Tags:
Node Thumbnail

Microsoft เพิ่งประกาศโพล่งถึงแนวทางการจัดการข้อมูลใหม่แก่ผู้ใช้บริการนอกสหรัฐอเมริกา โดยเสนอทางเลือกในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ นอกพรมแดนสหรัฐอเมริกา เพื่อป้องกันการล้วงข้อมูลโดย NSA

Financial Times รายงานว่า Microsoft ตัดสินใจดำเนินแผนงานนี้หลังจากที่พบว่า NSA ได้ใช้เครือข่ายของพวกเขาเพื่อสอดแนมผู้คนในบราซิลและสหภาพยุโรป โดยจนถึงขณะนี้ Microsoft เป็นเพียงบริษัทใหญ่รายเดียวที่เสนอแผนการจัดเก็บข้อมูลนอกสหรัฐอเมริกาให้แก่ผู้ใช้ ในขณะที่ Google และ Yahoo ซึ่งโดน NSA ใช้เครือข่ายเป็นเครื่องมือสอดแนมเช่นกัน ยังไม่มีแผนการในลักษณะเดียวกันปรากฏให้เห็น

ถึงแม้ว่าการจัดเก็บข้อมูลนอกสหรัฐอเมริกาจะไม่สามารถรับรองว่าจะรอดพ้นการชอนไชเข้าหาข้อมูลโดย NSA ได้ทั้งหมด แต่อย่างน้อยก็ถือเป็นการเพิ่มการป้องกันข้อมูลให้เข้าถึงได้ยากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับใช้กฎหมายของประเทศที่เป็นสถานที่จัดเก็บข้อมูลย่อมจะต้องเข้มงวดกับการเข้าถึงข้อมูลโดยหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษอย่างแน่นอน

นอกเหนือจากการจัดเก็บข้อมูลแล้ว Microsoft ยังทำการปรับเปลี่ยนเส้นทางการส่งข้อมูลของเว็บในความรับผิดชอบของตนเองออกห่างจากสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการใช้งานของกลุ่มผู้ใช้ในประเทศบราซิล ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้ทั่วโลกว่า ถึงแม้คุณอาจจะไม่ไว้ใจรัฐบาลสหรัฐอเมริกา แต่ก็ยังไว้ใจบริษัทอเมริกันอย่าง Microsoft ได้เสมอ

ที่มา - The Verge

Get latest news from Blognone

Comments

By: xenatt
ContributorWindows PhoneRed HatSymbian
on 23 January 2014 - 17:03 #674434
xenatt's picture

บริษัทของ USA ทุกบริษัทไม่มีทางรอดพ้น NSA หรอกครับ ถ้า NSA ขอข้อมูลก็ต้องให้อยู่ดี


Opensource - Hackintosh - Graphic Design - Scriptkiddie - Xenlism Project

By: pasuth73
iPhoneWindows PhoneAndroidUbuntu
on 23 January 2014 - 22:06 #674490 Reply to:674434

แต่อย่างน้อยก็ต้องขอจากหมายศาลครับไม่ได้เอาไปเป็นดื้อๆ