Tags:
Node Thumbnail

ร้านขายแอพมือถือ Amazon Appstore เปิดให้นักพัฒนาส่ง "เว็บแอพ" ที่เขียนด้วย HTML5 ขึ้นไปเผยแพร่บนหน้าร้านได้แล้ว

คำว่า "เว็บแอพ" ในที่นี้คือแอพที่อยู่บนเว็บไซต์จริงๆ ไม่ใช่แอพมือถือที่เขียนด้วย HTML5 แต่ต้องติดตั้งลงในเครื่องนะครับ ดังนั้นนักพัฒนาหรือบริษัทที่มีเว็บแอพพลิเคชันอยู่แล้ว ก็เพียงแค่ส่ง URL พร้อม metadata ที่ Amazon กำหนด เท่านี้แอพจะไปโผล่ใน Amazon Appstore เหมือนกับแอพปกติ

ประโยชน์ของการส่งเว็บแอพขึ้น Amazon Appstore อยู่ที่การประชาสัมพันธ์แอพให้ผู้ใช้ Kindle Fire และ Android มาใช้แอพของเราได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้เว็บแอพที่ส่งขึ้น Appstore ยังสามารถใช้งาน In-App Purchasing API เพื่อให้ลูกค้ากดสั่งซื้อของจากเว็บผ่านระบบจ่ายเงินของ Amazon ได้เลย

ที่มา - Amazon

Get latest news from Blognone