Tags:
Node Thumbnail

มีรายงานว่าพบช่องโหว่ที่มีระดับความรุนแรงสูงสุดซึ่งสามารถจะใช้เครื่องแมคของผู้ใช้ Mac OS X 10.4.6 ทำการโจมตีแบบ DoS ได้ แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าจะมีผลกระทบกับ OS X เวอร์ชั่นอื่นๆ หรือไม่

วิธีป้องกันก็คือจงอย่าเยี่ยมเว็บอโคจรและเปิดไฟล์ ZIP แปลกๆ

ที่มา - OSNews, Secunia

Get latest news from Blognone