Tags:
Node Thumbnail

WeChat แนะนำฟีเจอร์ใหม่ Voiceprint ในวงการโซเชียลแอปพลิเคชั่นเป็นครั้งแรก ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานบัญชีได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ผ่านทางเสียงของผู้ใช้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะคล้ายๆ กับลายนิ้วมือ

การใช้งาน Voiceprint ช่วยให้ไม่จำเป็นต้องกรอกรหัสผ่านอีกต่อไปในการล็อกอินเข้าสู่บัญชี ระบบจดจำเสียงจะจดจำเอกลักษณ์ของเสียงเพื่อใช้ยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน โดยต้องเข้าไปตั้งค่าที่ ฉัน > ตั้งค่า > บัญชีของฉัน > Voiceprint จะมีชุดตัวเลขแสดงออกมา โดยผู้ใช้ต้องกดปุ่มสีเขียวค้างไว้ขณะอ่านชุดตัวเลข 2 ครั้ง ระบบจะเริ่มทำงานและเมื่อเข้า WeChat จะสามารถเลือกเข้าสู่ระบบผ่าน Voiceprint ได้

นอกจากนี้การอัพเดตเวอร์ชัน 6.2 ยังเพิ่มฟีเจอร์อีกมากมาย เช่น แปลภาษาบน Moments เคลื่อนย้ายประวัติการเเชต Photo picker (เฉพาะ iOS) เพิ่มความสามารถเมื่อเชื่อมต่อกับ Android Wear และ Apple Watch และเพิ่มการรองรับอีกสองภาษา คือ ภาษาพม่า (iOS และ Android) และภาษาจีนตัวเต็มที่ใช้ในฮ่องกง (เฉพาะ Android)

ที่มา - อีเมลประชาสัมพันธ์จาก WeChat, WeChat

alt="WeChatVoiceprint1"alt="WeChatVoiceprint2"alt="WeChatVoiceprint3"

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 3 June 2015 - 17:39 #817395
panurat2000's picture

ล็อคอิน => ล็อกอิน