Tags:
Node Thumbnail

Google Deepmind ปล่อยไลบรารี Penzai (คำจีนโบราณสำหรับการตัดแต่งต้นไม้ เป็นที่มาของ "บอนไซ") ที่ใช้สำหรับการแสดงผลโมเดลปัญญาประดิษฐ์ และตัดแต่งโมเดล

ส่วนสำคัญของ Penzai คือการแสดงภาพของโมเดลปัญญาประดิษฐ์ในรูปแบบที่เรียกว่า Treescope เพื่อให้เห็นว่าแต่ละชั้นของโมเดลมีหน้าตาเป็นอย่างไร จากนั้นสามารถตัดแต่งโมเดลได้ตามใจชอบ

โมเดลปัญญาประดิษฐ์ขนาดใหญ่นั้นมักทำความเข้าใจกระบวนการทำงานได้ยาก แต่ก็มีความพยายามทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไมโมเดลจึงตอบคำตอบออกมาแบบนั้น การที่มีเครื่องมือช่วยสำรวจการทำงานภายใน และปรับแต่งการทำงานให้เป็นไปตามต้องการจึงเป็นฟีเจอร์สำคัญตัวหนึ่ง

Penzai เขียนมาเพื่อใช้งานร่วมกับ JAX สำหรับ PyTorch นั้นมีฟีเตอร์การแสดง tree ของตัวเองอยู่แล้ว

ที่มา - Github: google-deepmind/penzai

No Description

Get latest news from Blognone