Tags:
Node Thumbnail

ปัญหาเรื่องสัมปทานคลื่น 1800MHz (TrueMove และ GSM1800) ที่จะหมดสัญญาในเดือนกันยายน 2556 นี้ แต่ยังมีข้อพิพาทกันอยู่ว่าคลื่นจะกลับไปที่ใครระหว่าง กสทช. ในฐานะองค์กรกำกับดูแล หรือ CAT Telecom ในฐานะเจ้าของสัมปทาน

ล่าสุด กสทช. นำโดย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ กรรมด้านกฎหมายโทรคมนาคม ออกมาให้ข่าวว่าถ้า CAT ยื้อไม่ยอมคืนคลื่นมาให้ กสทช. ก็จะเจอมาตรการทางกฎหมายทุกทาง ทั้งทางปกครอง แพ่ง และอาญา โดยมีโทษจำคุก 5 ปี ปรับ 10 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เล่าเรื่องแบบคร่าวๆ คือสมัยที่เซ็นสัญญาสัมปทานคลื่น 1800MHz ยังไม่มี กสทช. และในสัญญาระบุไว้ว่าคลื่นและอุปกรณ์โครงข่ายของบริษัทเอกชน (TrueMove/GSM1800) จะต้องคืนให้เจ้าของสัมปทานคือ CAT Telecom เมื่อหมดอายุสัมปทาน

แต่ระหว่างนั้นเกิดหน่วยงานกำกับดูแลคือ กทช. และ กสทช. ขึ้นมาตามกฎหมายหลังรัฐธรรมนูญปี 40 ทำให้คลื่นต้องกลับไปที่ กสทช. แทน (ตาม พ.ร.บ. กสทช. ปี 53) แต่ CAT ก็กำลังพยายามต่อสู้เรื่องนี้เพื่อให้คลื่นกลับคืนมายังตัวเองอยู่

ที่มา - อีเมลประชาสัมพันธ์ กสทช.

กสทช.ส่งสัญญาณยื้อคลื่น 1800 ระวังติดคุกหัวโต

กฎหมายระบุชัดคลื่นเป็นสมบัติของชาติ หมดสัมปทานต้องเข้าสู่ระบบใบอนุญาต ชี้ไม่ควรจับผู้บริโภคเป็นตัวประกัน แนะอย่าดึงรัฐบาลทำผิดกฎหมาย ย้ำต้องเดินหน้าเอาคลื่นคืนเพื่อชาติให้ได้

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกฎหมายในกิจการโทรคมนาคม เปิดเผยว่า จากกรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ได้แสดงท่าทีว่าจะยื้อหรือไม่ยอมคืนคลื่น 1800 MHz ที่จะหมดสัญญาสัมปทานในช่วงปลายปีนี้ มาให้ กสทช. ดำเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายนั้น ในเบื้องต้น กสทช.จะขอความร่วมมือดีๆก่อน แต่ถ้าไม่ให้ความร่วมมือก็จำเป็นต้องใช้ทุกมาตรการเพื่อบังคับใช้กฎหมายให้เด็ดขาด ทั้งมาตรการทางปกครอง มาตรการทางแพ่ง และอาญา ซึ่งกรณีที่มีการฝ่าฝืนใช้คลื่นความถี่โดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งๆที่ได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าหมดสิทธิ์ใช้ แต่หากยังมีการดื้อดึงฝ่าฝืนไปใช้คลื่นหรือไปสนับสนุนให้มีการลงทุนหรือหาลูกค้าเพิ่ม ก็เท่ากับว่ามีเจตนาจะกระทำผิดกฎหมายอย่างชัดเจน ดังนั้นจึงขอเตือนว่าผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่าวจะต้องรับความเสี่ยงต่อบทกำหนดโทษจำคุก 5 ปี ปรับ 10 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และถ้ามีการกระทำที่ต่างกรรมต่างวาระก็ต้องเรียงกระทงลงโทษ ส่งผลให้มีโทษมากขึ้น นอกจากนี้ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบอัตราโทษสูงถึงจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000-20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งผลที่ได้รับคืออาจติดคุกหัวโต ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการขู่ แต่เป็นบทลงโทษทางกฎหมายที่บัญญัติไว้อย่างชัดเจน ในส่วนบทบาทของ กสทช.เอง ก็ต้องดำเนินการมิฉะนั้นจะถูกข้อหาฐานปฎิบัติหน้าที่ไม่ชอบ หรือ ละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ไปด้วย

"กรณีที่มีการกล่าวอ้างว่า CAT ได้รับประโยชน์ตามบทเฉพาะกาล มิฉะนั้นจะมีบทเฉพาะกาลไว้เพื่ออะไร ขอให้เข้าใจให้ถูกต้องว่า บทเฉพาะกาล มาตรา 82-84 ของพ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นฯปี 2553 นั้น ให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ได้รับประโยชน์ตามกฎหมาย เดิมไม่ให้หายไปพร้อมกับพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นฯ ปี 2543 ที่ถูกยกเลิกไป ทั้งนี้เพื่อเชื่อมรอยต่อระหว่างระบบเก่ากับระบบใหม่ แต่บทเฉพาะกาลก็มิได้คุ้มครองให้สามารถใช้คลื่นได้ตลอดไป มิฉะนั้นระบบใหม่คือระบบใบอนุญาตจะไม่สามารถเริ่มเดินหน้าได้เลย ในกรณีสัญญาสัมปทานที่มีระยะเวลา บทเฉพาะกาลรับรองสิทธิจนสิ้นสุดระยะเวลาของสัมปทานเท่านั้น โดยเมื่อสัญญาสัมปทานหมดอายุ สิทธิในการใช้คลื่นนั้นๆก็หมดตามไปด้วย ข้อกฎหมายเรื่องนี้ชัดเจนมากจะไปเอานักกฎหมายกี่สำนักมาตีความ หากมองตรงไปตรงมาโดยไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง ก็ไม่สามารถตีความเป็นอย่างอื่นได้ ผมว่าน่าจะยอมรับความจริงกันได้แล้วว่าระบบสัมปทานให้ใช้คลื่นความถี่กำลังจะกลายเป็นอดีต หากเห็นแก่ประโยชน์ของชาติก็ไม่ควรที่จะอ้างเหตุต่างๆนานา เพื่อยื้อระบบสัมปทานให้อยู่ต่อไป เพราะถึงเวลาแล้วที่จะคืนคลื่นที่หมดสัมปทานมาให้กสทช. ที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมาย นำไปจัดสรรให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง”

ดร.สุทธิพล กล่าวด้วยว่า ปัญหาใหญ่ในขณะนี้ก็คือ จะมีแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บริการอยู่ในระบบนี้จำนวน 17 ล้านเลขหมายอย่างไรในช่วงเปลี่ยนผ่าน เพราะในขณะนี้ศักยภาพในการโอนย้ายเลขหมายได้เพียงวันละ 40,000 เลขหมายเท่านั้น หากจะโอนย้ายทั้ง 17 ล้านเลขหมาย ก็จะต้องใช้เวลาถึง 425 วัน ซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง 6 เดือนที่สัญญาสัมปทานจะหมดลง หากความสามารถโอนย้ายได้ประมาณ 7 ล้านเลขหมาย คงเหลือผู้ให้บริการค้างอยู่ในระบบถึง 10 ล้านเลขหมาย ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของกสทช.ที่จะต้องให้ความคุ้มครองผู้บริโภคกลุ่มนี้ ดังนั้นตนจึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่มีกรรมการ กสทช.บางคนไปพูดว่าถึงอย่างไร ซิมก็ต้องดับ อีกทั้งยังยุยงให้ไปเร่งประมูลคลื่น 1800 โดยไม่ใส่ใจผู้บริโภค ซึ่งจะทำให้มองว่า กสทช.เอาตัวรอด โดยละเลยหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภค ดังนั้นตนจะไม่ยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นโดยเด็ดขาด ซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ทางกฎหมาย คือ การกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดสัมปทานเพื่อมิให้บริการสาธารณะหยุดชะงัก แต่จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่กสทช. ต้องกำหนดให้ชัดเจน ซึ่งแนวคิดในเรื่องนี้ตกผลึกแล้วและมีกฎหมายรองรับสอดคล้องกับแนวทางสากล หากภาครัฐและผู้ประกอบการร่วมมือกับ กสทช. อย่างจริงจัง เชื่อว่าปัญหานี้จะถูกก้าวข้ามไปโดยง่ายและสามารถนำคลื่นความถี่มาจัดสรรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเสรีอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ประเทศชาติและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

"ส่วนกรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ CAT หยิบยกประเด็นว่า กสทช.จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่แถลงไว้ต่อรัฐสภานั้น ผมขอย้ำว่าที่ผ่านมา กสทช. โดยกทค.ได้ดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้ว แต่เท่าที่ทราบมาในขณะนี้ไม่ปรากฎนโยบายรัฐบาลที่ไม่ให้คืนคลื่นเมื่อสิ้นสุดสัมปทาน และไม่ปรากฎว่ามีนโยบายใดที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นฯ ปี 2553 อีกทั้งผมไม่เห็นด้วยต่อความพยายามในการไปขอมติครม. ให้ยื้อเวลาในการคืนคลื่นเพื่อใช้ประโยชน์ในคลื่น 1800 MHz ต่อไป ทั้งๆที่สัมปทานสิ้นสุดแล้ว เพราะเท่ากับเป็นการขอให้รัฐบาลทำผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการสุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งต่อการถูกเช็คบิลจากภาคการเมืองและภาคประชาชน" ดร.สุทธิพล กล่าวในที่สุด

Get latest news from Blognone

Comments

By: mr.k on 19 March 2013 - 13:59 #554630

CAT, TOT จะอยู่ยังไงถ้าไม่มีรายได้ตรงนี้

องค์กรณ์พวกนี้ควรจะเลี้ยงตัวเองได้โดยตัวเองไม่ไช่เอาเงินสัมปทานไปเลี้ยงตัวเอง

By: churos
ContributorAndroidWindows
on 19 March 2013 - 14:04 #554635

กรรมด้านด้าน ???

By: tanapon000 on 19 March 2013 - 14:06 #554639
tanapon000's picture

ทำแบบนี้เหมือนกับการนอนขวางทางถนนแทนที่จะเดินหน้าก็เดินหน้าไม่ได้

By: cero5558
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 19 March 2013 - 14:09 #554644
cero5558's picture

รีบๆคืนมาเหอะ จะได้เอาไปประมูลทำ 4G ต่อ เห็นว่า กสทช.ตั้งใจจะให้เอาไปทำ 4G อยู่แล้วนะคลื่น 1800 MHz อะ

By: ตะโร่งโต้ง
WriterAndroidWindows
on 19 March 2013 - 14:17 #554657
ตะโร่งโต้ง's picture

ว่าแต่ โทษทางแพ่ง และทางปกครองนี่ จะเป็นยังไงหว่า?
ถึงขึ้นองค์กรล่มจม ถูกสลายเลยมั้ยอ่ะ?


ช่างไฟสมัครเล่น (- -")

By: doanga2007
AndroidSymbianUbuntu
on 19 March 2013 - 16:57 #554755 Reply to:554657
doanga2007's picture

โทษ คือ วิญญาณแมรวออกมา แต่ต้องทำอีก 9 ครั้ง วิญญาณถึงออกหมดครับ เพราะแมรวมี 9 ชีวิตครับ

By: meawwat
ContributoriPhoneAndroidSymbian
on 19 March 2013 - 18:56 #554865 Reply to:554755
meawwat's picture

ทำไมผมนึกถึงไส้กรอกแมว

By: nightmareBN
iPhoneWindowsIn Love
on 20 March 2013 - 12:37 #555238 Reply to:554865
nightmareBN's picture

เค้ามีไส้กรอกชีสแล้วครับ 555

By: เดวิลแมน on 19 March 2013 - 14:35 #554667

ท่านรัฐมนตรีไอซีทีก็ยึกๆ ยักๆ หาช่องโหว่ไม่คืนคลื่นไม่ใช่เหรอครับ ร่ำๆ จะใช้ตัวประกันของผู้ใช้บริการมาต่อลองซะอีก จะงัดกับรัฐบาลไหวหรือเปล่า

By: ตะโร่งโต้ง
WriterAndroidWindows
on 19 March 2013 - 14:41 #554670 Reply to:554667
ตะโร่งโต้ง's picture

ถ้า กสทช. วิ่งหาศาลปกครอง ก็ไม่แน่นะครับ - -"


ช่างไฟสมัครเล่น (- -")

By: mr.k on 19 March 2013 - 15:50 #554707 Reply to:554667

เอาข่าวมาจากไหนครับ เคยเห็นแต่ทำยังไงให้ CAT TOT อยู่ได้ที่ท่านพยายามถามจาก 2 บ.นี้

By: เดวิลแมน on 19 March 2013 - 18:11 #554824 Reply to:554707

ดูจากข่าวให้สัมภาษณ์ทางทีวีครับ ตามลิงค์ข่าวดูเหมือนจะหายไปช่วงหนึ่ง

http://www.thaipost.net/news/190313/71072

By: expextoz
In Love
on 19 March 2013 - 15:04 #554679

อยากให้ CAT โดนแรงๆ หน่อย

By: animateex
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 19 March 2013 - 15:25 #554700
animateex's picture

TOT นี้ประกาศไม่คืน 1800 กับ 900 ใช่ไหม ?

By: iPlugz
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 19 March 2013 - 15:38 #554704 Reply to:554700
iPlugz's picture

1800 ของ CAT ครับ


ywc#11

By: knotsxp
iPhone
on 19 March 2013 - 15:40 #554706
knotsxp's picture

CAT ขอให้โดนสักที ลาก True ไปด้วยก็ดีนะ โดนหนักๆ ทั้ง 2 ที่ ทำกับประชาชนไว้เยอะ กำไรจากการโกงประชาชนไว้เยอะ

By: doanga2007
AndroidSymbianUbuntu
on 19 March 2013 - 16:57 #554757 Reply to:554706
doanga2007's picture

จริงด้วยครับ ทั้งแมรว ทั้งเสรือจากรัวร์ครับ

By: pd2002 on 19 March 2013 - 15:55 #554708

จัดหนักเลย ถ้าไม่ล้มประมูลครั้งก่อน ป่านนี้ 3G 2100 ก็ทั่วประเทศไปนานแล้ว

By: darkleonic
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 19 March 2013 - 16:11 #554715
darkleonic's picture

เมื่อก่อนบอกว่ามันคือสมบัติของชาติ

ตอนนี้จะบอกว่าเป็นสมบัติของบริษัทหรือ??

By: mbdsc28
Android
on 19 March 2013 - 16:21 #554719
mbdsc28's picture

แค่ "ขู่" เท่านั้น สินะ

By: -Rookies-
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 19 March 2013 - 22:27 #554962

๕๕๕ กสทช.เล่นแรงดี เอา 4G เป็นตัวประกันบ้างสินะ


เทคโนโลยีไม่ผิด คนใช้มันในทางที่ผิดนั่นแหละที่ผิด!?!