Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

ยังคงมีปัญหากับบรรดาเมืองต่างๆ ทั่วโลกสำหรับ Uber ที่ตอนนี้ทางเทศบาลเมืองโตรอนโต เมืองใหญ่ที่มีประชาชนจำนวนมากที่สุดของประเทศแคนาดา กำลังขอคำสั่งศาลเพื่อให้ยุติการให้บริการ Uber ภายในเมืองแล้ว

ทางเจ้าหน้าที่ให้เหตุผลในการขอคำสั่งศาลครั้งนี้เนื่องมาจากการให้บริการรถขนส่งที่ไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องมาตั้งแต่ครั้งเริ่มให้บริการเมื่อปี 2012 นอกจากนี้ผู้ให้บริการขับรถ Uber ยังขาดการฝึกฝน ขาดการดูแลยานพาหนะที่ดี ประกันภัยที่ไม่ครอบคลุม ทั้งยังเพิ่มจำนวนรถยนต์ในท้องถนน ทั้งหมดนี้ทำให้เจ้าหน้าที่กังวลว่าบริการดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อประชาชน รวมถึงผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ให้บริการขับขี่ด้วย

หลังจากมีแถลงการณ์นี้ออกมา Xavier Van Chau โฆษกของ Uber ออกมาโต้กลับด้วยการแสดงความผิดหวังต่อฝั่งเจ้าหน้าที่รัฐฯ ที่พยายามใช้กลยุทธ์ทางกฎหมายเพื่อหยุดการก้าวหน้าของ Uber เสียอย่างนั้น ทั้งๆ ที่ทางบริษัทเองก็ต้องการจะตกลงกับทางเจ้าหน้าที่รัฐฯ เพื่อหาข้อตกลงที่จะช่วยเสริมความปลอดภัยให้กับประชาชนอยู่

นอกจากเรื่องความปลอดภัยแล้ว ฝั่งเจ้าหน้าที่รัฐฯ ยังพูดถึงการคิดราคาแบบเพิ่มขึ้นตามความต้องการใช้งาน (price surging) ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งอีกด้วย

ที่มา - Bloomberg

Get latest news from Blognone

Comments

By: xenogew
ContributorAndroidWindows
on 19 November 2014 - 16:02 #765006
xenogew's picture

อ่านแค่เนื้อข่าวของ Uber ที่ผ่าน ๆ มา ดูเหมือนทาง Uber จะชอบแก้ตัว มากกว่าแก้ไขในสิ่งที่โดนระบุว่าทำไม่ถูกต้องเลยนะ

By: modeQ
WriterIn Love
on 19 November 2014 - 16:09 #765009
  • ครั้งเด
  • กังวง
  • ฝั่งเจ้าหน้

Writer no.59 เพื่อสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 19 November 2014 - 21:57 #765153 Reply to:765009
panurat2000's picture

หลังจากมีแถลงการนี้ออกมา

แถลงการ => แถลงการณ์

By: Fourpoint
Windows PhoneAndroidSymbian
on 19 November 2014 - 16:51 #765036

แปลกใจที่พยายามหาช่องโหว่ของกฎหมาย มากกว่าจะพยายามปรับแก้ให้มันถูกกฎหมาย

หรือว่าที่อยู่ได้ เพราะใช้ช่องโหว่ของกฎหมายลดต้นทุน? (พวกค่าประกันภัย ค่าภาษีป้าย ค่าใบขับขี่สาธารณะ ฯลฯ)