Tags:
Node Thumbnail

ขอรวมข่าว Cortana ตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมามานำเสนอในคราวเดียวกัน ดังนี้

  • Xiao Na (Cortana ภาคภาษาจีน) สามารถรู้ได้ว่าอีเมลมีหมายเลขติดตามพัสดุไปรษณีย์อยู่ และสามารถค้นหาและแสดงผลสถานะของพัสดุได้ - Weibo ผ่าน WinFuture.de (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
  • ฟีเจอร์แจ้งเตือนให้ออกเดินทางแสดงผลเป็นภาษาท้องถิ่นอย่างภาษาอิตาลี ภาษาเยอรมัน และภาษาสเปน ทั้งๆ ที่ผู้ใช้เซ็ตค่าเครื่องเป็นภาษาอังกฤษ เป็นไปได้ว่าไมโครซอฟท์จะขยายประเทศที่รองรับ Cortana มากขึ้นในอนาคต - WindowsBlogItalia ผ่าน WMPoweruser; Windowsphoneapps.es ผ่าน Neowin
  • สามารถติดตามทีมอเมริกันฟุตบอลตามวิทยาลัยต่างๆ ได้แล้ว - @marcusash
  • ไมโครซอฟท์สัญญาว่าจะปล่อยฟีเจอร์ของ Cortana ที่ ณ เวลานี้มีให้บริการเฉพาะในสหรัฐไปประเทศอื่น (ซึ่ง ณ เวลานี้ก็มีเพียงสหราชอาณาจักรและจีน) มากขึ้น - @marcusash
Get latest news from Blognone

Comments

By: Jeratang
iPhoneAndroidIn Love
on 9 November 2014 - 09:45 #762144
Jeratang's picture

เริ่มแสดงผลภาษาจีนนอกจากอังกฤษและจีน?

By: nuntawat
WriterAndroidWindowsIn Love
on 9 November 2014 - 09:53 #762145 Reply to:762144
nuntawat's picture

เบลอได้อีก แก้แล้วครับ

By: trufa
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 9 November 2014 - 09:57 #762147
trufa's picture

เรื่องรองรับภาษาอื่นๆ นี่เมื่อไหร่ถึงจะไล่ทัน google now นะ


Happiness only real when shared.

By: Ulquiorra
Windows PhoneAndroidSymbianWindows
on 9 November 2014 - 12:55 #762177
Ulquiorra's picture

รอไทยยาวๆ :)