Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

กูเกิลเปิดบริการใหม่แล้วครับ คือบริการ Google Scholar ที่ให้บริการการค้นหาข้อมูลด้านวิชาการ โดยจะเ้น้นหนักไปที่เอกสารงานวิจัยและหนังสือเรียนต่างๆ ซึ่งงานนี้คงได้รับความสนใจจากคนในวงการอย่างผมล่ะครับ แต่คนทั่วๆ ไปอาจจะเฉยๆ กัน

กูเกิลในช่วงปีสองปีนี้คงต้องเร่งสร้างเครือข่ายบริการอย่างหนักเลยทีเดียว เพราะเงินที่ได้จากการขายหุ้นนั้น บีบให้กูเกิลต้องสร้างผลกำไรไปในตัวอีกด้วย

ที่มา Google Scholar

Get latest news from Blognone