Tags:
Node Thumbnail

เฟซบุ๊กประกาศรองรับการส่งอีเมลถึงผู้ใช้แบบเข้ารหัสทั้งหมดตามฟอร์แมต PGP ทำให้อีเมลจากเฟซบุ๊กไม่สามารถอ่านโดยผู้ให้บริการหรือคนร้ายที่ดักฟังระหว่างเซิร์ฟเวอร์ได้อีกต่อไป

ปัญหาของระบบอีเมลคือการเชื่อมต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์ถึงเซิร์ฟเวอร์มักไม่มีการเข้ารหัส หากคนร้ายดักฟังการเชื่อมต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์ได้ก็จะเห็นเนื้อหาอีเมลทั้งหมด เมื่อปีที่แล้วผู้ให้บริการรายหลักๆ เช่น ไมโครซอฟท์ และยาฮู หันมาเข้ารหัสการเชื่อมต่อเพื่อส่งอีเมลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ทำให้อีเมลที่ออกไปจากเฟซบุ๊กถึง 95% มีการเข้ารหัสไปจนถึงเซิร์ฟเวอร์ของปลายทาง

การเปิดใช้บริการอีเมลเข้ารหัสผู้ใช้จะต้องใส่กุญแจสาธารณะ PGP ลงในข้อมูลส่วนตัวพื้นฐานเสียก่อน จากนั้นจึงเลือกให้เฟซบุ๊กเข้ารหัสอีเมลด้วยกุญแจที่ใส่ไว้

ตอนนี้เฟซบุ๊กยังรองรับเฉพาะ RSA และ ElGamal และเตรียมรองรับอัลกอริธึมในกลุ่ม elliptic curve ในเร็วๆ นี้

ที่มา - Facebook

alt="upic.me"

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 2 June 2015 - 05:58 #816820
panurat2000's picture

เฟซบุ๊กรองรับอีเมลถึงลูกค้าแบบเข้ารหัสทั้งหมด, ต้องใส่กุญแจ PGP บนหน้าโปรไฟล์

ลูกค้า ?

ไม่สามารถอ่านโดยผู้ให้บริการหรือคนร้ายที่ดังฟังระหว่างเซิร์ฟเวอร์ได้อีกต่อไป

ดังฟัง => ดักฟัง