Tags:

สำหรับคนที่คุ้นเคยกับ Unix คงคุ้นชินกับการใช้งานโดยป้อนคำสั่งเฉพาะเพื่อสั่งการระบบให้ทำงานต่างๆ แต่สำหรับ Jeff Pickhardt อดีตวิศวกรของ Google ผู้เบื่อหน่ายกับวิธีการเดิมๆ กับการใช้งานชุดคำสั่งดังกล่าว นั่นจึงเป็นที่มาของการพัฒนาซอฟต์แวร์ผู้ช่วยที่ชื่อ Betty ที่ยินดีจะทำงานตามคำสั่งในภาษาแบบที่มนุษย์ใช้กัน

Betty จะคอยรับคำสั่งจากผู้ใช้ (จำกัดเฉพาะภาษาอังกฤษ) เป็นต้นว่าหากผู้ใช้ต้องการเข้าถึงพื้นที่เก็บข้อมูลใดก็เพียงระบุว่า "betty give me permission to this directory" หรือหากเมื่อผู้ใช้พิมพ์ข้อความว่า "give anotheruser ownership" ระบบก็จะแก้ไขค่าคุณสมบัติของไฟล์เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้อื่นเข้าถึงไฟล์ดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปปรับตั้งค่าคุณสมบัติของไฟล์เองโดยตรง

แม้ว่าในตอนนี้ Betty จะยังคงรับคำสั่งโดยการพิมพ์ข้อความเป็นตัวอักษรเท่านั้น แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่ในอนาคตอาจมีการพัฒนาให้รับคำสั่งด้วยเสียงเพิ่มขึ้นมาด้วย เพื่อให้มีความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น ซึ่ง Pickhardt เองก็หวังว่าในอนาคตจะมีการเปิดซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์ผู้ช่วยส่วนตัวทั้งหลายให้ชุมชนต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา และเป็นการเปิดโอกาสให้นำมาใช้งานต่อยอดกับ Betty ได้นั่นเอง ซึ่งเป้าหมายที่เขาหวังเอาไว้นั้นก็คือจะสามารถพัฒนาให้คอมพิวเตอร์รับคำสั่งด้วยภาษาธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์ในที่สุด

ใครที่อยากทำความรู้จักกับสาวน้อย Betty ก็เชิญได้ที่นี่

ที่มา - Engadget

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 13 May 2014 - 08:26 #703095
panurat2000's picture

แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่ในอนาคตอาจมีกาารพัฒนาให้รับคำสั่งด้วยเสียงเพิ่มขึ้นมาด้วย

กาารพัฒนา => การพัฒนา

By: pepporony
ContributorAndroid
on 13 May 2014 - 09:33 #703099

Me : Betty, give anotheruser ownership
Betty : Oh.. oh.. you have "anotheruser" now? WHO IS SHE?

By: Elysium
ContributorWindows PhoneSymbianWindows
on 13 May 2014 - 11:20 #703114 Reply to:703099
Elysium's picture
By: jane
AndroidUbuntu
on 13 May 2014 - 09:53 #703103
jane's picture

voice from skype: rm -rf /
Betty: done.

By: cmmadnat
iPhoneUbuntuWindows
on 13 May 2014 - 11:22 #703115 Reply to:703103

sudo rm -rf /

By: LazarusSP1
ContributoriPhone
on 14 May 2014 - 02:52 #703312 Reply to:703115
LazarusSP1's picture

access denied.

By: cmmadnat
iPhoneUbuntuWindows
on 13 May 2014 - 11:24 #703117

สนใจเพราะ unzip กับ permission อะ ดูง่ายดี

By: Kazu
iPhoneWindows PhoneAndroidUbuntu
on 13 May 2014 - 15:12 #703153

ถ้าออกแบบให้คำสั่งใกล้กับภาษาคนแต่แรกมันก็ไม่มีปัญหาแล้ว!!

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 13 May 2014 - 16:12 #703159 Reply to:703153
hisoft's picture

- -

By: neonicus
Android
on 14 May 2014 - 10:05 #703352 Reply to:703153

เริ่มต้นจากสงคราม ชุดคำสั่งต้องสั้น เพราะความเร็วในการส่งคำสั่งทางสายยังช้าอยู่

By: Virusfowl
ContributorAndroidSymbianWindows
on 16 May 2014 - 14:49 #704248
  • หวังว่าในอนาคตจะมีการเปิดซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์ผู้ช่่วยส่วนตัว << ช่วยไม้เอกเกินมาตัวครับ

@ Virusfowl

I'm not a dev. not yet a user.