Tags:
Node Thumbnail

เมื่อวานนี้ทาง Wikimedia Foundation ได้ประกาศผ่านบล็อกว่าเปิดรับเงินบริจาคในรูปแบบ Bitcoin แล้ว

Wikimedia Foundation ระบุว่าได้รับคำร้องขอจากทางสมาชิกในการรับเงินบริจาคเป็นสกุลเงินดิจิทัล ภายหลังจากศึกษาเรื่องทางเทคนิคและทางกฎหมาย ก็พร้อมรับเงินบริจาคในรูปแบบของ Bitcoin แล้ว โดยจะทำการแลกเปลี่ยนผ่านทาง Coinbase เช่นเดียวกับ Dell แต่จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเนื่องจากเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

ปัจจุบัน Wikimedia Foundation รองรับการบริจาคกว่า 13 รูปแบบจากเกือบทุกประเทศทั่วโลก ใครสนใจจะบริจาคเชิญได้ที่หน้ารับบริจาคของ Wikimedia ครับ

ที่มา - The Next Web

Get latest news from Blognone