Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

เว็บไซต์รับฝากไฟล์เอกสาร Scribd เปิดตัวธุรกิจแขนงใหม่เป็นการให้บริการอ่านอีบุ๊กแบบเหมาจ่ายรายเดือน โดยลูกค้าจ่าย 8.99 ดอลลาร์ต่อเดือนแล้วสามารถอ่านอีบุ๊กได้ไม่จำกัดจำนวน (คล้ายๆ กับ Netflix แต่เปลี่ยนจากภาพยนตร์เป็นอีบุ๊กแทน)

Scribd ประกาศว่าตอนนี้มีสำนักพิมพ์ใหญ่อย่าง HarperCollins เข้าร่วมโครงการแล้ว และมีสำนักพิมพ์รายเล็กๆ เข้าร่วมอีกหลายราย

ธุรกิจของ Scribd ตอนนี้ไปได้แล้วในแง่จำนวน มีผู้ใช้งานเฉลี่ย 80 ล้านคนต่อเดือน เอกสารและหนังสือกว่า 40 ล้านรายการ ขั้นต่อไปคงอยู่ที่การสร้างรายได้จากผู้ใช้เหล่านี้นั่นเอง

ที่มา - Scribd Blog

Get latest news from Blognone