Tags:
Node Thumbnail

ตามที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองกลุ่มหนึ่งเข้าล้อมอาคารของบริษัท กสท โทรคมนาคม ที่เขตบางรัก ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และมีการตัดไฟฟ้าของอาคารจนส่งผลกระทบให้เว็บไซต์จำนวนมากและการสื่อสารหลายช่องทางต้องปิดตัวลง ส่งผลกระทบต่อการสื่อสารภายในประเทศไทย และสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง

ถึงแม้เป้าหมายของกลุ่มผู้ชุมนุมจะอ้างแรงจูงใจจากการเคลื่อนไหวในทางการเมือง แต่ระบบคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ สายไฟ อุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ ในศูนย์ข้อมูลนั้นเป็นเพียงอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่ทำให้การสื่อสารข้อมูลถูกส่งผ่านไปได้ เป็น "ท่อที่ไม่มีความคิดทางการเมือง" แต่อย่างใด

เว็บไซต์ไอที Blognone ขอแสดงจุดยืนดังนี้

  1. ขอเรียกร้องให้ผู้ชุมนุมทางการเมืองหลีกเลี่ยงการบุกรุกหรือการกระทำใดๆ ที่จะกระทบต่อโครงข่ายการสื่อสารของประเทศ โดยไม่เข้าปิดล้อมหรือสร้างความเสียหายต่อหน่วยงานด้านการสื่อสารขนาดใหญ่ทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐหรือภาคเอกชน ไม่ว่าบุคลากรของหน่วยงานนั้นๆ จะแสดงจุดยืนทางการเมืองในทิศทางใดก็ตาม
  2. ขอเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐบาลที่เกี่ยวข้อง วางมาตรการคุ้มครองโครงข่ายการสื่อสารอย่างจริงจัง โดยหารือร่วมกันกับตัวแทนของหน่วยงานด้านการสื่อสารทุกแห่งของประเทศไทย

การสื่อสารช่วยให้ทุกคนในสังคมสามารถติดต่อกันได้ และต้องเป็นกลไกลำดับท้ายๆ ที่สังคมจะยอมสูญเสียไปในเหตุการณ์วิกฤติ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ลักษณะใดก็ตาม

30 พฤศจิกายน 2556

Get latest news from Blognone

Comments

By: lungkao
ContributoriPhoneAndroidUbuntu
on 30 November 2013 - 18:54 #660606

ขอลงนาม สนับสนุน

By: punataro
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 30 November 2013 - 18:57 #660611 Reply to:660606

+1

By: thepoing
iPhone
on 30 November 2013 - 19:11 #660668 Reply to:660606

+1

By: flackez on 30 November 2013 - 19:12 #660674 Reply to:660606

+1

By: PathSNW
iPhoneAndroidSymbianWindows
on 30 November 2013 - 20:18 #660809 Reply to:660606
PathSNW's picture

+1

ปล. ไหนล่ะครับ นาม? /เผ่น :)

By: catismeaw2
In Love
on 30 November 2013 - 20:28 #660818 Reply to:660606

เหตุการณ์ครั้งนี้ต้องขอขอบคุณท่าน สข. จิติ ปิเลี่ยน เขตบางเขน พรรค ประชาธิปัตย์ มากครับที่ได้มาแสดงออกทางการเมืองที่อาคาร CAT บางรักอย่างล้นหลาม

No Description

No Description

http://pantip.com/topic/31315836

http://www.oknation.net/blog/darknews/2010/08/14/entry-3

By: pote2639
ContributoriPhoneWindows PhoneWindows
on 30 November 2013 - 20:30 #660838 Reply to:660818

Irony??


See you in the major league, Jack

By: gab
Windows PhoneAndroidWindows
on 30 November 2013 - 22:17 #660979 Reply to:660606
gab's picture

+1

By: tonkung
Windows Phone
on 30 November 2013 - 18:56 #660609

สนับสนุนครับ

By: dabjed
Windows
on 30 November 2013 - 18:58 #660610

+1 ครับ
ปล. ชอบ "ท่อที่ไม่มีความคิดทางการเมือง" จัง

By: super_lw
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 30 November 2013 - 18:57 #660612
super_lw's picture

ทำร้ายตัวเองชัดๆ


Educational Technician

By: wsslt
Android
on 30 November 2013 - 18:57 #660613

สนับสนุนครับ

By: icez
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
on 30 November 2013 - 19:00 #660616

ลงชื่อสนับสนุนครับ

คเชนท์ หวังธรรมมั่ง

วิศวกรระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
Innovative Extremists Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่เครือข่าย ระบบเครื่องแม่ข่าย และวิศวกรเครือข่าย
World Datanetwork Corporation

ในนามผู้ดูแลระบบเครื่องแม่ข่าย
บริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด

ที่ปรึกษาเครือข่าย
บริษัทสยามดาต้าจำกัด

และในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่ใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันครับ

By: boynoiz
AndroidSUSEUbuntuWindows
on 30 November 2013 - 18:58 #660617
boynoiz's picture

เป็น "ท่อที่ไม่มีความคิดทางการเมือง" แต่อย่างใด ชัดเจน สนับสนุนครับ

By: konkeanweb on 30 November 2013 - 18:59 #660618
konkeanweb's picture

ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: NoppawanConan
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 30 November 2013 - 18:59 #660619
NoppawanConan's picture

ผมขอลงชื่อสนับสนุนด้วยคนครับ


แค่มนุษย์คนนึงที่อยากรู้เกี่ยวกับวงการไอที

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 30 November 2013 - 19:00 #660620
hisoft's picture

เห็นด้วยครับ

By: khajochi
WriteriPhoneIn Love
on 30 November 2013 - 19:00 #660621
khajochi's picture

ลงชื่อสนับสนุนด้วยคนครับ


แฟนพันธุ์แท้สตีฟจ็อบส์ | MacThai.com

By: dsn10498
ContributorAndroidWindows
on 30 November 2013 - 19:01 #660623

ลงชื่อสนับสนุนด้วยคนครับ


Nobody Perfect in the world

By: gftdon
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 30 November 2013 - 19:01 #660626

ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: flittleconan
AndroidUbuntuWindows
on 30 November 2013 - 19:01 #660627

+พันล้านเลยครับ ลงชื่อครับ

By: modeller
iPhoneAndroid
on 30 November 2013 - 19:02 #660629
modeller's picture

สนุบสนุนครับ

By: gftdon
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 30 November 2013 - 19:02 #660630

ลงชือสนับสนุนครับ

By: Krit04
iPhoneWindows
on 30 November 2013 - 19:02 #660631
Krit04's picture

สนับสนุนเช่นกันครับ

เน็ตล่ม ระวังไม่มีคนช่วย กระจายข่าวทาง Social network นะครับ

By: illuminator
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 30 November 2013 - 19:02 #660633
illuminator's picture

เห็นด้วยครับ


The softest water wears down the hardest rock.

By: tanapon000 on 30 November 2013 - 19:02 #660634
tanapon000's picture

เห็นด้วยที่สุดครับ

By: tomazzu
AndroidUbuntu
on 30 November 2013 - 19:03 #660635

สนับสนุนครับ

By: nanana
Windows PhoneAndroidUbuntu
on 30 November 2013 - 19:04 #660636

ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: hunterpooh
AndroidUbuntuWindows
on 30 November 2013 - 19:04 #660637

ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: winggundamth
ContributorAndroidUbuntuIn Love
on 30 November 2013 - 19:04 #660638
winggundamth's picture

สนับสนุนครับ


I will change the world, to the better day.

By: ginhub
ContributoriPhoneWindows
on 30 November 2013 - 19:04 #660639

สนับสนุน

ทุกข้อ

และเต็มข้อ

By: Gonk
AndroidWindows
on 30 November 2013 - 19:04 #660641

สนับสนุนครับ

By: kimminwoo
AndroidRed HatUbuntuWindows
on 30 November 2013 - 19:04 #660642

สนับสนุนด้วยครับ ตอนนี้เดือดร้อนมาก

By: yurinachan
AndroidRed HatWindows
on 30 November 2013 - 19:05 #660644

สนับสนุนครับ

By: jinxplay
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 30 November 2013 - 19:05 #660645
jinxplay's picture

สนับสนุน​แถลงการณ์​ ไว้ ณ วันที่ 30 พย. เวลาประมาณ​ 18 น. ครับ​

By: sakuhanachan
AndroidSymbianUbuntuWindows
on 30 November 2013 - 19:05 #660646
sakuhanachan's picture

ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: X3STeNLiTE
AndroidUbuntuWindows
on 30 November 2013 - 19:06 #660648

สนับสนุนครับ..

By: elixer
WriteriPhoneAndroidWindows
on 30 November 2013 - 19:06 #660649
elixer's picture

ลงชื่อสนับสนุนครับ


My Twitter

By: F16
iPhoneWindows PhoneAndroidIn Love
on 30 November 2013 - 19:06 #660651

ขอลงชื่อสนับสนุนด้วยครับ

By: frameonthai
ContributoriPhoneAndroidSymbian
on 30 November 2013 - 19:06 #660652
frameonthai's picture

สนับสนุนครับ

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 30 November 2013 - 19:06 #660653
panurat2000's picture

ไม่ว่าบุคคลากรของหน่วยงานนั้นๆ จะแสดงจุดยืนทางการเมืองในทิศทางใดก็ตาม

บุคคลากร => บุคลากร

By: Negator
AndroidWindows
on 30 November 2013 - 19:07 #660654

ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: kingrpg
AndroidWindows
on 30 November 2013 - 19:08 #660656

คาดว่าเสียหายเป็นพันๆล้านๆๆๆๆแล้วละ

By: FutureLifePlus
iPhoneAndroid
on 30 November 2013 - 19:08 #660657

ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: chatcharin
AndroidRed HatUbuntuWindows
on 30 November 2013 - 19:09 #660661

สนับสนุน ครับ

By: pote2639
ContributoriPhoneWindows PhoneWindows
on 30 November 2013 - 19:10 #660662

สนับสนุนครับ อย่าทำร้ายประเทศไทยมากกว่านี้อีกเลย..


See you in the major league, Jack

By: kh4ever1
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 30 November 2013 - 19:10 #660663

ลงชื่อสนับสนุนครับ


My about.me

By: phongphan117
AndroidWindows
on 30 November 2013 - 19:10 #660664

สนับสนุนครับ
ถ้าข่าวมีปุ่มมี +1(ของเว็บโดยตรง ไม่ใช่ของ Google+) จะบวกให้เลย

By: originalBlueSin
Windows PhoneWindows
on 30 November 2013 - 19:11 #660665
originalBlueSin's picture

สนับสนุนครับ

By: 077023
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 30 November 2013 - 19:11 #660666
077023's picture

สนับสนุนครับบ


もういい

By: cero5558
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 30 November 2013 - 19:11 #660670
cero5558's picture

สนับสนุนด้วยคนครับ

By: POAKPONG
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 30 November 2013 - 19:12 #660671
By: natthaof
iPhoneUbuntu
on 30 November 2013 - 19:12 #660676
natthaof's picture

+10 ครัฟ

By: 25kannt
Android
on 30 November 2013 - 19:13 #660677

เห็นด้วยครับ

By: Nube on 30 November 2013 - 19:13 #660678
Nube's picture

สนับสนุนครับ

By: redmaster
Contributor
on 30 November 2013 - 19:14 #660680
redmaster's picture

สนับสนุนครับ ลงชื่อแอดมินน้อยๆ ที่รอเงินเดือนออก

By: fukurokung
Android
on 30 November 2013 - 19:14 #660681

ลงชื่อสนับสนุนด้วยครับ :)

By: crucifier
iPhoneAndroidUbuntu
on 30 November 2013 - 19:15 #660682

ขอสนับสนุน

By: nutmos
WriteriPhoneUbuntuWindows
on 30 November 2013 - 19:15 #660683

สนับสนุนครับ

By: modeQ
WriterIn Love
on 30 November 2013 - 19:15 #660684

I agree with you.


Writer no.59 เพื่อสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้

By: kadeep
AndroidUbuntuWindows
on 30 November 2013 - 19:16 #660687
kadeep's picture

+1

By: flukedivana
Symbian
on 30 November 2013 - 19:16 #660688
flukedivana's picture

ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: phenocalypse
ContributorAndroidWindows
on 30 November 2013 - 19:17 #660689

สนับสนุนและยินดีให้ความร่วมมือ ในฐานะตัวเองเป็นพนักงานไอทีภาครัฐคนหนึ่ง

By: textre
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 30 November 2013 - 19:17 #660690
textre's picture

+100 ลงสนับสนุนอีก 1 เสียงครับ

By: buzdesign on 30 November 2013 - 19:18 #660692

ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: horakung
iPhoneAndroidWindows
on 30 November 2013 - 19:18 #660693
horakung's picture

สนับสนุนครับ

By: bitworld
AndroidSymbianUbuntuWindows
on 30 November 2013 - 19:19 #660694
bitworld's picture

+1

By: likhi1
Windows PhoneAndroidWindows
on 30 November 2013 - 19:19 #660695
likhi1's picture

+1 ไม่เอาม๊อบ

By: AronSun
Windows PhoneAndroidWindows
on 30 November 2013 - 19:20 #660697

สนับสนุนครับ

By: kaitongoc
AndroidUbuntu
on 30 November 2013 - 19:21 #660700

ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: greendog
ContributoriPhoneAndroid
on 30 November 2013 - 19:21 #660701
greendog's picture

สนับสนุน

By: F16
iPhoneWindows PhoneAndroidIn Love
on 30 November 2013 - 19:22 #660704

ได้ข่าว TOT เป็นอะไรไปแล้วหรอครับ?

By: missions
ContributoriPhoneUbuntuWindows
on 30 November 2013 - 19:23 #660709

สนับสนุนครับ

By: sian
Windows PhoneAndroidWindows
on 30 November 2013 - 19:23 #660710
sian's picture

สนับสนุนครับ

By: ChayutKL
iPhone
on 30 November 2013 - 19:24 #660712

ขอลงชื่อสนับสนุนครับ ทำแบบนี้รับไม่ได้

By: tweeter042
iPhoneAndroidWindows
on 30 November 2013 - 19:24 #660713
tweeter042's picture

สนับสนุนครับ

By: physickone
AndroidWindows
on 30 November 2013 - 19:24 #660714

ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: giffi
AndroidSymbian
on 30 November 2013 - 19:24 #660715
giffi's picture

ลงชื่อ สนับสนุนครับ

By: changqqq
Android
on 30 November 2013 - 19:25 #660716
changqqq's picture

ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: aude.tnk2s
iPhoneAndroid
on 30 November 2013 - 19:25 #660717

สนับสนุนครับ

By: Elysium
ContributorWindows PhoneSymbianWindows
on 30 November 2013 - 19:25 #660718
By: Digitech
Windows
on 30 November 2013 - 19:25 #660719

ลงชื่อ สนับสนุนครับ

By: DreamSKS16
AndroidWindows
on 30 November 2013 - 19:26 #660720
DreamSKS16's picture

เห็นด้วยครับ

By: darkleonic
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 30 November 2013 - 19:26 #660721
darkleonic's picture

ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: angel13th
Android
on 30 November 2013 - 19:29 #660724
angel13th's picture

มาลงชื่อสนับสนุนครับ

By: 7elven
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 30 November 2013 - 19:30 #660726

สนับสนุนครับ

By: Lovelyja
ContributorAndroid
on 30 November 2013 - 19:31 #660728

ลงชื่อครับ

By: awachai
Android
on 30 November 2013 - 19:32 #660731
awachai's picture

+1 ผมด้วยคน แต่ขอเพิ่มนิดนึง ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่ควรจะไปยึดครับ

By: LinkWii1GT
iPhoneAndroidWindows
on 30 November 2013 - 19:32 #660732
LinkWii1GT's picture

+1
หยุดทำลายปากและเสียงของประชาชนด้วยกันทางอินเตอร์เน็ตครับ

By: knightomon on 30 November 2013 - 19:33 #660734
knightomon's picture

ลงนามครับ

By: phoenixsum
ContributoriPhoneAndroidUbuntu
on 30 November 2013 - 19:34 #660735
phoenixsum's picture

ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: noppadonarms
SymbianWindows
on 30 November 2013 - 19:34 #660736

+1 เห็นด้วยครับ

By: chadowe
iPhoneUbuntuWindows
on 30 November 2013 - 19:35 #660737

ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: LazarusSP1
ContributoriPhone
on 30 November 2013 - 19:35 #660738

ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: devilcom
Android
on 30 November 2013 - 19:37 #660739

+1 สนับสนุน ไม่ให้ยุ่งกับอุปกรณ์โครงข่ายการสื่อสารในประเทศ

By: techbreaking on 30 November 2013 - 19:37 #660740

+1 ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: cku
iPhoneWindows PhoneBlackberrySymbian
on 30 November 2013 - 19:38 #660743

thnic ก็ล่ม ผมทำงานไม่ได้นะครับ
ดีนะที่เว็บหลักแยกออกจากระบบ registrar

By: ThE_NeXt
Windows Phone
on 30 November 2013 - 19:39 #660744

สนับสนุนครับ

By: mayWz
AndroidUbuntu
on 30 November 2013 - 19:39 #660745

ลงชื่อสนับสนุนค่ะ

By: Hilcrhyme
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 30 November 2013 - 19:40 #660746

ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: sakuraba
Windows PhoneWindows
on 30 November 2013 - 19:41 #660747
sakuraba's picture

ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: laruku_jr
Android
on 30 November 2013 - 19:41 #660748
laruku_jr's picture

สนับสนุน​ครับ

By: koalaz
ContributorAndroid
on 30 November 2013 - 19:42 #660749
koalaz's picture

1 เสียงครับ

พร้อมอีกเสียงดัง เฮ่อ......


Shut up and ヽ༼ຈل͜ຈ༽ノ raise your dongers ヽ༼ຈل͜ຈ༽ノ

By: bhuvanai
iPhoneWindows PhoneAndroidSymbian
on 30 November 2013 - 19:44 #660751

สนับสนุนครับ

By: BLiNDiNG
AndroidUbuntuWindowsIn Love
on 30 November 2013 - 19:45 #660752
BLiNDiNG's picture

สนับสนุน​ครับ

By: VinZenTz
iPhoneWindows PhoneAndroidUbuntu
on 30 November 2013 - 19:45 #660753

ลงชื่อสนับสนุน ขอให้แสดงสิทธิเสรีภาพอย่างมีสติด้วยคับ

By: martza125
iPhoneBlackberryWindowsIn Love
on 30 November 2013 - 19:46 #660757

ลงชื่อสนับสนุน

By: Guide
AndroidWindows
on 30 November 2013 - 19:46 #660758

ลงนามสนับสนุน ครับ

By: THM
iPhoneAndroidWindows
on 30 November 2013 - 19:50 #660763
THM's picture

ลงชื่อสนับสนุน

By: Sikachu
ContributoriPhoneIn Love
on 30 November 2013 - 19:51 #660764
Sikachu's picture

สนับสนุนครับ


บล็อกของผม: http://sikachu.com

By: tomnarong
Windows PhoneAndroidSymbian
on 1 December 2013 - 13:53 #660765

+1 ขอสนับสนุนอีกเสียงครับ <คนไหนมามันก็กินเหมือนกันนะแหละ ทำไมต้องทำให้คนปกติเขาเดือดร้อนด้วย>

By: sby
SymbianWindows
on 30 November 2013 - 19:53 #660766
sby's picture

สนับสนุนครับ

By: leeyiankun
Windows PhoneAndroidWindows
on 30 November 2013 - 19:54 #660767

ขอลงชื่อสนับสนุนด้วยคนนะครับ

By: theballkyo
AndroidWindows
on 30 November 2013 - 19:55 #660768

+1 สนับสนุนครับ

By: aeke88
iPhoneAndroid
on 30 November 2013 - 19:55 #660770
aeke88's picture

สนับสนุนครับ ตามนั้น

By: temp512
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 30 November 2013 - 19:56 #660771

สนับสนุนครับ

By: Charin Tapang
ContributorAndroidRed HatUbuntu
on 30 November 2013 - 20:00 #660773
Charin Tapang's picture

ถึงผมจะเลือกข้าง แต่ผมก็สนับสนุนจุดยืนของ Blognone ครับ

By: runnary
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 30 November 2013 - 20:00 #660774
runnary's picture

ความคิดใครเนี้ย ตัดการสื่อสารของประชาชน ทำอย่างงี้ เสียแนวร่วมหมดนะครับ เป็นพระเอกก็ดีอยู่แล้ว อย่าเปลี่ยนบทเลยคร๊าบบบ เจ้านายยย

By: vacharaa
Android
on 30 November 2013 - 20:00 #660776

สนับสนุนด้วยครับ

By: Be1con
ContributorWindows PhoneWindowsIn Love
on 30 November 2013 - 20:01 #660777
Be1con's picture

ลงชื่อสนับสนุนครับ ผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบเช่นกันครับ


Coder | Designer | Thinker | Blogger

By: i_heatie
AndroidWindowsIn Love
on 30 November 2013 - 20:01 #660779
i_heatie's picture

ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: Fierceser
iPhoneAndroid
on 30 November 2013 - 20:01 #660780
Fierceser's picture

ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: iammeng
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 30 November 2013 - 20:10 #660791
iammeng's picture

ลงชื่อด้วยครับ ผมก็ทำงานสายการสื่อสาร

By: takichi12
iPhone
on 30 November 2013 - 20:11 #660792

+1 Couldn't agree more

By: Max Rmutto
AndroidWindows
on 30 November 2013 - 20:11 #660793
Max Rmutto's picture

ลงชื่อด้วยคนครับ

By: time3957
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 30 November 2013 - 20:12 #660794

สนับสนุนด้วยครับ

By: siconosis
Android
on 30 November 2013 - 20:14 #660803

สนับสนุน​ครับ​

By: vongola1995
AndroidWindows
on 30 November 2013 - 20:14 #660804
vongola1995's picture

สนับสนุนเต็มที่ครับ

By: kaiuki
AndroidWindows
on 30 November 2013 - 20:14 #660805

+1 สนับสนุนครับ

By: TeLiverpool
Android
on 30 November 2013 - 20:16 #660807

สนับสนุนครับ

By: Yutna-1990
Windows
on 30 November 2013 - 20:18 #660808

ลงชื่อเห็นด้วยครับ

By: myx
iPhoneAndroidRed HatWindows
on 30 November 2013 - 20:18 #660810

สนับสนุนอีกเสียงครับ

By: Musoft
Windows Phone
on 30 November 2013 - 20:19 #660811
Musoft's picture

ท่อที่ไม่มีความคิดทางการเมือง : สนับสนุน ครับ

By: LinqDroid
Windows PhoneAndroidWindows
on 30 November 2013 - 20:19 #660812
LinqDroid's picture

อีกหนึ่งเสียง ขอลงชื่อครับ

By: PandaBaka
iPhoneAndroidWindows
on 30 November 2013 - 20:20 #660813
PandaBaka's picture

สนับสนุนครับ

By: RealSmile
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 30 November 2013 - 20:20 #660814

ลงชื่อ ขอสนับสนุนครับ

By: max_k
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 30 November 2013 - 20:21 #660815
max_k's picture

สนับสนุนอีกหนึ่งเสียงครับ

By: indyzbinary on 30 November 2013 - 20:22 #660816

สนับสนุนครับ

By: viroth
ContributorBlackberryIn Love
on 30 November 2013 - 20:24 #660820
viroth's picture

สนับสนุนครับ

By: kong
WriterAndroidUbuntuWindows
on 30 November 2013 - 20:24 #660821
kong's picture

ตามนั้นครับ


suksit.com

By: gift099
Windows PhoneAndroidWindowsIn Love
on 30 November 2013 - 20:24 #660822

Agreed

By: pitsanupotajan
iPhone
on 30 November 2013 - 20:25 #660825
pitsanupotajan's picture

เห็นด้วยครับ

By: worapong
iPhoneWindows PhoneAndroidRed Hat
on 30 November 2013 - 20:26 #660829

Supported the petition of right

By: dekdar on 30 November 2013 - 20:26 #660831

ลงชื่อสนับสนุน จากแอดมินตัวน้อย

By: dynamic
Windows PhoneAndroidUbuntu
on 30 November 2013 - 20:27 #660832
dynamic's picture

สนับสนุนครับ

By: ZeaBiscuit
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 30 November 2013 - 20:28 #660833
ZeaBiscuit's picture

สนับสนุนครับ

By: gooGof
ContributorAndroidIn Love
on 30 November 2013 - 20:29 #660836

ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: kn on 30 November 2013 - 20:30 #660839

+1 เห็นชอบครับ

By: tekkasit
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 30 November 2013 - 20:32 #660842
tekkasit's picture

สนับสนุนครับ

ไม่ว่าจะสีใดๆก็ตามการกระทำในลักษณะนี้ไม่คารได้รับการยอมรับ

By: nsayuri
AndroidUbuntu
on 30 November 2013 - 20:34 #660846
nsayuri's picture

+1 สนับสนุนครับ

By: PKZAIT
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 30 November 2013 - 20:36 #660849
PKZAIT's picture

ลงชื่อสนับสนุนครับ ไม่ว่าใครจะเป็นคนตัดหรือคนสั่ง แต่ขอให้อย่าทำร้ายระบบสื่อสารหลักของประเทศเลยครับ

ชอบคำว่า "ท่อที่ไม่มีความคิดทางการเมือง" มากๆ

By: kamolchaikt
In Love
on 30 November 2013 - 20:38 #660852

+1

By: dotcombine
iPhone
on 30 November 2013 - 20:38 #660853
dotcombine's picture

เข้าขั้นขาดสติ วิกลจริต และไร้ซึ่งมนุษยธรรมครับ

ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: mrmamon
ContributorAndroidWindows
on 30 November 2013 - 20:39 #660855

สนับสนุนด้วยอีกคน

By: zerosmith
AndroidUbuntuIn Love
on 30 November 2013 - 20:40 #660856
zerosmith's picture

+1 ลงชื่อครับ มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับทำอย่างนี้อยากให้คิดกันใหม่ครับ

By: Bigta
ContributoriPhoneAndroidUbuntu
on 30 November 2013 - 20:42 #660857
Bigta's picture

สนับสนุนครับ

By: itpcc
ContributoriPhoneRed HatUbuntu
on 30 November 2013 - 20:43 #660858
By: Darth Developer
AndroidUbuntuWindowsIn Love
on 30 November 2013 - 20:45 #660861

สนับสนุนครับ

By: cittavuddho
iPhoneAndroidRed HatUbuntu
on 30 November 2013 - 20:48 #660864
cittavuddho's picture

ลงชื่อ สนับสนุนครับ

By: lee
ContributorAndroidWindows
on 30 November 2013 - 20:53 #660869

ขอลงชื่อสนับสนุนครับ

By: anekkij
Android
on 30 November 2013 - 20:54 #660870

...สนับสนุนครับ

By: teka1994
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 30 November 2013 - 20:56 #660872
teka1994's picture

ลงชื่อ

สนับสนุนครับ

By: A.S.People
Android
on 30 November 2013 - 20:58 #660876

สนับสนุนอย่างยิ่งครับ

By: kikbass
iPhoneWindows PhoneWindows
on 30 November 2013 - 20:59 #660877
kikbass's picture

ลงชื่อ สนับสนุน ครับ

By: nuntawat
WriterAndroidWindowsIn Love
on 30 November 2013 - 21:00 #660878
nuntawat's picture

สนับสนุนครับ

By: Pearless
UbuntuWindows
on 30 November 2013 - 21:01 #660879

ลงชื่อสนับสนุนครับ

วรวุฒิ สายบัว

By: iPongHD
iPhoneAndroidUbuntuIn Love
on 30 November 2013 - 21:01 #660880
iPongHD's picture

+2048

By: putk
AndroidRed HatWindowsIn Love
on 30 November 2013 - 21:02 #660881
putk's picture

สนับสนุนครับ

By: chalearn
Windows
on 30 November 2013 - 21:02 #660882
chalearn's picture

ลงซื่อ สนันสนุนครับ

By: Numrug
AndroidUbuntuWindows
on 30 November 2013 - 21:05 #660886

ขอลงชื่อสนับสนุนครับ

By: doiinn on 30 November 2013 - 21:07 #660887

ลงชื่อสนับสนุนครับ การสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตสำคัญมากในยุคนี้ ถ้าหยุดหรือล่มไปเสียหายมากมายอยู่นะครับ

By: jigsaw
iPhone
on 30 November 2013 - 21:13 #660890

ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: jprox200
iPhoneWindowsIn Love
on 30 November 2013 - 21:13 #660891

ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: Watcharee Muangmul
iPhone
on 30 November 2013 - 21:16 #660893

สนับสนุนค่ะ

By: thep497
Windows PhoneAndroidWindows
on 30 November 2013 - 21:17 #660894
thep497's picture

ลงชื่อสนับสนุนสุดใจเลยครับ

By: mcga on 30 November 2013 - 21:19 #660895

เจตจำนง ประชาธิปไตย สนับสนุนครับ

By: Jaynarol
AndroidRed HatWindows
on 30 November 2013 - 21:23 #660899
Jaynarol's picture

ขอสนับสนุนครับ

By: kaiyin
Android
on 30 November 2013 - 21:23 #660900

ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: nuttdam
ContributoriPhoneWindowsIn Love
on 30 November 2013 - 21:24 #660901

สนับสนุนครับ จากเสียงผู้ใช้บริการ ได้รับความเดือดร้อน

By: titipong
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 30 November 2013 - 21:30 #660907

ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: krujo101
iPhoneWindows PhoneAndroidUbuntu
on 30 November 2013 - 21:34 #660916
krujo101's picture

+1 สนับสนุนอีกหนึ่งเสียงครับ
ปกติไม่ค่อยจะแสดงความเห็นเท่าไร แต่วันนี้ทนไม่ไหวจริงๆ ขอเถอะครับ อย่าเหมาแข่งจะยึดทุกอย่าง ส่วนรายละเอียดกระทู้นี้บอกชัดเจน กระชับดีแล้ว

By: pasuth73
iPhoneWindows PhoneAndroidUbuntu
on 30 November 2013 - 21:36 #660921

ลงชื่อสนับสนุนครับ เน็ตมาล่มบ่อยมากตอนนี้เปิด Skydrive เพื่อทำงานไม่ได้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรไม่ได้โทษนะแต่มันเป็ยไรหว่า...

By: gudgee
iPhoneAndroidWindows
on 30 November 2013 - 21:37 #660924
gudgee's picture

สนับสนุนเป็นอย่างยิ่งครับ

By: pasuth73
iPhoneWindows PhoneAndroidUbuntu
on 30 November 2013 - 21:38 #660925

สนับสนุนครับ การชุมนุมเป็นเสรีภาพ แต่ต้องไม่มีเบียดเบียนคนอื่น

By: Perl
ContributoriPhoneUbuntu
on 30 November 2013 - 21:38 #660926
Perl's picture

สนับสนุนครับ

By: sompol
iPhoneUbuntuWindows
on 30 November 2013 - 21:41 #660931
sompol's picture

+1

By: Anilox
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 30 November 2013 - 21:43 #660934

สนับสนุนครับ

By: danai1920
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 30 November 2013 - 21:46 #660937

ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: Thanaawat
AndroidUbuntuIn Love
on 30 November 2013 - 21:52 #660945
Thanaawat's picture

Thanaawat Raksombat ขอลงนามสนับสนุนครับ

By: komsanw
iPhoneWindows PhoneAndroidRed Hat
on 30 November 2013 - 21:53 #660948
komsanw's picture

สนับสนุนครับ

By: yodrak
AndroidWindows
on 30 November 2013 - 21:54 #660949

ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: gerrard007 on 30 November 2013 - 21:54 #660950
gerrard007's picture

ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: jedimj
Windows PhoneWindows
on 30 November 2013 - 22:02 #660955
jedimj's picture

+1

By: JackieNP
ContributorUbuntu
on 30 November 2013 - 22:05 #660959
JackieNP's picture

+1
สนับสนุนครับ


รักนะคะคนดีของฉัน

By: adamy
iPhoneAndroidBlackberryUbuntu
on 30 November 2013 - 22:11 #660967

ม.ร.ว. เฉลิมชาตรี ยุคล

ผู้สร้างภาพยนตร์ และสื่อ New Media

ลงชื่อสนับสนุนครับ ไม่เห็นด้วยกับการทำลายระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในทุกกรณีครับ

ขอบคุณครับ สวัสดีครับ

By: PaPaSEK
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 30 November 2013 - 22:20 #660983 Reply to:660967
PaPaSEK's picture

ช็อคครับ

By: blacktop
iPhoneWindowsIn Love
on 30 November 2013 - 22:35 #661003 Reply to:660983
blacktop's picture

+1

By: Be1con
ContributorWindows PhoneWindowsIn Love
on 30 November 2013 - 23:22 #661078 Reply to:660983
Be1con's picture

ทำอะไรถึงอร่อยครับ สงสัยต้องปั่น...


Coder | Designer | Thinker | Blogger

By: PaPaSEK
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 30 November 2013 - 23:38 #661107 Reply to:661078
PaPaSEK's picture

ราดบนปลาจารเม็ดครับ

แค่คิดก็ฟินแล้ว fin ที่แปลว่าครีบปลาน่ะครับ T__T

By: Be1con
ContributorWindows PhoneWindowsIn Love
on 30 November 2013 - 23:48 #661119 Reply to:661107
Be1con's picture

ปลาจะละเม็ดราดช็อกโกแล็ต!!! #เมนูพิศดารวันนี้


Coder | Designer | Thinker | Blogger

By: PaPaSEK
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 1 December 2013 - 00:03 #661144 Reply to:661119
PaPaSEK's picture

ก็ส่งมุกสดมาอ่ะ

By: Be1con
ContributorWindows PhoneWindowsIn Love
on 1 December 2013 - 00:21 #661153 Reply to:661144
Be1con's picture

ป้า มุขซ้อนมุขเลยนะ 555


Coder | Designer | Thinker | Blogger

By: nrad6949
WriterAndroidBlackberryWindows
on 1 December 2013 - 02:32 #661219 Reply to:660983
nrad6949's picture

+1


I'm ordinary man; who desires nothing more than just an ordinary chance to live exactly what he likes and do precisely what he wants.

By: viroth
ContributorBlackberryIn Love
on 1 December 2013 - 04:15 #661242 Reply to:660983
viroth's picture

ช็อคด้วย

By: thep497
Windows PhoneAndroidWindows
on 1 December 2013 - 11:33 #661312 Reply to:660967
thep497's picture

ขอชื่นชมท่านครับ

By: naturezzang
iPhoneAndroidWindows
on 30 November 2013 - 22:14 #660975
naturezzang's picture

ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: Freedomlover
AndroidRed HatUbuntuWindows
on 30 November 2013 - 22:22 #660987

สนับสนุนครับ

By: mafiaza1991
AndroidUbuntuWindows
on 30 November 2013 - 22:22 #660988

+1

By: Prestige
Windows PhoneAndroidWindows
on 30 November 2013 - 22:27 #660995
Prestige's picture

สนับสนุนครับ

By: blacktop
iPhoneWindowsIn Love
on 30 November 2013 - 22:35 #661004
blacktop's picture

+1 สนับสนุนครับ

By: utehn
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 30 November 2013 - 22:37 #661007

ขอสนับสนุนครับ ผมว่าคุณทำเกินไป กำนันเทพ web ส่วนมาก ไมได้เกี่ยวอะไรกับพวกคุณเลย แต่ web http://www.blueskychannel.tv/
กลับยังทำงานได้เหมือนเดิม สั่น ๆ ครับ ผมว่าคุณเห็นแก่ตัว

By: zerc
iPhoneWindows PhoneAndroid
on 30 November 2013 - 22:37 #661008

จุดอ่อนประเทศไทย ทำไมถึงยึดและล่มกันง่ายดาย

By: cal2ibbean
iPhoneWindows PhoneBlackberryWindows
on 30 November 2013 - 22:40 #661013
cal2ibbean's picture

agree

By: Happ
Ubuntu
on 30 November 2013 - 22:43 #661018

+1

By: prowin
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 30 November 2013 - 22:46 #661024
prowin's picture

สนับสนุนครับ

By: pblack
Windows PhoneAndroid
on 30 November 2013 - 22:46 #661026
pblack's picture

สนับสนุนครับ

By: bizcommon
Windows PhoneWindows
on 30 November 2013 - 22:50 #661031
bizcommon's picture

สนับสนุนครับ

By: LuvStry
ContributorAndroid
on 30 November 2013 - 22:51 #661033
LuvStry's picture

ลงชื่อสนับสนุนครับ


Blognone = 138.1 news/w เยอะมากๆ

By: tech n9ne
iPhone
on 30 November 2013 - 22:57 #661047

สนับสนุนครับ

By: kotzilla
iPhoneUbuntu
on 30 November 2013 - 23:00 #661050
kotzilla's picture

สนับสนุนครับ

By: phoenix298 on 30 November 2013 - 23:03 #661054

สนับสนุนครับ

By: crayon
AndroidRed HatUbuntuWindows
on 30 November 2013 - 23:03 #661055

ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: หน่อย SNC
ContributorAndroid
on 30 November 2013 - 23:09 #661063

ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: rockmafia
iPhoneWindows PhoneAndroidUbuntu
on 30 November 2013 - 23:16 #661070
rockmafia's picture

ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: kobkrit
ContributoriPhoneAndroidSymbian
on 30 November 2013 - 23:20 #661073
kobkrit's picture

สนับสนุน สุดใจเลยครับ

By: Aoun
AndroidWindows
on 30 November 2013 - 23:25 #661082

สนับสนุน +8 (ผมและครอบครัว) รวมถึงการเข้าไปยุ่งส่วนอื่นที่มีผลกระทบคนหมู่มากด้วย
แม้อยู่ระยองไม่ได้รับผลโดยตรงก็ตาม

By: snowz
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 30 November 2013 - 23:25 #661084

ลงนามครับ

By: harumo
Windows PhoneAndroidSymbianWindows
on 30 November 2013 - 23:27 #661086

ลงชื่อสนับสนุนครับ...!!!

By: chittapanu
iPhoneAndroid
on 30 November 2013 - 23:28 #661089

สนับสนุนครับ

By: Bizard
iPhoneWindows
on 30 November 2013 - 23:30 #661091

ขอลงชื่อสนับสนุนอีก 1 เสียงครับ

เดือดร้อนไปทั่วจริงๆ

By: armdbz
AndroidUbuntuWindows
on 30 November 2013 - 23:30 #661092
armdbz's picture

เห็นด้วยครับ !!

By: NontEn01
iPhoneSymbian
on 30 November 2013 - 23:32 #661095
NontEn01's picture

ในขณะที่การสื่อสารยังใช้งานได้ ผมขอโพสนี้ของผม เป็นอีก 1 การสนับสนุนครับ

By: SiamKuriki
iPhoneRed HatWindows
on 30 November 2013 - 23:33 #661096

+1

By: tsadvanced
ContributorAndroid
on 30 November 2013 - 23:36 #661104
tsadvanced's picture

+1 ครับ

By: newlesk
AndroidSymbianWindows
on 30 November 2013 - 23:36 #661105

+1 ผมว่ามันเกินไปละครับ

By: polaromonas
ContributorWindows PhoneWindows
on 30 November 2013 - 23:37 #661106

สนับสนุนครับ

By: obnetarena
Windows PhoneWindows
on 30 November 2013 - 23:39 #661108

ลงนามด้วยคนนะครับ

By: zero_crossing
UbuntuWindows
on 30 November 2013 - 23:43 #661109

ขอสนับสนุนด้วยครับ

By: blacklist
AndroidRed HatUbuntuWindows
on 30 November 2013 - 23:48 #661116
blacklist's picture

สนับสนุนครับ

By: monetotk
iPhoneAndroidIn Love
on 30 November 2013 - 23:48 #661120

ขอร่วมลงชื่อ

By: line
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
on 30 November 2013 - 23:51 #661121
line's picture

ขอสนับสนุนด้วยครับ


seeking for New Frontier...

By: Kittichok
Contributor
on 30 November 2013 - 23:52 #661122

ขอสนับสนุนครับ

By: MrThursday
ContributorRed HatUbuntuWindows
on 30 November 2013 - 23:53 #661123

ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: roticagas
Android
on 30 November 2013 - 23:54 #661124

+1 ครับ

By: HoLY CoMM@nDo on 1 December 2013 - 00:03 #661127
HoLY CoMM@nDo's picture

ลงชื่อสนับสนุนครับ

แต่สิ่งที่ทำให้ผมสงสัยก็คือ ม็อบจะทำแบบนี้ไปทำไม? ในเมื่อการสื่อสารจากช่องทางต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต ติดตามข่าวจากเว็บไซต์ข่าวต่างๆ หรือแม้แต่การพูดคุยผ่านเว็บบอร์ด เป็นผลดีกับม็อบในหลาย ด้านด้วยซ้ำ การตัดระบบอินเทอร์เน็ตนี้ เท่ากับฆ่าตัวตายชัดๆ

อีกอย่าง ม็อบที่ชุมนุมก็เป็นชนชั้นกลางอย่างเราๆ เขาจะไม่รู้เรื่องผลกระทบจากการปิดระบบอินเทอร์เน็ตตรงนี้เลยอย่างนั้นหรือ?

แถมยังมีข่าวเรื่องมีคนปิดหน้าปิดตาบุกไปที่ กสท.่อนหนเาที่ม็อบจะไปถึงอีกด้วย

อ้างอิงข่าวจาก Manager (ซึ่งก็เป็นอีกเว็บที่ได้รับผลกระทบด้วย)
http://manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9560000148583

น่าคิดนะครับ ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่?

By: nostalgias
ContributoriPhoneAndroid
on 30 November 2013 - 23:57 #661135
nostalgias's picture

เห็นด้วยและขอลงชื่อสนับสนุนครับ

By: gooroo
AndroidUbuntuIn Love
on 1 December 2013 - 00:00 #661140

ลงชื่อสนับสนุนอีกหนึ่งเสียงครับ

By: zinazisc
Windows PhoneAndroid
on 1 December 2013 - 00:12 #661150
zinazisc's picture

สนับสนุนครับ

By: nzgul on 1 December 2013 - 00:22 #661155

ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: genocide on 1 December 2013 - 00:24 #661157
genocide's picture

ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: FuTabamaru
Windows PhoneAndroidWindows
on 1 December 2013 - 00:27 #661161
FuTabamaru's picture

ลงชื่อสนับสนุนอีก 1 เสียงครับ

By: thana19
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 1 December 2013 - 00:33 #661165
thana19's picture

สนับสนุนครับ

By: Orion
Windows PhoneAndroidWindows
on 1 December 2013 - 00:37 #661167
Orion's picture

ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: bojang
Ubuntu
on 1 December 2013 - 00:47 #661174
bojang's picture

สนับสนุนครับ

By: iPlugz
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 1 December 2013 - 00:54 #661176
iPlugz's picture

สนับสนุนครับ


ywc#11

By: tongtree27
AndroidWindowsIn Love
on 1 December 2013 - 00:57 #661177
tongtree27's picture

สนับสนุนครับ

By: mrtavat
Windows PhoneAndroidRed HatUbuntu
on 1 December 2013 - 01:06 #661181
mrtavat's picture

สนับสนุนครับ

ระบบสาธารณูปโภคล่มกระทบเต็มๆ

By: peakna
Android
on 1 December 2013 - 01:12 #661183
peakna's picture

ผมสนับสนุนครับไม่ต้องการให้ผู้ชุมนุมทางการเมืองทำลายระบบพื้นฐานของประเทศแบบนี้ครับ

By: chaiwatsg
Windows PhoneWindows
on 1 December 2013 - 01:26 #661190

ขอลงชื่อครับ

By: timered
Android
on 1 December 2013 - 01:30 #661191

เห็นด้วย แต่ก็พูดหน่อยพวกที่ปล่ยคลื่นรบกวนทีวีดาวเทียมที่อยู่ตรงข้ามรัฐบาลนี่ก็เป็นการริดรอนสิทธิด้วย

By: picharnan
iPhoneWindows PhoneAndroidRed Hat
on 1 December 2013 - 01:49 #661197
picharnan's picture

ลงชื่อครับ

By: addib2010
iPhoneAndroid
on 1 December 2013 - 01:50 #661200

สนับสนุนหนึ่งเสียงครับ ประท้วงโดยการละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือยั่วยุเสียเลือดเนื้อไม่ควรทำครับ รัฐบาลประเทศนี้ในช่วงที่ผ่านมาทั้งสองฝั่งหน้าหนานะครับ ทำอะไรไปมีแต่ชาวบ้านที่เดือดร้อน

By: Bosskung32
ContributoriPhoneWindows Phone
on 1 December 2013 - 01:55 #661202

สนับสนุนแถลงการณ์ครับ

By: khungox
Android
on 1 December 2013 - 01:57 #661204
khungox's picture

+1 สนับสนุนด้วยคนครับ

แหม่ ตอนบ่ายๆผมกำลังพาแฟนไปโรงพยาบาลตรวจโรคอยู่ดีๆ โดนโทรตามกลับมาสแตนด์บายทันที

ต้องโทรไปลากน้องๆมาสแตนบายทำงานด้วยกันอีกเป็นสิบ กว่าระบบจะกลับมาทำงานได้เป็นปกติก็ห้าทุ่มกว่า แถมเสียหายไปอีกมากมาย เซ็งจริงๆครับ จากเป็นกลางๆ ไม่ได้สนใจมีรำคาญม็อบตลอดไม่ว่าสีไหน มาทำกันแบบนี้นี่ส่งกันไปอีกข้างกันชัดๆ จะแสดงจุดยืนทางการเมืองก็อย่าทำให้ผู้อื่นต้องลำบากกันไปด้วยขนาดนี้เลย ชีวิตปกติก็ยากอยู่แล้ว ยังจะมาทำกันให้ยากขึ้นไปอีก จุดยืนพื้นฐานก็เหมือนๆกัน แต่ทำไมคุยกันไม่ลงตัวก็ไม่รู้ เซ็ง

แต่ระบบมันก็ล่มง่ายไปจริงๆนะครับ ส่งคนมาแค่นี้ก็พังพาบกันไปเป็นแถบๆ

By: xemoe
AndroidUbuntu
on 1 December 2013 - 02:11 #661211

สนับสนุนครับ ...

By: 17November
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 1 December 2013 - 02:14 #661213
17November's picture

+1 สนับสนุนครับ

By: United
ContributorAndroidIn Love
on 1 December 2013 - 02:21 #661214
United's picture

ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: nrad6949
WriterAndroidBlackberryWindows
on 1 December 2013 - 02:27 #661217
nrad6949's picture

ขอลงนามสนับสนุนในแถลงการณ์ฉบับนี้อย่างเปิดเผยครับ

ภัทรนันท์ ลิ้มอุดมพร


I'm ordinary man; who desires nothing more than just an ordinary chance to live exactly what he likes and do precisely what he wants.

By: TheOne
iPhoneWindows Phone
on 1 December 2013 - 03:55 #661239
TheOne's picture

ลงชื่อสนับสนุนครับ จะโจมตีรัฐบาลก็โจมตีไป แต่ถึงกับทำให้คนอื่นเดือดร้อนไปด้วยแบบนี้ไม่ถูกต้อง

By: Priesdelly
ContributorAndroidWindows
on 1 December 2013 - 04:14 #661241
Priesdelly's picture

+1 สนับสนุนครับ

By: Hexsense
ContributorAndroidRed HatSUSE
on 1 December 2013 - 04:19 #661243
Hexsense's picture

หนุนแน่นอนอยู่แล้วครับ แถลงการณ์ดีๆแบบนี้

จาก นักเรียนไทยในต่างแดนที่สงสารประเทศ

By: thaitanatana
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 1 December 2013 - 05:03 #661247
thaitanatana's picture

+1 สนับสนุนครับ

By: xvlnw
iPhoneRed HatUbuntuWindows
on 1 December 2013 - 05:31 #661248
xvlnw's picture

สนับสนุนครับ

By: supagarn
Android
on 1 December 2013 - 06:43 #661257
supagarn's picture

+1 สนับสนุนอีกเสียงครับ

By: btoy
ContributorAndroidWindows
on 1 December 2013 - 07:38 #661258
btoy's picture

+1 สนับสนุนครับ


..: เรื่อยไป

By: PowerBerry
Android
on 1 December 2013 - 07:58 #661260

+1

By: Mr.X
iPhoneAndroid
on 1 December 2013 - 08:37 #661263

ผมเป็นสมาชิก blognone ได้ไม่นาน
แต่ได้ตามอ่านมาอย่างยาวนาน

ของสนับสนุนครับ

+1

By: -Rookies-
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 1 December 2013 - 09:32 #661274

ผมมาช้าไปหน่อยแต่ก็เห็นด้วยครับ สนับสนุนหนึ่งเสียง


เทคโนโลยีไม่ผิด คนใช้มันในทางที่ผิดนั่นแหละที่ผิด!?!

By: mypacxx
iPhoneWindows
on 1 December 2013 - 10:24 #661284

ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: sunVSmoon
Windows
on 1 December 2013 - 10:36 #661286

สนับสนุนครับ

By: woravik
Windows PhoneWindows
on 1 December 2013 - 10:50 #661289
woravik's picture

ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: sizeM
ContributoriPhoneWindowsIn Love
on 1 December 2013 - 11:03 #661295
sizeM's picture

+1 อีกคนครับ

By: jomyood007
AndroidWindows
on 1 December 2013 - 11:11 #661302

ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: pinpan0304
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 1 December 2013 - 11:34 #661313

ขอร่วมสนับสนุนการคุ้มครอง "ท่อที่ไม่มีความคิดทางการเมือง" ด้วยครับ

By: shinosuke
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 1 December 2013 - 11:47 #661318

สนับสนุนครับ

By: evo_toon
ContributorAndroid
on 1 December 2013 - 12:20 #661329

+1

By: neoo99
iPhoneAndroidWindows
on 1 December 2013 - 12:30 #661333

+1 สนับสนุนครับ

เพราะหากไม่ช่องการสื่อสาร ไม่ว่าจะฝ่ายไหนๆ ก็ไม่รู้สถานการณ์เลยครับ และผลกระทบจะเกิดในวงกว้างถึงแม้จะเป็นเจตนาที่กระทบอีกฝ่าย แต่ตัวเองก็ต้องรับผลกระทบด้วยแน่นอน ดังนั้น วิธีตัดการสื่อสาร ไม่สมควรอย่างยิ่ง ทางภาครัฐควรหามาตราการคุ้มครองให้แน่นอนกว่านี้

By: aloh
Windows PhoneAndroid
on 1 December 2013 - 13:08 #661340

ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: nhongcm77 on 1 December 2013 - 13:09 #661343

+1 สนับสนุนครับ

By: teppap
AndroidRed HatSymbianUbuntu
on 1 December 2013 - 13:54 #661348
teppap's picture

ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: darkfaty
AndroidWindows
on 1 December 2013 - 14:52 #661359
darkfaty's picture

ไม่อยากแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมือง แต่ขอสนับสนุนด้วยครับ

By: bahamutkung
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 1 December 2013 - 14:53 #661360
bahamutkung's picture

+1 ลงชื่อสนับสนุนครับ


"With the first link, the chain is forged. The first speech censured, the first thought forbidden, the first freedom denied, chains us all irrevocably."

By: McKay
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 1 December 2013 - 15:13 #661364
McKay's picture

ลงชื่อสนับสนุนครับ


there are 2 types of salim. one is donkey and another one is asshole.

By: winwanwon
iPhoneUbuntu
on 1 December 2013 - 15:45 #661366
winwanwon's picture

สนับสนุนครับ

By: mbdsc28
Android
on 1 December 2013 - 18:28 #661393
mbdsc28's picture

สนับสนุนครับ

By: เดวิลแมน on 1 December 2013 - 19:03 #661402

อย่าลืมลากตัวคนที่ยิงสัญญาณรบกวนไทยคมด้วยนะครับ หน่วยงานที่มีศักยภาพแบบนี้หาตัวไม่น่ายาก

By: N1tyRei
AndroidSymbianWindows
on 1 December 2013 - 19:07 #661405
N1tyRei's picture

สนับสนุนด้วยคนครับ

By: tanaC
iPhoneIn Love
on 1 December 2013 - 20:13 #661422

ลงชื่อสนับสนุนครับ

By: VanGogh
AndroidWindows
on 1 December 2013 - 22:08 #661450
VanGogh's picture

สนับสนุนครับ

By: kounteenzz
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 1 December 2013 - 22:50 #661460

+1

Pages