Tags:
Node Thumbnail

การให้บริการเก็บข้อมูลหรือการเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ใช้สอยต่างๆ ขององค์กร ในปัจจุบันนั้นมีตัวเลือกอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้งานได้หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมความต้องการ
เทคโนโลยีการเก็บข้อมูลก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่มีการพัฒนาไม่หยุดหย่อน ซึ่งในแต่ละระบบมีขีดจำกัดหลายเรื่องต่างกัน เช่น ความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูล, ความยืดหยุ่นของระบบ, พลังงานที่ใช้, การใช้สอยพื้นที่หรือสถานที่ เป็นต้น ซึ่งต้องนำมาพิจารณาเป็นข้อดีและข้อเสีย เพื่อพิจารณาว่าสมควรใช้ระบบใด จากเดิมนิยมใช้ฮาร์ดดิสก์ก็มีบางส่วนหันมาใช้ SSD เพื่อความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลเร็วยิ่งขึ้น สู่ระบบ NAS หรือ SAN ที่มีความยืดหยุ่นสูงขึ้น และระบบอื่นๆ ที่มีมากมาย โดยความได้เปรียบของ SSD ที่เป็นที่รู้กันดีคือประสิทธิภาพจะสูงกว่าฮาร์ดดิสก์

บทความนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Tangerine ตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของ Fusion-io ในประเทศไทย อย่างไรก็ตามทางตัวแทนจำหน่ายให้อิสระกับ Blognone ทดสอบได้เต็มที่ และไม่ขอดูผลการทดสอบก่อนตีพิมพ์บทความครับ

คุณสมบัติที่ตอบสนองต่องานอ่านและเขียนจำนวนมากๆ ได้อย่างรวดเร็วของ SSD ทำให้มันช่วยเร่งความเร็วงานบางกลุ่มได้อย่างดี เช่น งานฐานข้อมูล ที่ต้องค้นหาข้อมูลและเขียนแก้ไขข้อมูลจำนวนมากๆ ได้เป็นอย่างดี งานในกลุ่มนี้บ่อยครั้งที่เราพบว่าตอบสนองงานได้ช้า เช่น การคำนวณปิดบัญชี ณ ช่วงรอบวันหรือรอบบัญชีต่างๆ ที่อาจจะต้องคำนวณหลายชั่วโมงหรือบางครั้งใช้เวลานับวัน จากการค้นข้อมูลหลายร้อยล้านชุด และสรุปรายงานอีกนับล้านชุด การใช้ SAN ขนาดใหญ่เพื่อให้ได้ IOPS ที่สูงมักทำให้ราคาของระบบสูงขึ้นจนน่าตกใจ การใช้ SSD หากงานเป็นงานที่ติดคอขวดที่ดิสก์ไม่สามารถตอบสนองต่อการอ่านและเขียนได้ทัน การใช้ SSD มักเป็นทางแก้ปัญหาที่ตรงจุดและใช้เงินทุนน้อยกว่ามาก

ในท้องตลาดนี้ เราจะเห็น SSD หลากหลายยี่ห้อวางตลาดกันโดยทั่วไป หลายยี่ห้อนั้นเริ่มมีขนาดความจุที่ใกล้เคียงฮาร์ดดิสก์ขึ้นเรื่อยๆ พร้อมๆ กับราคาที่ใกล้เคียงกันเข้ามาด้วยเช่นกัน แต่ดิสก์เหล่านี้แม้จะเป็น SSD เช่นเดียวกัน แต่มักจะออกแบบโดยคำถึงถึงข้อจำกัดด้านการใช้งานมากกว่าประสิทธิภาพ เช่น การเชื่อมต่อผ่านพอร์ต SATA ที่ทำให้การสื่อสารจาก CPU ไปยังดิสก์ต้องผ่าน SATA controller อีกชั้นหนึ่ง ตัวดิสก์ถูกออกแบบภายใต้ข้อจำกัดของพื้นที่ เช่น การออกแบบสำหรับติดตั้งในโน้ตบุ๊ค

สำหรับตลาดในกลุ่มขององค์กรที่ต้องการประสิทธิภาพเป็นหลักมากกว่าความสะดวกในการติดตั้ง หรือข้อจำกัดด้านราคาแบบการใช้งานของผู้ใช้ตามบ้าน ยังมี SSD สำหรับองค์กรที่มักติดตั้งผ่านช่อง PCIe เชื่อมต่อกับ CPU โดยผ่านเลเยอร์ตัวกลางอื่นๆ น้อยกว่า การ์ดเหล่านี้แม้จะมีราคาสูงขึ้นบ้างเมื่อเทียบกับราคาของ SSD สำหรับผู้ใช้ตามบ้าน แต่สำหรับงานธุรกิจที่ช่วยลดเวลาการประมวลผล การสร้างรายงานได้ในเวลาที่รวดเร็ว หรือให้บริการลูกค้าได้ในเวลาที่น้อยลง ล้วนสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่า

No Description

เช่นเดียวกับตลาดในกลุ่มอื่นๆ ตลาด SSD สำหรับองค์กรนั้นมีผู้ผลิตอยู่หลายราย แต่ละรายมักมีเทคนิคในการเร่งความเร็วของการ์ดต่างกันไป แต่โดยมากแล้ว มักจะอาศัยการเชื่อมต่อภายในเป็น SATA เพื่อลดความยุ่งยากในการออกแบบ การเชื่อมต่อผ่าน PCIe ของการ์ดเหล่านี้ให้ความเร็วเพิ่มขึ้นจากเชื่อมต่อผ่าน SATA อย่างเดียวได้มาก เพราะภายในการ์ดมักมีชิปกระจายโหลดแบบ RAID ทำให้ SATA แต่ละชุดในการ์ดช่วยเร่งความเร็วรวมของการ์ดขึ้นมาได้

ปัญหาของการออกแบบเช่นนั้น คือ การเพิ่มชิปจำนวนมากบนการ์ดจะเพิ่มจุดเสี่ยงต่อความเสียหายของการ์ดเป็นเงาตามตัว และบางครั้งชิป RAID บนตัวการ์ดที่เราเคยมองว่าทำงานได้เร็วนั้น หลายครั้งกลับเป็นคอขวดของการออกแบบเสียเอง

No Description

Fusion-io เป็นผู้ผลิต SSD สำหรับองค์กรโดยเฉพาะที่เลือกแนวทางการออกแบบอีกทางหนึ่ง คือ การลดชิปที่ไม่จำเป็นออกจากการ์ดให้เหลือน้อยที่สุด แล้วย้ายงานที่ซีพียูสามารถทำได้ให้กลับไปทำงานบนซีพียูหลักของเครื่อง แนวทางการออกแบบนี้อาศัยความจริงที่ว่าซีพียูรุ่นใหม่ๆ ในช่วงหลังมีความเร็วสูงมากจนไม่ใช่คอขวดของระบบในงานส่วนใหญ่ แต่กลับเป็นความช้าของดิสก์ทั้ง Throughput และจำนวน IOPS ที่รองรับได้ และระยะเวลาหน่วง (latency) ที่จะตอบสนองต่อคำสั่งไปยังดิสก์ ทาง Fusion-io เรียกเทคโนโลยีนี้ว่า Virtual Storage Layer (VSL)

ภายใต้เทคโนโลยี VSL การ์ด SSD ของ Fusion-io สร้างความได้เปรียบที่จำเป็นต่อหน่วยงานระดับองค์กรหลายอย่าง โดยเฉพาะความน่าเชื่อถือของข้อมูล การ์ดจำนวนมากในปัจจุบันใช้วิธีเร่งความเร็วด้วยการใช้แรมมาบัฟเฟอร์การเขียนลงสู่ SSD ที่ความเร็วต่ำกว่า แต่การเขียนลงแรมก่อนทำให้ข้อมูลอาจจะสูญหายได้หากเกิดปัญหากับระบบไฟฟ้า ความพยายามออกแบบเช่นนั้นทำให้ต้องเพิ่มภาคสำรองไฟไปบนการ์ด SSD อีกทีหนึ่ง เพิ่มความซับซ้อนให้กับการ์ดเข้าไปอีกชั้น และเพิ่มจุดเสี่ยงต่อความเสียหายไปพร้อมกัน แต่การ์ดของ Fusion-io จะเขียนลงตัว Flash โดยตรงเสมอ ทำให้สามารถยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในดิสก์ว่าเป็นไปตามที่เราตั้งใจจริงๆ ข้อมูลทั้งหมดถูกคำนวณค่า checksum เพื่อป้องกันการผิดพลาดตั้งแต่ใน CPU ไปจนถึงการเขียนลงแฟลช พร้อมระบบแก้ไขและกู้คืนข้อมูลขนาด 49 บิตที่วางอยู่บนตัวชิปแฟลชทำให้เมื่อเกิดความผิดพลาดใดๆ ที่เป็นไปได้ ข้อมูลก็ยังอยู่ครบถ้วน

No Description

จุดเด่นหลักๆ ของ Fusion-io

ความจุ

ความจุของการ์ด Fusion-io นั้นมีตั้งแต่ 365 GB ไปจนถึง 10.24 TB ซึ่งเมื่อเทียบขนาดของตัวการ์ดกับความจุแล้ว จะพบว่าการ์ด Fusion-io ที่ขนาดเท่ากับฮาร์ดดิสก์จะใช้พื้นที่ติดตั้งน้อยกว่าฮาร์ดดิสก์มาก

No Description

Throughput

Throughput เป็นการวัดประสิทธิภาพของอุปกรณ์เก็บข้อมูล โดยวัดปริมาณข้อมูลที่สามารถ โอนถ่ายได้ในหนึ่งช่วงเวลา จากการทดสอบจะเห็นได้ว่า ioDrive II นั้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าอุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่นแบบขาดลอย โดยสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะการ์ด Fusion-io นั้นที่ติดตั้งในช่อง PCI Express x4 บนเมนบอร์ด ซึ่งมีความเร็วในการเชื่อมต่อสูงสุด 2 GB/s ต่างกับการเชื่อมต่อแบบ SATA3 ที่นิยมใช้กัน ซึ่งมีความเร็วสูงสุดเพียง 600 MB/s โดยการ์ดที่เรานำมาทดสอบนั้นเป็นการ์ด ioDrive II รุ่น 1.2 TB ครับ

No Description

No Description

หมายเหตุ

  • สำหรับ Ent.HDD (Enterprise HDD) นั้น เราทดสอบกับฮาร์ดดิสก์เครื่องเซิร์ฟเวอร์ โดยในการทดสอบนั้นเราแบ่งการเชื่อมต่อออกเป็น 2 ประเภทคือ Hardware RAID และ Software RAID
  • HDD หมายถึงฮาร์ดดิสก์สำหรับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทั่วไป
  • SSD ที่ใช้ทดสอบเป็นรุ่นที่ผู้ใช้นิยมซื้อมาใช้กับ PC/Laptop ซึ่งหาซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาด

IOPs

IOPs หรือ Input/Output Operations Per Second เป็นการวัดจำนวนคำสั่งที่สามารถอ่านเขียนใน 1 วินาที ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องคำนึงถึงเวลาวัดประสิทธิภาพของอุปกรณ์เก็บข้อมูล จากการทดสอบจะเห็นได้ว่า ioDrive II มีค่า IOPs สูงมากเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ประเภทอื่น

No Description

No Description

Latency

ioDrive II นั้นจะติดต่อกับ CPU และ RAM โดยตรงผ่าน PCI Express ต่างกับฮาร์ดดิสก์หรือ SSD แบบ SATA ที่ต้องติดต่อผ่าน SATA Controller อีกชั้นหนึ่ง ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างเวลาในหน่วยมิลลิวินาที

Fault-tolerant

การทำงานภายในของ ioDrive II จะใช้หลักการที่คล้ายกับ RAID 5 โดยในกรณีที่มีชิปบางตัวเสียไป ระบบจะสามารถสร้างข้อมูลขึ้นมาใหม่ได้จากข้อมูลเดิมที่ยังเหลืออยู่ นอกจากนี้ ioDrive II แต่ละตัวยังมีความจุจริงมากกว่าที่ระบุไว้ในสเปคอยู่ประมาณ 20% ความจุที่เกินมาดังกล่าวจะจัดเป็นพื้นที่สงวน (reserved space) ซึ่งในกรณีที่มีชิปบางตัวเสีย ระบบจะไปจัดสรรพื้นที่สงวนมาให้ใช้แทนพื้นที่เดิม ซึ่งจะต่างจากกรณีของฮาร์ดดิสก์ เมื่อมี Bad Sector แล้วจะไม่สามารถใช้พื้นที่ตรงนั้นได้และพื้นที่รวมจะลดลง หรือกรณีของ SSD แบบทั่วๆไปที่เมื่อมีชิปบางตัวเสีย ก็จะเท่ากับ SSD เสียไปทั้งลูก

นอกจากการย้ายข้อมูลไปใช้ชิปที่ยังไม่เสียหายแล้ว Fusion-io ยังออกแบบให้คำนึงถึงความเป็นไปได้ที่ชิปแฟลชอาจจะเสียหายแบบชั่วคราว (transcient damage) เมื่อตรวจสอบพบความเสียหายและย้ายข้อมูลไปยังส่วนสำรองแล้ว มันจะตรวจสอบพื้นที่เสียหายซ้ำอีกครั้ง และหากพบว่าเป็นการเสียหายแบบชั่วคราว ก็จะนำชิปส่วนนั้นกลับมาใช้งานได้ต่อเนื่อง โดยทั้งหมดแอพพลิเคชั่นไม่ต้องรับรู้อะไรนอกจากผู้ดูแลระบบที่ต้องเฝ้าระวังสถานะของการ์ดตามปกติ โดยการตรวจสอบมีทั้งการตรวจสอบด้วยหน้าจอ GUI และการตรวจสอบสถานะผ่านทางโพรโตคอล SNMP ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบเครื่องจำนวนมากได้ว่าสถานะของดิสก์เป็นอย่างไรและเตรียมพร้อมรับมือล่วงหน้าได้

ข้อดี/ข้อเสีย

ข้อดีของ ioDrive II

  1. มีความจุมากกว่าการใช้งานจริง สามารถแก้ไขในกรณีมีส่วนเสียหาย ใช้งานได้ต่อเนื่อง
  2. ประสิทธิภาพการอ่านเขียนข้อมูลดีกว่าระบบอื่นๆ เนื่องจาก ผลการทดสอบ Throughput สูง, IOPs สูง และ Latency ต่ำ กว่าทุกระบบ
  3. ประหยัดพื้นที่การใช้สอย
  4. ประหยัดไฟ

ข้อเสียของ ioDrive II

  1. ราคาสูงเกินไปสำหรับการใช้งานตามบ้าน

สรุป

จากการทดสอบ ioDrive II เป็นทางเลือกในการเก็บข้อมูลที่ได้ประสิทธิภาพสูงในแทบทุกด้าน แม้ราคาจะสูงอยู่บ้างแต่เมื่อเทียบกับทางเลือกการเก็บข้อมูลระดับองค์กรที่ให้ประสิทธิภาพสูงๆ รูปแบบอื่น ioDrive ก็ยังนับว่ามีราคาถูกกว่ามาก ฟีเจอร์จำนวนมากเป็นฟีเจอร์เพื่อความเสถียรของระบบและการดูแล มันน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับงานที่มีคอขวดของระบบอยู่ที่ดิสก์และต้องการเร่งความเร็วโดยไม่ต้องแก้แอพพลิเคชั่น หากขนาดของดิสก์เป็นปัญหาว่ายังไม่พอต่อการใช้งาน ก็อาจจะเลือกวางข้อมูลแค่บางส่วนที่ต้องการการอ่านและเขียนจำนวนมากๆ ไว้บน ioDrive II แทนที่จะวางข้อมูลทั้งหมดไว้

Get latest news from Blognone

Comments

By: oop on 21 August 2012 - 23:49 #461433

ราคามิอาจเอื้อม

By: SaMzAn
Windows PhoneWindows
on 21 August 2012 - 23:51 #461434
SaMzAn's picture

อยากรู้ราคาจัง ประมาณเท่าไหร่

By: oop on 22 August 2012 - 00:02 #461436 Reply to:461434
By: inkirby
ContributoriPhoneAndroidIn Love
on 22 August 2012 - 00:43 #461452 Reply to:461436
inkirby's picture

น้ำตาจะไหล ของแพงนะครับ T_T


Dream high, work hard.

By: HackKingSoft
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 22 August 2012 - 04:55 #461503 Reply to:461436
HackKingSoft's picture

ซื้อรถได้เลยทีเดียว

By: BoBoBo
iPhoneAndroid
on 22 August 2012 - 18:46 #462021 Reply to:461436

เห็นราคาแล้ว ถ้าไม่ใช่องค์กรขนาดใหญ่คงตัดสินใจยาก

By: oatsmart
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 22 August 2012 - 18:55 #462025 Reply to:461436
oatsmart's picture

TwT น้ำตาจะไหล

By: v6hp
Android
on 22 August 2012 - 00:35 #461446
v6hp's picture

เปลี่ยน $ เป็น ฿ โต้งๆ ยังไม่กล้าซื้อเลย

By: icez
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
on 22 August 2012 - 04:06 #461498 Reply to:461446

ถ้า 1.2TB ราคา 13900 บาทจริงผมจะรีบสอยมาใช้แบบไม่ต้องคิดมากเลยฮะ

By: Arugi
iPhoneWindows PhoneAndroid
on 22 August 2012 - 00:40 #461449

ไม่น่าต่ำกว่าแสน

By: pvtvittawat
iPhoneWindows
on 22 August 2012 - 01:53 #461466
pvtvittawat's picture

เห็นราคาแล้วสะดุ้งโฮก แล้วแบบนี้ในไทยจะมีให้ผู้บริการเซิฟเวอร์รายไหนเปลี่ยนใช้บ้างน่ะ

By: McKay
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 22 August 2012 - 02:00 #461469
McKay's picture

ห๊ะ HDD RAID IOPS เยอะกว่า SSD ?


In Soviet Warcraft, Argus comes to you.

By: eol
Android
on 22 August 2012 - 02:08 #461472 Reply to:461469
eol's picture

สงสัยว่า เอา SSD รุ่นไหนมาทดสอบเนี่ย =w=!

By: icez
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
on 22 August 2012 - 04:07 #461499 Reply to:461469

เข้าใจว่าใช้การ์ด raid รุ่นสูงๆ ที่มีพวก Cache บนการ์ดน่ะครับ พวกนี้เวลาทำ raid มันจะไวกว่า hdd ปกติค่อนข้างมาก (ถ้ายังเขียนพื้นที่ข้อมูลแค่เท่าที่พอใน buffer)

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 22 August 2012 - 07:25 #461516 Reply to:461499
lew's picture

ถ้า super-capacitor เสียขึ้นมา เวลาไฟดับทีก็ตัวใครตัวมัน


lewcpe.com, @public_lewcpe

By: lancaster
ContributorUbuntuWindows
on 22 August 2012 - 09:03 #461529 Reply to:461499

เขียนเกินแรมเมื่อไหร่ สปีดร่วงทันที 555

By: McKay
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 22 August 2012 - 11:10 #461597 Reply to:461529
McKay's picture

+1 ร่วงแบบเซาะกราวด้วย > <


In Soviet Warcraft, Argus comes to you.

By: viroth
ContributorBlackberryIn Love
on 22 August 2012 - 18:24 #462007 Reply to:461597
viroth's picture

+1 เซาะกราว :D

By: WinPotato
AndroidSymbian
on 22 August 2012 - 02:22 #461476
WinPotato's picture

ขนาด SSD รุ่นแรงๆยังไม่มีตังไปลองเลยครับ T^T

By: universitylevel9 on 22 August 2012 - 06:54 #461507
universitylevel9's picture

เซิฟเวอร์ เกมออนไลน์

By: toeykung
Red HatSUSEUbuntuWindows
on 22 August 2012 - 08:32 #461519
toeykung's picture

พวกองค์กรที่ต้องใช้งานในระดับ Big Data น่าจะได้ประโยชน์เต็มๆ ครับ

By: sahassawas
Blackberry
on 22 August 2012 - 16:27 #461877 Reply to:461519
sahassawas's picture

ที่ว่าเต็มๆ คือจ่ายเต็มๆ ใช่มั้ยพี่

By: toeykung
Red HatSUSEUbuntuWindows
on 22 August 2012 - 16:54 #461918 Reply to:461877
toeykung's picture

แม่นแล้ว 5555

By: mangmun001
iPhoneAndroid
on 22 August 2012 - 10:05 #461566

เป็นข้อดี และข้อดี ==> เป็นข้อดี และข้อเสีย

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 22 August 2012 - 10:41 #461583 Reply to:461566
panurat2000's picture

ซึ่งต้องนำมาพิจารณาเป็นข้อดี และข้อดี เพื่อพิจารณาว่าสมควรใช้ระบบใด

เป็นข้อดี และข้อดี ?

ในท้องตลาดนี้ เราจะเห็น SSD หลายหลายยี่ห้อวางตลาดกันโดยทั่วไป

หลายหลายยี่ห้อ => หลากหลายยี่ห้อ

แต่สำหรับงานธรกิจที่ช่วยลดเวลาการประมวลผล

ธรกิจ => ธุรกิจ

ตลาด SSD สำหรับองค์กรนั้นมีผู้ผลิตอยู่หลาย แต่ละรายมักมีเทคนิค

มีผู้ผลิตอยู่หลาย ?

แต่กลับเป็นความช้าของดิสก์ทั้งการจำนวน IOPS ที่รองรับได้

ทั้งการจำนวน ?

เราแบ่งการเชื่อมต่อออกเป็น 2 ประเภทคือ Hareware RAID และ Software RAID

Hareware RAID => Hardware RAID

มันน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับงานที่มีคอขวดของระบบเป็นอยู่ที่ดิสก์

เป็นอยู่ที่ดิสก์ ?

ก็อาจจะเลือกวางข้อมูลแค่บางสว่นที่ต้องการการอ่านและเขียนจำนวนมากๆ

บางสว่น => บางส่วน

By: figgaro
ContributorAndroidWindows
on 22 August 2012 - 10:08 #461568
figgaro's picture

รอต่อไปๆ อีกซัก 2 ปี คงได้ชิม อิอิ


อนุญาตเฉพาะเว็บส่วนตัวเท่านั้น

By: Go-Kung
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 22 August 2012 - 10:28 #461578

ใครอยากลองแบบความจุน้อย + ราคาย่อมเยาลงมาหน่อย

มี OCZ RevoDrive เป็นตัวเลือกอีกอันนึงครับ

น่าจะเหมาะกับ Home Use มากกว่า

By: toeykung
Red HatSUSEUbuntuWindows
on 22 August 2012 - 16:57 #461924 Reply to:461578
toeykung's picture

ดูราคาแล้ว พอใหว สำหรับพวก Home Use ที่ต้องการใช้ของ Hi-End

เอาใว้ทดสอบระบบ Server บน VMWare ก็น่าจะเวิร์ค

By: McKay
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 24 August 2012 - 19:33 #463289 Reply to:461578
McKay's picture

OCZ ระดับ Enterprise ก็มีนะครับ Z-Drive R4 คิดว่าดีกว่าพอสมควรด้วย รุ่นที่เป็น MLC ก็ถูกกว่าเช่น RM88 800GB ราคาประมาณ $6000

ส่วนรุ่นที่เป็น SLC จะแพงกว่าครับ


In Soviet Warcraft, Argus comes to you.

By: the mee
iPhoneAndroidWindows
on 27 August 2012 - 16:39 #464436 Reply to:461578

ราคาตัว 240 GB X2 ราคาไม่เกิน 12000 จะไปสอยมาประกอบเครื่อง workstation ย่อมย่อม ในบ้านซะหน่อย

By: toooooooon
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 22 August 2012 - 10:30 #461579

ใช้กับงาน ที่ ทำเงินมากๆ ในคราวเดียว อย่างงาน ซิมูเลต หรืองานด้านออกแบบ น่าจะเวิร์ค

ราคาแสน แบบนี้ ตลาดค่อนแคบมากๆ

By: Invisible Force
ContributoriPhoneAndroidUbuntu
on 22 August 2012 - 11:13 #461599
Invisible Force's picture

แพงแบบนี้ รับประกันกี่ปีครับ .. ถ้าอายุการใช้งานนาน มีลุ้นสอยมาใช้ครับ ^^

By: makeithard
iPhoneAndroid
on 22 August 2012 - 12:26 #461645 Reply to:461599

น่าจะ1ปีนะครับ

By: lancaster
ContributorUbuntuWindows
on 22 August 2012 - 15:49 #461837 Reply to:461599

default ที่เห็นในเว็บ dealer ข้างบนนั่น 1 ปีครับ แต่มีให้ซื้อเพิ่มได้ถึง 5 ปีมั้งถ้าจำไม่ผิด

By: Invisible Force
ContributoriPhoneAndroidUbuntu
on 22 August 2012 - 17:21 #461947 Reply to:461599
Invisible Force's picture

ถ้ารับประกันแค่ 1 ปี .. ลงทุนเป็นแสน ไม่น่าจะคุ้มเลยครับ

By: lew
FounderJusci&#039;s WriterMEconomicsAndroid
on 22 August 2012 - 17:25 #461950 Reply to:461947
lew's picture

ของจริงเท่าที่เห้นก็ซื้อ package warranty เพิ้มกันอยู่แล้วนะครับ (อย่าง thinkpad รุ่นเก่าๆ มี warranty สิบปีก็มีคนซื้อจริง)

โลก enterprise ความคิดเรื่องราคามันจะเป็นอีกแบบกับโลกที่เราๆ อยู่


lewcpe.com, @public_lewcpe

By: gap-hosting
iPhoneAndroidBlackberryRed Hat
on 22 August 2012 - 17:02 #461933
gap-hosting's picture

ราคาแรงงงงงง

By: suttiwat@tanger...
iPhoneAndroidWindows
on 22 August 2012 - 18:08 #461988
suttiwat@tangerine.co.th's picture

ใช่ครับ ในเรื่องของราคานั้น Online Seller จะขายได้ถูกกว่า เพราะว่า เขาแค่รับ Order แล้วก็ ทำการ Shipment (ยังมี Shipment Cost + การเคลียร์สินค้าออกจากศุลกากรด้วย อีกที่ต้องชาร์จจากผู้ซื้อเพิ่ม ถ้าส่งด้วย Worldwide Courier เช่น UPS, DHL) แล้วผู้ใช้ก็ติดตั้งการ์ดเอง หรือซอฟต์แวร์ต่างๆ เองทั้งหมด

ในกรณีที่เกิดปัญหาต้องการ Troubleshoot ผู้ใช้ก็ต้องเปิดเคสเองโดยตรงกับทาง Fusion-io แล้วก็สื่อสารกันไป อาจจะเกิดการ ding dong ของปัญหายืดเยื้อในเวลา หลายชั่วโมงหลายวันมากขึ้น กรณีที่ต้องเปลี่ยนการ์ด ก็ต้องรอให้ Fusion-io ส่งการ์ดเข้ามาที่ไทย แล้วจะต้องติดด่านศุลกากรที่สนามบิน แล้วก็ต้องหาวิธีไปทำ Custom Clearance ต่างๆ นานา ซึ่งจะใช้เวลาหลายวันอยู่

ดังนั้น Online Seller Price จะราคาถูกครับ เพราะเขาไม่ต้องทำอะไร แต่กรณีลูกค้าองค์กรในไทย ถ้าหากได้รับ Service Level แบบนี้ นี่รับไม่ได้แน่นอนครับ เขาต้องการอะไรที่ 24/7 แล้วถ้าการ์ดเสีย แล้ว Fusion-io Engineer ทำการ diagnose แล้วว่าต้องเปลี่ยนการ์ด ทางตัวแทนจำหน่ายก็จะมาเปลี่ยนการ์ดได้"ทันที" เพราะมี local spare ไว้อยู่ในประเทศอยู่แล้ว แล้วเวลาเกิดปัญหา ก็ติดต่อตัวแทนจำหน่ายอย่างเดียว เคสปกติก็สามารถจบได้เลย เพราะตัวแทนจำหน่ายจะเจอเคสเยอะอยู่แล้ว ดังนั้น Service Level จะต่างกันเยอะเหมือนกันครับ ซึ่งแบบนี้ก็จะตรงกับความต้องการของลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ภายในประเทศไทยครับ คือต้องการที่ปรึกษาและทีมงานช่วยอย่างใกล้ชิด

แต่ถ้าเป็น Home Use นั้น Fusion-io รุ่นที่ทำการ Review นั้นไม่เหมาะแน่นอน (ในเชิงของราคา และ Technical ครับ เพราะว่ามันต้องอยู่ในเครื่องที่มี Air Flow ดีๆ ขั้นต่ำก็ 300 LFM - Linear Feet per Minute) แต่ก็จะมีรุ่นสำหรับ PC, Workstation ด้วยเช่นกันที่ชื่อว่า "ioFX" (ดูรายละเอียดได้ที่ Blog ผมครับ http://www.s50.me/2012/04/fusionio-by-apple-co-founder-iofx-media.html)

ส่วนเรื่องการลงทุนสำหรับลูกค้าองค์กรนั้น ให้คิดง่ายๆ ครับ คือให้คิดเหมือนนักลงทุน (Investor) ว่า ถ้าก่อนใช้ Fusion-io นั้น Business Application นั้น ทำเงินได้ X บาท แล้วถ้าใช้ Fusion-io มาเร่งความเร็วได้หลายเท่าตัวมากๆ (เช่นลดเวลา จากหลักหลายชั่วโมงเหลือหลักนาที หรือ เพิ่มจำนวน Transaction per sec ที่ระบบจะรองรับได้) แล้วทำเงินได้ 3X - 10X บาท ขึ้นไป การจ่ายเงินให้กับ Fusion-io ในหลักแค่นี้ ถือว่าคุ้มค่าแน่นอนครับ เพียงแค่ว่าต้องเอาไว้ทำ Performance Boost สำหรับ Business Application ที่ทำเงินได้เท่านั้น พวกที่ไม่ได้ทำเงินอะไรมาก หรือว่าเร่งความเร็วไปก็ไม่มีประโยชน์ พวกนี้ก็ไม่ต้องใช้ Fusion-io ครับ เพราะไม่คุ้มค่าแน่นอน ฮะ :)

เหมือนซื้อหุ้นแหล่ะครับ ยอมซื้อแพง เพื่อที่จะขายได้ในราคาที่แพงกว่า (ถ้ามัน up-trend) :P

By: blueskyrun
AndroidUbuntuWindows
on 22 August 2012 - 18:12 #461996
blueskyrun's picture

ของไม่แรง ไม่ดีจริง คงจะไม่แพงขนาดนี้ แล้วเอา Revo drive ของ OCZ ไปเทียบได้มะเนี่ย

By: Go-Kung
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 23 August 2012 - 01:16 #462309 Reply to:461996

จับคนละตลาดกันค่อนข้างชัดเจนนะครับ

ioDrive นี่ทั้งความแรง, ความจุ, ฟังก์ชั่น, แพคเกจจัดเต็ม เหมาะกันงาน Enterprise ชัดเจน

RevoDrive นี่แรงน้อยลงมาหน่อย ความจุ ราคาย่อมเยาลงมา เหมาะกับ Home Use ระดับสูง

By: 9rockky
AndroidIn Love
on 22 August 2012 - 20:37 #462087

เห็นราคาเเล้ว ก้มหน้าใช้HDDต่อไป

By: nick44
Android
on 22 August 2012 - 23:33 #462233

ioDrive2, MLC Flash, 1.2 TB

*The purchase of at least 1 year support and subscription is required. #F00-001-1T20-CS-0001
Our Price: $13,900.00

เอามาทำ RAID 5 ซัก 5 ตัว = 13,900x5 = 69,500$ เงินไทยเป็น 2,224,000 ล้านบาท

พระเจ้า!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ได้แค่เห็นก็บุญแล้ว 0

By: Wizard.
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 23 August 2012 - 06:58 #462367
Wizard.'s picture

ราคาน่าถอย(ออกมาห่างๆ)มาก

By: Mario on 23 August 2012 - 09:08 #462397

เห็นราคาแล้ว LSI Warpdrive ถูกกว่าอีก

By: BondJung
SymbianWindowsIn Love
on 23 August 2012 - 11:14 #462471

ใครจะซื้อบอกนะครับ ผมอยากไปจับกล่องมันซักครั้ง ^ ^

By: oooki
ContributoriPhoneRed HatSymbian
on 23 August 2012 - 14:28 #462562

นึกว่าจะมีรีวิวเอาการ์ดไปติด server blognone สักสัปดาห์ (ฮา)

By: lew
FounderJusci&#039;s WriterMEconomicsAndroid
on 24 August 2012 - 10:14 #463044 Reply to:462562
lew's picture

จริงๆ ได้การ์ดมาประมาณสิบวันครับ

แต่กว่าจะเดินทางกว่าจะติด ถ้าต้อง migrate DB คงไม่คุ้ม เลยเอามา benchmark ก่อน


lewcpe.com, @public_lewcpe

By: EThaiZone
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 24 August 2012 - 14:15 #463184
EThaiZone's picture

ผู้อ่านส่วนมากของ Blognone ได้แต่มองตาปริบๆ ตกใจกับราคามาก -


มันไม่ง่ายเลยที่จะทำ GIF ให้มีขนาดน้อยกว่า 20kB

By: lew
FounderJusci&#039;s WriterMEconomicsAndroid
on 24 August 2012 - 16:37 #463219 Reply to:463184
lew's picture

จริงๆ แล้วผมแนะนำให้ทาง tangerine นำตัวนี้มาลง เพราะมี IT manager หลายคนก็อ่านเว็บ (แต่อ่านเงียบๆ) น่ะครับ ระดับองค์กร ราคาแบบนี้เรียกว่าถูกแล้วล่ะครับ


lewcpe.com, @public_lewcpe

By: suttiwat@tanger...
iPhoneAndroidWindows
on 24 August 2012 - 18:34 #463270 Reply to:463219
suttiwat@tangerine.co.th's picture

ใช่ครับ ราคาถูกครับเมื่อเทียบกับสิ่งที่ Business นั้นได้รับ ผมเพิ่งจะเจอลูกค้ารายหนึ่ง ใช้ Flash ของ Sun (รุ่น F20 ที่ใช้ใน Oracle Exadata) แล้วมาเจอ ราคา Fusion-io เข้าไป แล้วบอกเลยว่า "ทำไม ราคาถูกขนาดนี้ !!! แถมยังเร็วกว่าด้วย" :D (ลูกค้าก็อึ้ง คนขายก็อึ้ง)

ฉะนั้น ถูกหรือแพง มันขึ้นกับว่า เราเอาไปใช้กับ Business Application ที่ทำเงินหรือเปล่า น่ะครับ คิดในมุมนักลงทุนจริงๆ ยอมจ่ายเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีกว่า ณ เวลานั้นๆ

ดูราคา Sun F20 (ซึ่งเป็นเทคโนโลยีปี 2008-2009) Online ได้ที่ https://shop.oracle.com/pls/ostore/f?p=700:6:0::::P6_LPI:370134672213501875173615 ขนาดแค่ 96GB คิดไปแล้วที่ 4695 USD. นี่ราคาหน้าเว็บนะครับ ถ้าราคาขายในประเทศ จะมีการบวกค่าบริหารจัดการ Support อีกระดับหนึ่งฮะ

By: deaw on 25 August 2012 - 18:26 #463746
deaw's picture

ขอถามครับ การ enable TRIM มันทำให้ SSD ทนขึ้น/ประสิทธิภาพดี จริงมั้ย

By: suttiwat@tanger...
iPhoneAndroidWindows
on 26 August 2012 - 22:50 #464178 Reply to:463746
suttiwat@tangerine.co.th's picture

พฤติกรรมของ NAND Flash Storage กับ File Systems นั้น ถ้า File Systems มันไม่สามารถทำ TRIM/Discard Operation มาบอก NAND-Flash Device ก็จะทำให้ Flash Device นั้นใช้ไปนานๆ แล้วจะเกิดอาการพื้นที่เต็ม ซึ่งสิ่งที่จะตามมาคือ "Write" Performance ช้าลง

แต่สำหรับ Fusion-io นั้นจะมีกระบวนการการทำ garbage collection ครับ ดังนั้นถ้าใช้กับ File Systems ใหม่ๆ อย่างเช่น Linux ext4 (ที่ enable discard feature) หรือ Windows 2003/2008 เป็นต้นไป ก็จะมีการรัน TRIM/Discard ได้อยู่แล้ว แต่บน Linux ใน Configuration ที่เราทำ LVM (mdadm) ในบาง configuration นั้นอาจจะทำให้ TRIM/Discard operation มันไม่ได้ถูกยิงลงไปถึง NAND-Flash device ด้านล่าง ซึ่งกรณีนี้ ถ้าเป็น Fusion-io อย่างที่บอกครับ จะมี garbage collection mechanism ในตัวอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็น Brand อื่นๆ ถ้าใช้ไปเรื่อยๆ ก็จะเกิดอาการ performance degrade ฮะ อาจจะต้อง backup แล้ว low-level format NAND-flash แล้วก็ restore เป็นรอบ ๆ ไป (แล้วแต่ Brand แล้ว ว่าจะมี Mechanism รองรับเรื่องนี้อย่างไร)

สำหรับ Linux ext4 ถ้าใช้ Discard Feature จำเป็นต้องใช้กับ Kernel Version ใหม่ๆ นะครับ ไม่งั้น จะเจอ Known issue ของ Linux ext4 กับ Discard Feature ครับ (ต้องเช็คกับ Linux Distribution ค่ายนั้นๆ ดู)

By: deaw on 29 August 2012 - 18:15 #465521 Reply to:464178
deaw's picture

ชัดเจนครับ ถามต่อครับการทำ zero fill (เช่น cat /dev/zero > /dev/sdX) ให้ผลเหมือนกับ low level format ด้วย software ที่ bundle มากับ ssd มั้ยครับ

By: suttiwat@tanger...
iPhoneAndroidWindows
on 30 August 2012 - 12:09 #465690 Reply to:465521
suttiwat@tangerine.co.th's picture

ไม่เหมือนครับ การทำ Zero Fill ถ้าพิจารณาดีๆ คือการ Write ข้อมูล zero ลงไปแบบเต็มพื้นที่ ให้นึกถึงลานจอดรถ มันเปรียบเสมือน มีรถจอดอยู่เต็มลานจอดรถ

แต่ถ้าทำ Low Level Format (fio-format command) กรณีนี้ จะเป็นการเคลียร์ข้อมูลทิ้งด้วย และ ลานจอดรถก็โล่งกว้างด้วยครับ ฉะนั้นทางที่ดี (กรณีที่ต้องการทำ low-level format) ให้ทำการ detach Fusion-io ออกจาก OS ก่อน (fio-detach) จากนั้นสั่ง fio-format โดยสามารถระบุ block size, capacity ได้ จากนั้น ค่อยสั่ง attach กลับเข้าไปใน OS ให้ OS เห็น (/dev/fioa) และใช้งานได้

== เพิ่มเติม ==
โดยสรุป ณ เวลานี้ ให้ยึดตาม Best Practice ตาม UserGuide/Release Notes ของ Fusion-io นั้น ถ้าต้องการทำ Low Level Format ให้ใช้ fio-format ส่วนวิธีนอกเหนือจากนั้น ไม่อยู่ในคู่มือ ก็จะไม่เป็นวิธีการที่แนะนำครับ (สไตล์ของ Enterprise Product จะให้ยึดตาม User Guide / Release Note Version ล่าสุด เสมอๆครับ เพื่อให้อยู่ใน Supported Configuration และไม่ให้เจอ Unexpected Behavior)

การทำ Low-level format ของ Fusion-io ด้วย fio-format command นั้น มันจะมีเรื่องของการ Format User Space ให้โล่งกว้าง และ มีการจัดการในส่วนของ Reserved Space (ที่ User Space มองไม่เห็น เอามาใช้ในส่วนของ Adaptive Flashback Redundancy) ด้วย และ ก็มีการบันทึกลง Metadata ที่จัดเก็บไว้ใน Fusion-io Card ด้วยเช่นกัน รวมถึงเรื่องของ Block Size Define ดังนั้นแล้ว ถ้า Hardware บอกว่าให้ใช้วิธีไหนเพื่อกรณีไหน ก็ให้ยึดตามนั้นครับ

คือกำลังจะสื่อว่า การ Write ลง Fusion-io นั้น แม้ว่า Logical Block Address ที่ OS เห็นและ Write ลงไปนั้นเป็น Address เดิม แต่ที่ระดับ Hardware ใน NAND Flash ของ Fusion-io นั้น จะ Write ไปคนละที่ (มันเป็น mechanism ที่ทำให้ Flash มี อายุการใช้งานโดยเฉลี่ยในเชิง statistic ต่อ 1 cell ดีขึ้น คือ ไม่มี cell hotspot ที่จะหมดอายุก่อน cell อื่นๆ) ซึ่งการทำ zero filled ที่ว่า เกรงว่าจะทำให้ space จะถูก fill zero data (null) ในลักษณะที่ ไม่ใช่ entire NAND flash capacity อย่าลืมว่า Fusion-io มันมี Space อยู่ทั้งในส่วนของ User Space, Reserved Space. Reserved Space จะนำมาใช้ทั้งกรณีตอน Chip Fail และ ตอนที่ User Space เริ่มจะเต็ม

มันเลยเป็นที่มาว่า ทำไม วิธี zero fill ที่ว่านี้ ไม่ได้บรรจุอยู่ใน UserGuide/Release Note ของ Fusion-io ครับ Recommend ให้ใช้ Low Level Format (fio-format) ครับ :D

ซับซ้อนหน่อยฮะ แต่พฤติกรรมมันเป็นแบบนี้จริงๆ เพื่อให้ได้ อายุการใช้งานยาวนานที่สุด และ เป็นไปทั่วพื้นที่ทั้งผืนของ Fusion-io NAND Flash.

By: lancaster
ContributorUbuntuWindows
on 30 August 2012 - 00:41 #465770 Reply to:465521

ข้อมูลใน ssd มี 3 state ครับ 0, 1, null

การ trim เป็นการทำให้ทั้ง block เป็น null ครับ

By: jane
AndroidUbuntu
on 30 August 2012 - 06:35 #465809 Reply to:465770
jane's picture

นึกว่ามี 4 ... 0,1,null,bad

By: McKay
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 30 August 2012 - 09:20 #465852 Reply to:465809
McKay's picture

bad ไม่ใช่ state ของ nand นี่ครับ เป็นการ mark ของ controller เองมากกว่า


In Soviet Warcraft, Argus comes to you.

By: lancaster
ContributorUbuntuWindows
on 30 August 2012 - 12:58 #466090 Reply to:465852

ผมว่าคุณ jane เล่นมุขครับ 555

By: McKay
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 30 August 2012 - 16:27 #466180 Reply to:466090
McKay's picture

xD


In Soviet Warcraft, Argus comes to you.

By: Be1con
ContributorWindows PhoneWindowsIn Love
on 30 August 2012 - 22:11 #466314
Be1con's picture

ราคาเห็นแล้ว shock


Coder | Designer | Thinker | Blogger