Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

เพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าได้ต่อเนื่อง ธุรกิจจำนวนมากต้องลงทุนกับฮาร์ดแวร์จำนวนมากเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับช่วงเวลาลูกค้าสูงสุด สร้างค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรทั้งตัวฮาร์ดแวร์เองและค่าดำเนินการบำรุงรักษา การใช้บริการกลุ่มเมฆ เช่น Azure ช่วยให้การจัดการกับโหลดของระบบที่ไม่แน่นอนทำได้ง่ายขึ้น

ระบบสำรอง เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

alt="upic.me"

ใน SQL Server 2014 ไมโครซอฟท์ปรับปรุงกระบวนการทำงานร่วมกับกลุ่มเมฆอย่างเต็มรูปแบบ เริ่มต้นจากการสำรองข้อมูลบนกลุ่มเมฆ ใน SQL Server 2014 จะสามารถอัพโหลดไฟล์สำรองขึ้นไปยัง Azure ได้โดยไม่ต้องการเครื่องมือเพิ่มเติมแต่อย่างใด

การวางระบบสำรองที่ยุ่งยากและสร้างค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาฐานข้อมูลก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ Azure เข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้ บริการ Azure สามารถเชื่อมต่อ VPN เข้ากับเครือข่ายในองค์กร และทำงานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ในองค์ได้อย่างครบถ้วน เราสามารถเลือกใช้เครื่องสำรองบน Azure เพื่อทำคลัสเตอร์ร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ในองค์กร หากเกิดความเสียหาย เช่น เซิร์ฟเวอร์หยุดทำงาน Azure จะรันเครื่องขึ้นมาทำงานแทนในเวลาประมาณ 15 นาทีเท่านั้น
ระบบสำรองสำหรับภัยพิบัติเป็นอีกส่วนที่ Azure เข้ามาช่วยแก้ปัญหา ข้อมูลที่สำรองไว้จะสามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์ขึ้นใหม่ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ เช่น ศูนย์ข้อมูลหลักถูกน้ำท่วม การเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่นผ่านฐานข้อมูลบน Azure จะทำให้เราแน่ใจได้ว่ามีเครื่องพร้อมใช้งานเสมอ

จัดการกับโหลดที่ไม่แน่นอน

การประเมินฮาร์ดแวร์ในองค์กรที่ผ่านจะต้องประเมินจากโหลดที่สูงสุดเสมอ ทำให้องค์กรต้องเตรียมความพร้อมสำหรับโหลดหนักๆ เช่น การทำรายงานสิ้นปีให้ได้ทันเวลา การทำงานร่วมกับ Azure จะเปิดให้องค์กรสามารถลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก ด้วยการเปิดใช้เครื่องประสิทธิภาพสูงจำนวนมากเป็นระยะเวลาสั้นๆ เช่น การเปิดเครื่องเพื่อสร้างรายงาน จากนั้นจึงปิดเครื่องเหล่านั้นเมื่อเสร็จงาน

Windows Azure SQL Database รองรับ SQL Server หลายเวอร์ชั่นรวมถึง SQL Server 2014 ทำให้พร้อมสำหรับทุกแอพพลิเคชั่นที่ต้องการโหลดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

SQL Server 2014 รวมความสามารถในการทำงานร่วมกับ Azure เหล่านี้ไว้ในตัว ผู้ดูแลระบบจะสามารถย้ายระบบงานบางระบบขึ้นไปทำงานบน Azure ได้อย่างรวดเร็ว, สร้างระบบสำรองสำหรับงานที่ต้องการให้ระบบหลักอยู่ในสำนักงานเอง, หรือย้ายงานเพียงบางส่วนเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ความสามารถเหล่านี้คือกุญแจที่ SQL Server 2014 Hybrid Cloud เพิ่มเข้ามา

Get latest news from Blognone

Comments

By: nuntawat
WriterAndroidWindowsIn Love
on 5 July 2014 - 03:08 #719274
nuntawat's picture
  • ที่หัวข่าว ไม่ได้เว้นวรรคหลังตัวเลข 2014
  • เหมือนไม่ได้เคาะ ENTER หลัง "15 นาทีเท่านั้น"
  • แอพพลิเคชั่น -> แอพพลิเคชัน; Windows Azure -> Microsoft Azure; เวอร์ชั่น -> เวอร์ชัน