Tags:
Node Thumbnail

Nokia และ Carl Zeiss ได้ประกาศต่ออายุความร่วมมือระหว่างกันในการผลิตสมาร์ทโฟนที่เน้นการถ่ายภาพออกไป

Jo Harlow รองประธานอาวุโสของแผนก Nokia Smart Devices กล่าวว่า Carl Zeiss เป็นส่วนสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดประสบการณ์ถ่ายภาพแบบ PureView (Nokia 808 PureView) การร่วมมือกันต่อนี้จะช่วยให้เกิดนวัตกรรมและการต่อยอดความสามารถในการถ่ายภาพของสมาร์ทโฟนในอนาคต (ต้นฉบับใช้ "in the coming months and years") ส่วน Michael Kaschke ซีอีโอของ Carl Zeiss AG กล่าวว่าเมื่อมองย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นความร่วมมือเมื่อปี 2005 ทั้งสองบริษัทภูมิใจที่ได้สร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ล้ำหน้า ทั้งสองบริษัทจะเฉลิมฉลองการต่ออายุความร่วมมือนี้ด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือนี้ต่อไป

ไม่รู้ว่าที่ Harlow พูดว่า "in the coming months and years" นั้นจะหมายถึง Windows Phone ตระกูล Lumia รุ่นใหม่หรือเปล่านะ

ที่มา: Nokia

Get latest news from Blognone

Comments

By: Be1con
ContributorWindows PhoneWindowsIn Love
on 3 May 2012 - 09:28 #415417
Be1con's picture

Lumia รุ่นใหม่ โนววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววว

ไม่เป็นไร ตกลงซื้อ Lumia 900 แล้ว


Coder | Designer | Thinker | Blogger

By: nuntawat
WriterAndroidWindowsIn Love
on 3 May 2012 - 09:44 #415422 Reply to:415417
nuntawat's picture

ผมยังรอภาษาไทยอย่างเป็นทางการต่อไป...

By: atmeid001
Windows
on 3 May 2012 - 14:09 #415507 Reply to:415422

+1 ครับ

By: thechana
iPhoneWindows PhoneAndroid
on 3 May 2012 - 11:30 #415474

คุณภาพ Hardware และงานประกอบ ของ Nokia + เลนส์เจ๋งๆจาก Carl Zeiss + OS Windows Phone

นี่แหละครับ ที่ต้องการ

By: Arugi
iPhoneWindows PhoneAndroid
on 3 May 2012 - 18:16 #415595

Carl Zeiss คือความถูกต้องของโนเกียอย่างแท้จริง

Ms คือความผิดพลาด