Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

ฟิลิปต์ประกาศความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องต้นแบบที่ใช้อ่านและเขียน แผ่นออปติคอลได้สามฟอร์แมตคือ ซีดี ดีวีดี และบลูเรย์

การประกาศครั้งนี้ทำให้เราคาดกว่าเราอาจจะเป็นแผ่นบลูเรย์แบบเขียนได้เร็วกว่าที่เราคาดไว้

......แล้วแผ่นก็อปหนังล่ะ?....... ที่มา Tom's Hardware Guide: Tom's Hard News

Get latest news from Blognone