Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Mt.Gox กลับมาออนไลน์อีกครั้งเพื่อเปิดให้ผู้ใช้งานได้ตรวจสอบยอดคงเหลือของบัญชี โดยที่หน้าเว็บไซต์ยังมีข้อความชี้แจงว่ายอดคงเหลือนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นยอดที่บริษัทจะต้องจ่ายคืนให้กับผู้ใช้งาน

สำหรับในเรื่องการชำระยอดคงเหลือให้กับลูกค้านั้น จะต้องมีการสืบสวนและเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการซึ่งจะมีการประกาศความคืบหน้าเป็นระยะต่อไป

ที่มา - MtGox

Get latest news from Blognone

Comments

By: Ferrited
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 19 March 2014 - 11:11 #688867

เข้าเช็คได้แต่ยังถอนไม่ได้

By: PaPaSEK
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 19 March 2014 - 17:56 #688994
PaPaSEK's picture

หล่อครับ ให้ดูเฉยๆ แต่ตัว BTC จริงๆ ไม่อยู่แล้วสินะ

หล่อสุดๆ หมายถึงว่าหล่อใส่บล็อกปูนแล้วโยนลงทะเลอ่ะนะ

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 19 March 2014 - 18:26 #689011 Reply to:688994
hisoft's picture

เงินของท่านยังอยู่นะครับ ตัวเลขในบัญชียังแสดงอยู่ เหมือนธนาคารล้มแล้วทิ้งสมุดบัญชีไว้ให้เราดูต่างหน้า

แนะนำให้สั่งพิมพ์ออกมาใส่กรอบแขวนไว้เป็นที่ระลึกครับ

By: PaPaSEK
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 19 March 2014 - 18:30 #689013 Reply to:689011
PaPaSEK's picture

ครับ your dog is dead, but you can keep it. สินะครับ