Tags:
Node Thumbnail

สตูดิโอพิมพ์ภาพในประเทศสเปนชื่อ Estudios Durero ได้พัฒนากระบวนการพิมพ์ภาพแบบ 3 มิติขึ้นมา และใช้เทคนิคที่พัฒนาได้นั้นมาพิมพ์ภาพเขียนที่มีชื่อเสียงของโลก โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่า เพื่อให้คนตาบอดได้มีโอกาส “ชื่นชม” ภาพเขียนเหล่านั้นเหมือนกับคนตาดี แต่เปลี่ยนประสบการณ์ในการมองมาเป็นการสัมผัสแทน

ภาพเขียนที่พิมพ์ผ่านกระบวนการนี้ จะให้ผลออกมาคล้ายประติมากรรมนูนต่ำ ทำให้เหมาะสมที่จะชมด้วยการสัมผัสไปที่ตัวภาพ นิทรรศการ “Hoy toca el Prado” นี้แสดงอยู่ที่ Prado Museum ในกรุงแมดริด ประเทศสเปน นับเป็นการนำเทคโนโลยีมาผสานเข้ากับศิลปะและวิถีชีวิตของผู้คนได้อย่างน่าสนใจ ชมภาพได้ท้ายเบรกครับ

ที่มา - booooooom

No Description

No Description

No Description

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: IonRa
iPhone
on 25 April 2015 - 15:15 #808969
IonRa's picture

เป็นความคิดที่ดีครับ

By: PsFreedom
ContributorAndroidRed HatUbuntu
on 26 April 2015 - 03:29 #809050
PsFreedom's picture

อาจจะมีคนเอาไปใช้กับภาพอย่างอื่น XD