Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

ถึงแม้ว่า Zynga จะเพิ่งจ่ายเงินเพื่อซื้อกิจการของ NaturalMotion ด้วยมูลค่ากว่า 500 ล้านดอลลาร์ แต่แผนการลดค่าใช้จ่ายขององค์กรก็ยังคงดำเนินควบคู่กันไปด้วย ซึ่งล่าสุด Zynga ได้ทำการปลดพนักงานออกจำนวน 314 คน คิดเป็นราว 15% ของกำลังพลทั้งหมดของบริษัท

การลดจำนวนพนักงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการลดค่าใช้จ่ายซึ่งคาดว่าจะช่วยประหยัดเงินได้ปีละ 33 - 35 ล้านดอลลาร์ ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรอีกราว 15 - 17 ล้านดอลลาร์

Don Mattrick ซีอีโอของ Zynga กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเป็นการจัดสรรระบบส่วนกลางของบริษัทมากกว่าจะเป็นการปิดตัวเกมใดเกมหนึ่งลงไป ทั้งนี้นับตั้งแต่ Mattrick ขึ้นรับตำแหน่งซีอีโอต่อจาก Mark Pincus ผู้ก่อตั้ง Zynga ที่เป็นซีอีโอคนก่อน ก็มีการลดจำนวนพนักงานลงอย่างต่อเนื่อง โดยทำการยุบตำแหน่งงานบริหารระดับกลาง และปิดตัวเกมที่ความนิยมไม่ดีนัก ดังเช่นปีก่อน Zynga ได้ปลดพนักงานออก 520 คน คิดเป็นราว 18% ของกำลังพลในขณะนั้น

ที่มา - TechCrunch

Get latest news from Blognone