Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

กูเกิลประกาศถึงมาตรการป้องกันไวรัสให้กับเว็บบอร์ดทั้งหลาย เนื่องจากมีการเขียนไวรัสที่อาศัยช่องโหว่ของสคริปต์เว็บบอร์ดเช่น phpBB โดยไวรัสดังกล่าว อาศัยกูเกิลเป็นตัวค้นหาเป้าหมายต่อๆ ไป

กูเกิลได้ประกาศว่า การค้นหาจากไวรัสดังกล่าวได้ถูกบล็อกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยก่อนหน้านี้ไวรัสเช่น MyDoom ก็เคยใช้กูเกิลเพื่อค้นหาอีเมลเป้าหมายเช่นกัน

มีไวรัสตัวอื่นๆ อีกมากที่ใช้เว็บค้นหาอื่นๆ เพื่อหาเป้าหมาย แต่ดูเหมือนกูเกิลจะได้รับความนิยมสูงสุด

ที่มา Google squashes Santy worm | Tech News on ZDNet

Get latest news from Blognone