Tags:
Node Thumbnail

ความเปลี่ยนแปลงจากระบบสัมปทานไปสู่ระบบใบอนุญาตคงจะมีแรงต้านไปอีกพักใหญ่ จากการที่พ.ร.บ. กสทช. นั้นกำหนดให้สัมปทานทั้งหลายเมื่อให้บริการจนครบกำหนดสัมปทานแล้วต้องคืนคลื่นกลับสู่กสทช. แต่ทาง TOT และ CAT ก็ออกมาแสดงท่าทีแล้วว่ากำลังหาทางไม่คืนคลื่นให้กับกสทช.

TOT ระบุว่าทาง TOT เข้าใจว่าคลื่นที่ใช้ในสัมปทานนั้นเป็นทรัพย์สินของบริษัท และกำลังให้ฝ่ายกฎหมายศึกษารายละเอียดเพื่อจะไม่คืนคลื่น ส่วนทาง CAT ก็มีท่าทีคล้ายกัน โดย CAT เตรียมส่งเรื่องให้กฤษฎีกาตีความว่าการคืนหรือไม่คืนคลื่นจะเป็นไปในรูปแบบใด เพราะทาง CAT กำลังจะได้อุปกรณ์และลูกค้าทั้งหมดจากผู้ดำเนินกิจการสัมปทานกลับมาเป็นของตัวเอง ถ้าไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ลูกค้าจะเป็นฝ่ายเดือดร้อน

สำหรับพ.ร.บ. กสทช. นั้นมีระบุถึงการคืนคลื่นหลังหมดสัมปทานไว้ในมาตรา 83 วรรค 2

ความในมาตรา ๔๓ มิใหใชบังคับกับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่นําคลื่นความถี่ที่ไดรับจัดสรรไปใหผู้อื่นประกอบกิจการโดยการอนุญาต สัมปทาน หรือตามสัญญาที่ชอบดวยกฎหมายและให้ผู้ไดรบอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาประกอบกิจการตอไปไดเฉพาะในชวงระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามการอนุญาตสัมปทานหรือตามสัญญานั้น

ที่มา - ไทยรัฐ

Get latest news from Blognone

Comments

By: redmaster
Contributor
on 12 July 2012 - 11:23 #444025
redmaster's picture

อืม.. พอคืนคลื่นแล้วลูกค้าเดือดร้อน แต่ตอนบริการแบบ CAT CAT ลูกค้าคงไม่เดือดร้อนเท่าสินะ

By: nimrod
AndroidUbuntuWindows
on 12 July 2012 - 11:29 #444030 Reply to:444025

ต้องเรียกว่า แบบ แมว แมว

By: man2232
AndroidWindows
on 12 July 2012 - 11:29 #444028
man2232's picture

"TOT เข้าใจว่าคลื่นที่ใช้ในสัมปทานนั้นเป็นทรัพย์สินของบริษัท"
"พ.ร.บ. กสทช. กำหนดให้คืนคลื่นเมื่อครบกำหนดสัมปทาน"

ประเด็นน่าจะอยู่ที่หมดสัมปทานเมื่อไร

ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ก็คืนคลื่น เสร็จแล้วก็ขอใช้คื่นจาก กสทช. ใหม่

By: oooki
ContributoriPhoneRed HatSymbian
on 12 July 2012 - 11:29 #444029

เดี๋ยวทีวีก็จะเป็นแบบเดียวกัน

เป็น กสทช. นี่มันเหนื่อยจริง ๆ

By: Faln
AndroidBlackberry
on 12 July 2012 - 11:30 #444031

"ถ้าไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ลูกค้าจะเป็นฝ่ายเดือดร้อน"

ผิดแล้วลูกค้าเดือดร้อนในไม่เท่าไหร่ แต่ที่โดนหนักคือ CAT เอง

"เข้าใจว่าคลื่นที่ใช้ในสัมปทานนั้นเป็นทรัพย์สินของบริษัท"

อะไรทำให้เข้าใจอย่างนั้นว่ะเนี่ย หรือผมเข้าใจไรผิด

By: naphob
ContributoriPhone
on 12 July 2012 - 11:39 #444034

คลื่นเป็นสมบัติของประชาชนทุกคนไม่ใช่เหรอฮะ TOT อย่ามาเนียน

By: btoy
ContributorAndroidWindows
on 12 July 2012 - 11:44 #444035 Reply to:444034
btoy's picture

+1 องค์กรเห็นแก่ตัวแบบนี้แหละ เป็นตัวถ่วงอย่างแท้จริง ถ้าไม่กล้าแข่งขัน ก็ยุบบริษัทไปเลยมั้ยครับ


..: เรื่อยไป

By: benwrk
Windows PhoneWindows
on 12 July 2012 - 13:45 #444093 Reply to:444034
benwrk's picture

ผมก็ว่างั้น ไม่ใช่ใช้คนเดียว 7 ชั่วโคด

By: viroth
ContributorBlackberryIn Love
on 12 July 2012 - 21:18 #444224 Reply to:444093
viroth's picture

เกิน 7 ไปแล้วมั้งครับ

By: Be1con
ContributorWindows PhoneWindowsIn Love
on 12 July 2012 - 18:57 #444194 Reply to:444034
Be1con's picture

อีมเนอะ ทำไมต้องให้หน้าร้องไห้กับแมวเหมียวมาเป็นเจ้าของด้วย


Coder | Designer | Thinker | Blogger

By: illusion
ContributorAndroid
on 12 July 2012 - 11:49 #444036
illusion's picture

ที่ พรบ. กสทช. ต้องบัญญัติอย่างนี้เพราะตอนนี้คลื่นเป็นสมบัติสาธารณะเนื่องจากคลื่นเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดและควรนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด ทุกฝ่ายจึงมีสิทธิ์ใช้เท่าเทียมกันโดย กสทช. จะเป็นผู้จัดสรรและออกใบอนุญาตให้ ถ้าอยากใช้คลื่นก็มาขออนญาตจาก กสทช. แต่คลื่นจะไม่เป็นทรัพย์สินของบริษัทหน้าไหนทั้งนั้นเพราะมันคือสมบัติสาธารณะ

ถ้า CAT กับ TOT ยังไม่พยายามเข้าใจในเรื่องนี้ เห็นทีว่าควรออกไปทำธุรกิจที่ต่างประเทศจะดีกว่า

เอาใจช่วย กสทช. เพราะถ้าเคลียร์เรื่องนี้ไม่ได้ เดี๋ยวเรื่องทีวีจะตามมาอีก แถมวงการนั้นดูท่าจะอาการหนักกว่าเยอะ

By: addib2010
iPhoneAndroid
on 12 July 2012 - 12:17 #444051 Reply to:444036

+1 ครับ ถึงแม้จะเป็นรัฐวิสาหกิจ แต่จะทำตัวเป็นเจ้าของคลื่นเก็บค่าสัมปทานไปเรื่อยๆ เหมือนเดิมไม่ได้แล้ว

By: นักโทษประหาร
Windows PhoneAndroidRed HatSUSE
on 12 July 2012 - 14:16 #444105 Reply to:444036
นักโทษประหาร's picture

+10 เลยครับ

By: tucker
iPhoneWindows PhoneAndroid
on 12 July 2012 - 18:04 #444171 Reply to:444036
tucker's picture

+100

By: Be1con
ContributorWindows PhoneWindowsIn Love
on 12 July 2012 - 19:08 #444199 Reply to:444036
Be1con's picture

+100...0 ของจริง พวกนี้เอาแต่ประโยชน์ส่วนตน


Coder | Designer | Thinker | Blogger

By: gassaz
AndroidUbuntuWindows
on 12 July 2012 - 20:26 #444217 Reply to:444036
gassaz's picture

ดูๆแล้ว ร้องไห้มันก็เหมือนการรถไฟนี้เอง 555
ร้องไห้ทำไว้แสบมาก กับเน็ตของมันกากๆ
ตอนนี้ดีแล้วแมวจริงมาปลอมใจ โหลดที10เมก โอ้แม่เจ้า ต่างจากปีก่อนลึกลับ

By: iPomz
ContributorAndroidWindows
on 12 July 2012 - 11:51 #444037
iPomz's picture

ของผมแสดงผลแบบนี้ครับ ไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนกันไหม เป็นทั้ง Chrome, Firefox, IE

By: coolll
Android
on 12 July 2012 - 11:54 #444039 Reply to:444037

เป็นเหมือนกันครับ

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 12 July 2012 - 11:55 #444040 Reply to:444037
lew's picture

สงสัยเป็นเพราะผม copy มาจาก PDF ครับ เดี๋ยวพิมพ์ใหม่ครับ


lewcpe.com, @public_lewcpe

By: peterJ on 12 July 2012 - 12:00 #444042

ก็ต้องคืนเพื่อจัดสรรใหม่ เพราะเป็นบริษัทกันหมดแล้ว
จะได้แข่งกันปรับปรุงบริการ ไม่เกิดการคิดกำไรหลายทอด

By: jack8855
iPhoneAndroidRed HatSymbian
on 12 July 2012 - 12:08 #444044
jack8855's picture

ถ้าปฎิบัติตามกฎหมาย จะหาช่องโหว่ทำไมอีก ทำเป็นพวกจอดำไปได้

By: I3assy on 12 July 2012 - 12:10 #444046
I3assy's picture

ละเหี่ยใจ -"-

By: figgaro
ContributorAndroidWindows
on 12 July 2012 - 12:14 #444049
figgaro's picture

คืนไปเถอะ TOT เคยพัฒนาอะไรบ้าง คนข้างในคอรัปชั่น กินหัวคิวกัน จะขายโปรเจ็คทีต้องให้พาไปเลี้ยง บัดซบสุดๆ


อนุญาตเฉพาะเว็บส่วนตัวเท่านั้น

By: Mr.PizadSura
iPhoneAndroidWindowsIn Love
on 12 July 2012 - 12:15 #444050
Mr.PizadSura's picture

เก็บไว้ขายให้เอกชนรายอื่นผ่านทางใต้โต๊ะสินะ

ขอให้ลูกหลานท่านภูมิใจในตัวท่านนะ หาเงินเก่ง <3

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 12 July 2012 - 12:21 #444053
hisoft's picture
  • ความเปลี่ยนแปลงจากไปสู่ระบบใบอนุญาต

จากไป => จาก...ไป

By: tekkasit
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 12 July 2012 - 12:40 #444059
tekkasit's picture

คือลงมาแข่งกันหน่อยดีกว่าไหมครับ ทั้งแมวๆและน้ำตาจะร่วงนั่นน่ะ

ผมยังจำได้ดีถึงการขอโทรศัพท์เมื่อยี่สิบปีก่อนนะ บ้านผมก็อยู่กลางกรุงเทพฯนี่แหล่ะ ประทับใจมาก คู่สายไม่เคยพอ (อันที่จริง ผมว่าไม่เคยขยายต่างหาก) ว่ากันว่าหากไม่จ่ายใต้โต๊ะเราก็จะไม่มีวันคู่สาย แถมถ้าจะเอาจ่ายเป็นหมื่นด้วยนะสมัยนั้น ซึ่งที่บ้านผมก็ไม่ได้จ่ายเลยไม่มีโทรศัพท์บ้านใช้ไปนานเลย

แต่พอเปิดให้เอกชนปุ๊บ (รายไหนไม่ต้องพูดถึง) แค่เจ็ดวันมาติดตั้งถึงที่เลย

By: panther
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 12 July 2012 - 13:30 #444082 Reply to:444059
panther's picture

เมื่อ 2-3ปี ที่แล้ว เพื่อนผมเปิดร้านถ่ายเอกสารแถวปทุม จะขอโทรศัพท์ของ TOT พวกบอกไม่มีคู่สายเหลือแล้ว แต่มีเบอร์นึงช่างเค้าเก็บไว้เองจะขายต่อให้สามพัน...

By: Masscotte
iPhone
on 12 July 2012 - 12:51 #444063

ไม่รู้จะรู้สึกว่า.. "น่ารังเกียจ" ดี หรือ "สงสาร" ดี

By: animateex
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 12 July 2012 - 13:36 #444086
animateex's picture

เงินโบนัสของพนักงานทุกปีก็มาจากเงินพวกนี้ละ ไอ้ที่ทำรายได้จากฝีมือตัวเองนะ...จำไม่ได้จริงๆว่ามีอยู่หรือเปล่า!?

By: doppelganger
ContributorUbuntuWindows
on 12 July 2012 - 13:44 #444092
doppelganger's picture

จะผิดมั้ย ถ้ารู้สึกอยากตะโกนใส่ว่า "F*CK YOU" เนี่ย (- A-)~3

By: benwrk
Windows PhoneWindows
on 12 July 2012 - 13:47 #444094 Reply to:444092
benwrk's picture

ตะโกนในใจดังๆแล้วกันครับ

By: pd2002 on 12 July 2012 - 15:46 #444125 Reply to:444092

ผมตะโกนในใจว่า I HERE ครับ ฮาๆ

By: Masscotte
iPhone
on 12 July 2012 - 18:03 #444170 Reply to:444125

+1 ตะโกนคำนี้(ในใจ) เหมาะสมที่สุดแล้วกับคนที่คิดทำอะไร..... แบบนี้

By: collection
iPhoneWindows PhoneWindows
on 12 July 2012 - 14:13 #444103

เพราะแบบนี้ไงเลยไม่ไปไหนกับเขาเสียที

By: giogio
Android
on 12 July 2012 - 14:27 #444109
giogio's picture

หึๆๆๆ องค์กรนี้มัน เลว ได้อีก จริงๆ

ปล. คหสต ความเห็นสุดโต่ง จะลบก็เชิญครับ

By: bi89
ContributorUbuntuWindows
on 12 July 2012 - 15:02 #444118
bi89's picture

CAT ก็ง่ายๆสิ คืนให้กับอุปกรณ์และลูกค้าทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลน้อยที่สุด แล้วตอนประมูลผู้ที่ชนะก็ต้องรับลูกค้าทั้งหมดไปดูแลต่อ

By: ninja741 on 12 July 2012 - 15:37 #444122

TOT CAT

ก็เป็นองค์กรที่ถ่วงความเจริญของประเทศนี้มาตลอดอยู่แล้ว

ถ้ามันทำตัวมีจริยธรรมได้ ทำไปนานแล้ววววว

By: darkleonic
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 12 July 2012 - 15:38 #444123
darkleonic's picture

เมื่อสองปีก่อนบอกว่าเป็นสมบัติชาติ
คราวนี้บอกว่าเป็นของบริษัทเสียแล้ว

By: BLiNDiNG
AndroidUbuntuWindowsIn Love
on 13 July 2012 - 00:11 #444271 Reply to:444123
BLiNDiNG's picture

+1 I couldn't agree anymore.

By: darkfaty
AndroidWindows
on 13 July 2012 - 02:37 #444291 Reply to:444123
darkfaty's picture

+1 You can say that again.

By: bitworld
AndroidSymbianUbuntuWindows
on 12 July 2012 - 15:58 #444127
bitworld's picture

อื้อหืออออออ แมว พูดได้แมว แมว ไม่อายปากว่าประชาชนจะเดือดร้อน

By: anicome
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 12 July 2012 - 16:14 #444135

ไม่รู้จะบอกยังไงกับสององค์กรของรัฐ แต่ในใจคิดไปแล้ว $)@(&$)(!%9017%791^%!)%&)

By: tanit9999
iPhoneAndroidUbuntu
on 12 July 2012 - 17:17 #444149
tanit9999's picture

ประเทศไทยทำธุรกิจแบบเอาลูกค้าเป็นตัวประกันรึเนี้ย แล้วทำไมต้องไปสนใจก็แนะนำลูกค้าให้ไปฟ้องค้าเสียหายกับ CAT สิ แต่เอ๊ะ CAT มันของรัฐหรือเปล่า แง่วงั้นทำยังไงก็เข้าเนื้ออยู่ดีอะดิ

By: Architec
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 12 July 2012 - 21:10 #444222 Reply to:444149

ตอน ITV เนี่ยหักดิบแบบไม่แคร์ผู้ถือหุ้นเลยนะเออ (เห็นใจคุณต๋อยครับ)

By: zerocool
ContributoriPhoneAndroid
on 12 July 2012 - 18:10 #444175
zerocool's picture

น่าจะปล่อยให้ลองสู้ดูนะแต่ถ้าแพ้ต้องมีบทลงโทษฐานขัดขวางความเจริญของประเทศด้วย

เบื่อจริง ๆ


That is the way things are.

By: viroth
ContributorBlackberryIn Love
on 12 July 2012 - 21:21 #444228
viroth's picture

เพ็ดโด้ตัวจริงนั้นไซร์ อยู่ใกล้ตัว

By: THM
iPhoneAndroidWindows
on 12 July 2012 - 21:33 #444231
THM's picture

น่าเกลียจตัวเป็นขน

By: skuma
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 12 July 2012 - 23:29 #444262
skuma's picture

ถ้าผมเป็นกสทช จะสั่งให้ศาล ปิด TOT กับ CAT ไปเลย ข้อหาละเมิดสัญญา 555+

By: Masscotte
iPhone
on 13 July 2012 - 00:39 #444278

กระทู้นี้ เป็นเอกฉันท์ อย่างที่น่าจดจำ..

By: zixs
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 13 July 2012 - 03:11 #444298
zixs's picture

ยังจะกล้าหน้าด้านเอาคลื่นไว้อีกนะ ถ่วงความเจริญประเทศจริงๆ


Blog: https://medium.com/@tanakritsai

By: olosol@hotmail.com
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 13 July 2012 - 05:10 #444301

ทุกอย่างที่รัฐ เข้ามามีเอี่ยวด้วยห่วยหมด ลองคิดดูนะคนพวกนี้กำลังเอาทรัพยากรของชาติ เอามาหาประโยชน์ให้ตัวเอง ทำกันเป็นกลุ่มองค์กร ผมรู้ว่าพวกคุณกำลังทำทุกอย่างเพื่อให้องค์กรของคุณดำรงอยู่ รายได้หลักของพวกคุณมาจากการขายสัมปทานต่อ ดังนั้นเมื่อไหร่สัมปทานหมด นั่นแปลว่าองค์กรของคุณจะกลายเป็นหน่วยงานที่ไม่มีประโยชน์และไม่ก่อให้เกิดกำไร และจะถูกพิจารณายุบไปในที่สุด สิ่งที่คุณทำมันเพื่อประโยชน์ของกลุ่มพวกคุณทั้งนั้น ทำเพิ่อยื้ออำนาจของตัวเองให้คงอยู่ ผมยังนึกไม่ออกว่าถ้าหน่วยงานพวกนี้หายไปจะกระทบอะไรในชีวิตผมบ้าง
TOT ยุบ => เออ ต่อไปสั่งพิซซ่าต้องใช้มือถือสั่งนะ
CAT ยุบ => โทรต่างประเทศใช้ voip ไม่ก็ facetime ละกัน
CAT ไม่ต้องไปหวังส้มหล่นจาก operator ว่าเค้าจะยกลูกค้าให้หรอก ไม่ต้องเอามาเป็นเหตุผลไว้อ้าง ทุก operator เค้าพร้อมที่จะจดทะเบียนภายใต้สัมปทานใหม่อยู่แล้วแล้วก็พร้อมที่จะย้ายลูกค้าจากระบบเก่าไประบบใหม่ทันทีที่สัมปทาน 3g คลอดแน่นอน เค้าไม่โง่ทิ้งลูกค้าไว้ให้คุณหรอก
ถ้านึกถึงประโยชน์ส่วนรวม ประโยชน์ของประเทศชาติจริง กรุณาอย่าพยายามยื้อ ดันทุรัง ฝืนไปไม่ทำให้อะไรดีขึ้น

หน่วยงาน/องค์กรที่เข้าข่าย นำทรัพยากรณ์ของชาติมาทำประโยชน์ให้กลุ่มบุคคลหนึ่งบุคคลใด (และสมควรโดนยุบ) ได้แก่
1. การรถไฟ
2. องค์การโทรศัพท์ (TOT)
3. การสื่อสาร (CAT)

By: put4558350
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 13 July 2012 - 09:29 #444325 Reply to:444301
put4558350's picture

เติม ไฟฟ้า กับ ประปา ลงไปด้วยครับ

ตอนขอ สาย / ท่อ นี้ ฟันกันไม่ไช่เล่นๆ


samsung ใหญ่แค่ใหน ?
https://youtu.be/6Afpey7Eldo

By: benwrk
Windows PhoneWindows
on 18 July 2012 - 15:45 #445994 Reply to:444325
benwrk's picture

+1

By: thipphanet
AndroidUbuntuWindows
on 13 July 2012 - 09:43 #444330
thipphanet's picture

อย่างน้อย TOT กับ CAT ยังมีการพัฒนากันอยู่บ้าง
ส่วนการรถไฟ เห็นแล้วอยากร้องไห้ รัชกาลที่ 5 ท่านทรงริเริ่มไว้ให้ แล้วไงจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีการพัฒนาอะไรไปบ้าง

By: nrml
ContributorIn Love
on 13 July 2012 - 10:21 #444335 Reply to:444330
nrml's picture

ถ้าเปลี่ยนเดี๋ยวมันไม่คลาสสิคนะ ><

By: นักโทษประหาร
Windows PhoneAndroidRed HatSUSE
on 13 July 2012 - 15:26 #444427 Reply to:444335
นักโทษประหาร's picture

เดี๋ยวคงได้มีรถจักไอน้ำแทนครับ อิๆ :P

By: McKay
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 18 July 2012 - 18:22 #446066 Reply to:444330
McKay's picture

เหล่าผู้บริหารขอขึ้นเงินเดือนกรณีเงินเดือนขั้นต่ำ 50000 บาทให้เท่ากันทุกตำแหน่งครับ xD

"ขอเชิญสมาชิก สร.รฟท. ร่วมติดตามให้รัฐบาลปรับเงินเดือนตามมติคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(ครส)เท่ากันทุกตำแหน่ง (กรณีเงินเดือนเกินกว่า 50,000) บาท ยังไม่ได้รับการปรับเพิ่มพร้อมกันทำเนียบรัฐบาล (ประตู 4 ถนนพิษณุโลก)ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น."


In Soviet Warcraft, Argus comes to you.