Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

ใครที่สามารถเบิกค่าแท็กซี่จากบริษัทได้หลายคนอาจเคยลองเปลี่ยนมาใช้ Uber กัน เพราะ Uber สามารถส่งข้อมูลการเดินทาง ระยะเวลา แผนที่ และราคา เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกค่าเดินทางจากบริษัทได้ ล่าสุด Uber ได้เปิดให้บริการ Uber for Business แล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้สามารถใช้ได้เพียงแค่ในอเมริกาเหนือ

Uber for Business เป็นบริการสำหรับบริษัท โดยบริษัทที่ได้ลงทะเบียนบริการนี้ไปแล้ว Uber จะส่งบิลและเรียกเก็บเงินจากบริษัท ทำให้พนักงานในบริษัทนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องออกค่าเดินทางเองไปก่อน แล้วค่อยเรียกเก็บจากบริษัทในภายหลัง

บริษัทไหนสนใจ สมัครบริการได้ที่ Uber for Business

ที่มา - Engadget

Get latest news from Blognone

Comments

By: Perl
ContributoriPhoneUbuntu
on 2 October 2014 - 01:05 #749568
Perl's picture

นั่ง Camry. Benz ไปทำงาน
Office ไม่จ่ายให้ชัวร์...

By: rukia
iPhone
on 1 October 2014 - 23:20 #749570
rukia's picture

กลัวบริษัทจะไม่จ่ายให้สิครับ เพราะว่าแพงกว่าแท็กซี่ปกติถึง 3 เท่า

By: poa
Android
on 2 October 2014 - 11:28 #749719

ยอมนั่งแบบถูก แล้วเบิกเกินเข้ากระเป๋าดีกว่า :P

By: abojama
AndroidWindows
on 2 October 2014 - 16:04 #749841 Reply to:749719
abojama's picture

+1