Tags:
Topics: 

วินท์ เคิร์ฟ (Vint Cerf) และโรเบิร์ต คาน์น (Robert Kahn) ได้รับรางวัลทัวริ่ง รางวัลที่ให้กับผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับวงการคอมพิวเตอร์ โดยชื่อรางวัลมาจากนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษผู้สร้างโมเดลคอมพิวเตอร์ขึ้นในระบบคณิตศาสตร์ นาม อลัน ทัวริ่ง (Alan Turing)

รางวัลมูลค่าหนึ่งแสนดอลล่าห์นี้มีผู้ได้รับมาแล้วจำนวนมาก หลายๆ คนที่่ในวงการรู้จักกันเช่น ดักลาส เองเจลบาร์ท (Douglas Engel) ผู้ประดิษฐ์เม้าส์ หรือ เดนนิส ริชชี่ (Dennis Ritchie) ผู้สร้างยูนิกซ์

ทั้งๆ ที่รางวัลนี้มีมานานแล้ว แต่เทคโนโลยีพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตเช่น TCP/IP กลับเพิ่งถูกพิจารณารางวัล เนื่องจากความสำคัญของเน็ตเวิร์คเพิ่งได้รับการมองเห็น ตามความเห็นของ วินท์ เคิร์ฟ

ผู้รับรางวัลทั้งสองสร้าง TCP/IP ขึ้นในปี 1973 เพื่อให้เป็นโครงข่ายของ DARPA ที่ใช้เครือข่ายในทางทหาร โดยมีหลักการออกแบบที่ว่าระบบไม่มีศูนย์กลาง หากมีส่วนใดเสียหายไป ส่วนอื่นๆ ก็ยังคงเชื่อมต่อกันได้อยู่

ที่มา Techworld.com - Internet pioneers Cerf and Kahn win Turing Award

Get latest news from Blognone