Tags:
Topics: 

ปาล์มซอร์สประกาศถึงปาล์มโอเอสตัวต่อไปที่มีชื่อว่า โคบอลต์ ว่าจะเป็นปาล์มสำหรับลินุกซ์แล้วครับ โดยครั้งนี้ปาล์มจะใช้เคอร์เนลของลินุกซ์เป็นแกน แล้วเขียนเลเยอร์บนขึ้นมาเพื่อรองรับการทำงานของซอฟท์แวร์ในปาล์มเก่าๆ พร้อมกับฟีเจอร์อื่นๆ ของปาล์ม

เข้าใจว่าแนวทางนี้จะคล้ายกับทางแอปเปิล ที่ใช้เคอร์เนล ดาร์วิน มารันเป็นแกรกลางของโอเอสทำให้ต้องโอเพ่นซอร์ส เพราะติดลิขสิทธ์แบบ GPL อยู่ เพราะพัฒนามาจากตระกูล BSD แต่ในส่วนของหน้าจออันลือชื่อนั้น กลับไม่มีการเปิดเผยออกมาแต่อย่างใด

เข้าใจว่าการใช้เคอร์เนลินุกซ์มารันบนปาล์มนั้น จะทำให้เีราสามารถบอร์ตซอฟท์แวร์ต่างๆ บนลินุกซ์ไปใช้บนปาล์มได้ง่ายขึ้นด้วย เช่นเดียวกับบนแอปเปิลที่สามารถพอร์ตไดร์เวอร์ต่างๆ ไปรันบนแมคได้เหมือนกัน

ดูเหมือนว่าโลกกำลังลู่เข้าสู่สองด้านเอาจริงๆ แล้วครับ คือด้านไมโครซอฟท์ และด้านโอเพ่นซอร์ส

แล้วที่เหลือล่ะ?

ที่มา NewsForge | PalmSource announces Linux support

Get latest news from Blognone