Tags:

ขอแนะนำเพจ Digital Culture Thailand ที่ผมมีส่วนร่วมสร้างสักหน่อยนะครับ เพจนี้มีเป้าหมายเพื่อสำรวจและสนทนาว่า "วัฒนธรรม" ของคนไทยเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อมีเทคโนโลยีดิจิทัลเข้มแทรกซึมในชีวิต

ประเด็นที่สนใจมีหลากหลาย เช่น ถ่ายเอกสารและการทำหนังสือเป็นไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่?, วิชาชีพสถาปัตย์ในยุคดิจิทัล, การระดมทุนทำสลัดมันฝรั่ง, วัฒนธรรม "แฟนแคม" ของวงการบันเทิงเกาหลี, ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก เป็นต้น

ในโอกาสนี้ก็ขอเชิญผู้ที่สนใจในประเด็นเหล่านี้ ติดตามเพจและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมบรรณาธิการได้ตามสะดวกเลยครับ หลังสิ้นสุดโครงการ (ประมาณ 6 เดือน) จะรวบรวมเนื้อหาในเพจมาทำเป็นหนังสือเกี่ยวกับวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตอีกทีครับ

Get latest news from Blognone

Comments

By: nuntawat
WriterAndroidWindowsIn Love
on 19 July 2014 - 23:15 #723208
nuntawat's picture
  • สนทนาว่ -> สนทนาว่า