Tags:
Node Thumbnail

Wikileaks ปล่อยเอกสารสำเนาใบเรียกเก็บเงินของบริษัทผลิตซอฟต์แวร์สอดแนมในประเทศเยอรมนีชื่อ FinFisher ทำให้รายชื่อลูกค้าของบริษัทดังกล่าวถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ และในบรรดาลูกค้าของ FinFisher ก็มีบริษัทเอกชนจากสิงคโปร์อยู่ในกลุ่มนั้นด้วย

ตามเอกสารที่ Wikileaks ปล่อยออกมา บริษัทจากสิงคโปร์มีชื่อว่า PCS Security ได้ซื้อสิทธิ์ใช้งานซอฟต์แวร์จำนวน 19 ชุด ก่อนจะยกเลิกไป 15 ชุดในภายหลัง คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 4 ล้านดอลลาร์ โดยในบรรดาซอฟต์แวร์ PCS Security ขอซื้อสิทธิ์ไปใช้นั้น มี FinSpy รวมอยู่ด้วย

สำหรับเจ้า FinSpy นี้เป็นดั่งมัลแวร์ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและทำการควบคุมคอมพิวเตอร์อันเป็นเป้าหมายได้มากถึง 500 เครื่อง โดยในการใช้งานต้องมีการลอบติดตั้งซอฟต์แวร์ในเครื่องเป้าหมายผ่านการเสียบอุปกรณ์ USB (แค่เสียบเข้าไป ซอฟต์แวร์จะเข้าไปฝังตัวในเครื่องเป้าหมายอัตโนมัติ) โดยผู้ที่ตกเป็นเป้าจะไม่มีทางรู้เลยว่าตัวเองโดนส่องอยู่ เพราะตัวซอฟต์แวร์ในเครื่องเป้าหมายจะใช้ anonymizing proxies

นอกเหนือจาก FinSpy แล้วยังมีชุดซอฟต์แวร์ FinIntrusion Kit ซึ่งมีความสามารถน่ากลัวยิ่งกว่า มันสามารถสแกนและแทรกเข้าสู่ระบบเครือข่ายไร้สาย และทำการดักจับข้อมูลพร้อมถอดรหัสข้อมูลนั้น นอกจากนี้ยังมีชุดฮาร์ดแวร์ FinUSB Suite อันประกอบไปด้วยเครื่องโน้ตบุ๊กและตัวเสียบช่อง USB อีก 10 อันสำหรับใช้เพื่อการค้นหาข้อมูลแบบเจาะจงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตกเป็นเป้า

สิ่งที่น่าสนใจยิ่งขึ้นคือ รัฐบาลสิงคโปร์เองเป็นลูกค้ารายหลักของ PCS Security ทั้งยังเคยว่าจ้างบริษัทนี้เป็นผู้ให้บริการและจัดเตรียมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยของระบบไอทีให้แก่รัฐบาลสิงคโปร์ ตลอดจนถึงงานตรวจสอบบริการของกระทรวงและหน่วยงานย่อยต่างๆ ด้วย จึงทำให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่างานนี้ทางการเป็นผู้สั่งซื้อซอฟต์แวร์จาก FinFish โดยอาศัยบริษัทเอกชนเป็นตัวแทนในการสั่งซื้อหรือไม่

อย่างไรก็ตาม ในเอกสารที่ Wikileaks ปล่อยออกมา ไม่มีเนื้อหาตอนใดที่ระบุว่ารัฐบาลสิงคโปร์ได้เข้ามาเกี่ยวพันกับการสั่งซื้อซอฟต์แวร์สอดแนมในครั้งนี้แต่อย่างใด เป็นแต่เพียงการตั้งข้อสังเกตของสื่อเท่านั้น

ที่มา - Tech in Asia

Get latest news from Blognone

Comments

By: PaPaSEK
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 19 September 2014 - 09:45 #744227
PaPaSEK's picture

สำหรับเจ้า FinSpy นี้เป็นดั่งมัลแวร์ที่ทำให้ผู้ใช้

ปรึกษานิดครับ "ผู้ใช้" ควรเปลี่ยนเป็น "ผู้บุกรุก" มั้ย?

By: i_heatie
AndroidWindowsIn Love
on 19 September 2014 - 09:54 #744234
i_heatie's picture

ฟินกันไป

By: John
iPhoneWindows PhoneAndroidSymbian
on 19 September 2014 - 10:12 #744248
John's picture

สปายฟินสุด ๆ เลยสินะ

By: b2z
iPhone
on 19 September 2014 - 16:23 #744460
b2z's picture

เหมือนในหนังเลย ที่ตัวเอก ต้องแอบเอา USB flashdrive ไปเสียบที่เครื่องเป้าหมาย

By: sirabhat24
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 20 September 2014 - 10:12 #744659
sirabhat24's picture

สิงคโปร์ น่ากลัวจัง

By: Virusfowl
ContributorAndroidSymbianWindows
on 23 September 2014 - 06:16 #745462

นอกจากนี้ยังมีชุดฮาร์แวร์ FinUSB Suite อันประกอบไปด้วยเครื่องโน้ตบุ๊กและตัวเสียช่อง USB อีก 10 อันสำหรับใช้เพื่อการค้นหาข้อมูลแบบเจาะจงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตกเป็นเป้า

  • ฮาร์แวร์ => ฮาร์ดแวร์
  • เสีย => เสียบ

ไม่มีเนื้อหาตอนใดที่ระบุว่ารัฐบาลสิงคโปร์ได้เข้ามาเกี่ยวพันกับการสั่งซื้อซอฟต์แวร์สอดแนมในครั้งแต่อย่างใด เป็นแต่เพียงการตั้งข้อสังเกตของสื่อเท่านัั้น

  • ครั้งแต่อย่างใด => ครั้งนี้แต่อย่างใด
  • นัั้น => นั้น ไม้หันเกินมาตัวครับ

@ Virusfowl

I'm not a dev. not yet a user.