Tags:
Topics: 

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยจากอังกฤษให้ข่าวว่า ไวรัสที่มากับภาพ JPEG อาจใช้การส่งภาพทาง IM ต่างๆ ที่มักให้บริกหารส่งภาพผู้ใช้กันโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว เป็นช่องทางในการแพร่กระจายไวรัส แถมยังบอกอีกด้วยว่าอาจมีไวรัสชนิดนี้อยู่แล้วก็ได้

ถ้าเรื่องนี้เป็นจริงก็น่ากลัวครับ มันคงเหมือนสมัย Blaster ออกมาสร้างความปั่นป่วนกันทั่วโลกเลยทีเดียว ยิ่ง MSN7 ที่ไม่ต้องคุยกัน เพียงแค่แจ่งคนออนไลน์ก็แสดงภาพแล้วยิ่งไปใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานไวรัสที่ว่าออกมาจริงๆ

ที่มา Virus Threat Center - IM photos could turn nasty

Get latest news from Blognone