Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

ชื่อน่ารัก แต่ไม่ใช่ของใช้ตามบ้านครับ วันนี้กูเกิลเปิดตัวสินค้าตัวใหม่คือ กูเกิลมินิ เซิร์ชเอจินต์สำหรับเครือข่ายภายในองค์กร ที่มีความสามารถในการค้นหาเอกสารในเครือข่ายได้ถึง 50000 ฉบับ และรองรับไฟล์กว่าสองร้อยชนิด

แต่ขนาดมินิ เห็นราคาก็หนาวเอาเหมือนกันครับ เพราะค่าตัวมันปาเข้าไปตั้งห้าพัน ดอลล่าห์สหรัฐ

ความจริงแล้วกูเกิลขายเซิร์บเวอร์แบบเดียวหันนี้มานานแล้ว ในชื่อว่า Search Appliance ที่สามารถค้นหาเอกสารได้ถึงกว่าสิบห้าล้านฉบับ และรองรับ XML เพื่อค้นเอกสารเก่า แต่ความสามารถที่มากกว่าของมันมาพร้อมกับราคาที่น่าสยองกว่ามาก คือ 32,000 ดอลล่าห์

ราคาไม่น่ารักเหมือนแมคมินิ

ที่มา Google googles into small businesses

Get latest news from Blognone