Tags:

ถ้าใครอ่านงานผมมานานๆ หน่อย จะมีตอนนึงที่ได้รับการอ้างอิงค่อนข้างเยอะ คือปัญหาเอกสารที่ใช้ในงานราชการของประเทศเก็บอยู่ในรูป MS Word (และ MS Office) ทำให้"อาจจะ"เกิดปัญหาในอนาคต ในกรณีที่ไมโครซอพท์ทำอะไรกับฟอร์แมต Office ขึ้นมา ปัญหานี้เรียกว่า vendor lock-in และฝรั่งตื่นตัวกันมากมานานแล้ว ในตอนที่เขียนนั้น ผมก็ไม่มีทางออกที่ดีไปกว่าให้มองๆ หาหนทางอื่นๆ เตรียมไว้บ้าง เพราะว่าโลกของ Office Document เค้าแลกไฟล์กันด้วย .doc อยู่ดี

แต่ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วครับ เมื่อรัฐเมสซาชูเซ็ตส์ และคณะกรรมการยุโรป ดันปิ๊งไอเดียเดียวกัน ผลักดันให้มาตรฐาน OpenDocument ซึ่งจะเป็นฟอร์แมตเอกสารเปิดแบบใหม่ ที่จะใช้ใน OpenOffice 2.0, KOffice, IBM Workplace และ StarOffice ในอนาคตอันใกล้นี้ รายละเอียดทางเทคนิคสามารถอ่านได้ตามลิงค์ (เขียนค่อนข้างเคลียร์มาก อ่านง่าย) ส่วนรายละเอียดทางด้านการเมืองผมคิดว่ายังไงยุโรปคงใช้ OpenDocument ค่อนข้างแน่ ถ้าเป็นอย่างนั้น รับรองว่า MS Office 2006 (หรืออะไรคล้ายๆ งี้) จะไม่มีแค่ .doc แน่ๆ ครับ

บางครั้งเรื่องเทคนิคอย่างเดียวมันก็ไม่พอ ปิดท้ายด้วยสโลแกนจากในลิงค์ This is a battle we can win.

Get latest news from Blognone

Comments

By: cheap levitra on 26 May 2005 - 05:29 #154

cheap levitra

cheap levitra It is not in giving life but in risking life that man is raised above the animal; that is why superiority has been accorded in human

By: buy levitra online on 2 June 2005 - 16:40 #157

buy levitra online

buy levitra online I think that the Bible as literature should be a compulsory part of the national curriculum you cant understand English