Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Foursquare เริ่มเดินหน้าหาเงินจริงจังขึ้นอีก โดยมีรายงานข่าวระบุว่า Foursqaure จะเริ่มเรียกเก็บค่าใช้งานฐานข้อมูลจากผู้พัฒนาบางรายที่มีการใช้งานสูง โดยปัจจุบันมีกว่า 63,000 บริษัทที่เข้ามาใช้งานในฐานข้อมูลนี้ แต่มีเพียงไมโครซอฟท์ที่มีข้อตกลงจ่ายเงินให้ Foursquare

Foursquare ระบุว่าบริษัทที่จะถูกเรียกเก็บเงินนั้นมีไม่ถึง 1% ของบริษัททั้งหมด และทาง Foursquare จะติดต่อเป็นรายๆ ไป

สงสัยว่า Instagram จะทราบข่าวนี้ก่อน

ที่มา: The Next Web

Get latest news from Blognone