Tags:
Node Thumbnail

วันนี้ทรูได้เปิดตัว 5 ทีมสตาร์ทอัพสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือก ในโครงการ True Incube รุ่น 2 ซึ่งเป็นโปรแกรมบ่มเพาะผู้ประกอบการสตาร์ทอัพของกลุ่มทรู ภายใต้แนวคิด อย่ามัวแต่คิด ลงมือทำ จากผู้สมัครกว่า 100 ทีม ซึ่ง 1 ใน 5 ทีมนี้จะได้รับโอกาสไปเรียนรู้การทำงานและนำเสนอแผนธุรกิจกับ 500 Startups ซึ่งเป็นโปรแกรมสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพชั้นนำของโลกที่ซิลิคอน วัลเลย์ สหรัฐอเมริกา โดย 5 ทีมสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกในรุ่นที่ 2 นี้ประกอบไปด้วย

Course Square

เป็นแพลตฟอร์ม e-Learningในรูปแบบมัลติมีเดีย สำหรับองค์กร เพื่อช่วยในการอบรบพนักงาน รวมไปถึงติดตามและวัดผลของตัวพนักงานในองค์กร คิดค้นขึ้นโดยอดีตอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

Hankster

แอพพลิเคชันจับคู่หาเพื่อนใหม่แบบเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 3 คน ซึ่งแตกต่างจากบริการจับคู่แบบเดิมๆ ที่จับคู่แบบ 1 ต่อ 1 เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์เที่ยวในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน เกิดจากแรงบันดาลใจของกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ฝันอยากจะมีธุรกิจของตัวเองหลังเรียนจบ

Puun

เป็นโซลูชันสำหรับสำนักงานบัญชีต่างๆ ที่ต้องปวดเศียรเวียนเกล้ากับข้อมูลตัวเลขมหาศาลที่ทั้งยุ่งยากและเข้าใจยาก ให้เป็นข้อมูลเชิงกราฟฟิกที่ค่อนข้างง่ายในการทำความเข้าใจ พร้อมระบบหลังบ้านสำหรับนักบัญชี เพื่อช่วยในการติดต่อประสานงานลูกค้าและติดตามผล คิดค้นโดยนักบัญชีมากประสบการณ์

Hola

แอพพลิเคชันแชทแบบเรียลไทม์บนระบบแผนที่ โดยผู้ใช้แต่ละคนจะมีอวาตาร์คนละหนึ่งตัว และแชทพูดคุยกันผ่านอวาตาร์ที่แสดงอยู่บนแผนที่ซึ่งอ้างอิงกับตำแหน่งของผู้ใช้จริง พัฒนาโดยกลุ่มนักศึกษาจบใหม่จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Vetside

โซเชียลเน็ตเวิร์คสำหรับสัตวแพทย์ เพื่อใช้เป็นช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมูลในการรักษาสัตว์ของสัตวแพทย์ และพัฒนาให้เปรียบเสมือนคลังข้อมูลขนาดใหญ่ที่จะใช้เป็นแหล่งรวมความรู้ในการรักษาสัตว์ต่างๆ หลากหลายสายพันธุ์และชนิด นำทีมพัฒนาโดยสัตวแพทย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Get latest news from Blognone