Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Salesforce ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มด้าน CRM และได้พัฒนาแพลตฟอร์มด้าน AI อีกหลากหลายโซลูชั่นเพื่อให้กับองค์กรธุรกิจ เปิดเผยว่า ปีนี้ Salesforce มุ่งเน้นใน 3 ส่วนที่เป็นพื้นฐานสำคัญของเทคโนโลยีในองค์กร คือ AI, Data และ CRM โดยเชื่อว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม แต่ยังมีความท้าทายคือ องค์กรไทยที่การจัดการข้อมูลยังไม่ดีเท่าที่ควร มีความซับซ้อน กระจัดกระจาย ขาดการเชื่อมโยง ทำให้การนำ AI เข้ามาใช้งานจริงยังเป็นเรื่องยาก

No Description

รบส สุวรรณมาศ ผู้นำด้านโซลูชั่น เซลส์ฟอร์ซ ประเทศไทย บอกว่า AI สำหรับไทยจะมีการใช้งานแพร่หลายมากขึ้นในระดับบุคคล แต่ในระดับองค์กร การใช้งานที่เป็นกรณีศึกษา หรือมีผลเป็นรูปธรรม เป็นสิ่งที่ต้องผลักดัน เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมโดยเฉพาะเรื่องข้อมูล ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการใช้งาน AI

No Description

ดังนั้น Salesforce ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน CRM จึงเน้นใน 3 ส่วน คือ AI, Data และ CRM ซึ่ง CRM คือพื้นฐานในการรวบรวมข้อมูลอยู่แล้ว จากนั้นจะจัดการให้เป็น Data ที่สามารถใช้งานได้จริง และนำไปสู่เทคโนโลยี AI การจะปลดล็อกเป้าหมายเหล่านี้ได้ ต้องมีระบบที่เรียกว่า Trusted AI คือถูกนำมาใช้อย่างมีจริยธรรม โดยหลักการ Trusted AI มี 5 ส่วน คือ Accuracy, Safety, Transparent, Empowering และ Sustainable

No Description

สำหรับโซลูชั่นด้าน AI ของ Salesforce มีที่สามารถใช้งานได้แล้วและมีอีกหลายส่วนที่อยู่ระหว่างการทดสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าจะช่วยประสิทธิภาพให้กับองค์กร เช่นฃล

  • Einstein GPT Trust Layer พร้อมใช้งานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (มิถุนายน 2023)
  • Service GPT พร้อมใช้งานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (มิถุนายน 2023)
  • Sales GPT พร้อมใช้งานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (มิถุนายน 2023)
  • Marketing GPT เริ่มทดสอบการใช้งานเดือนมิถุนายน 2023 และจะพร้อมให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2024
  • Commerce GPT กำลังทดสอบการใช้งานในขณะนี้ และจะพร้อมให้บริการในเดือนกรกฎาคม 2023
  • Apex GPT เริ่มทดสอบการใช้งานในเดือนมิถุนายน 2023
  • Flow GPT จะเริ่มทดสอบการใช้งานในเดือนตุลาคม 2023
  • Slack GPT กำลังอยู่ในเบต้า และจะพร้อมให้บริการช่วงปลายปีนี้
  • Tableau GPT จะเริ่มทดสอบการใช้งานในเดือนพฤศจิกายน 2023

สำหรับความท้าทายในปีนี้ของ Salesforce ในประเทศไทย คือ Salesforce เริ่มต้นลุยตลาดในไทยมากขึ้นด้วยการเปิดสำนักงานอย่างเป็นทางการในปี 2021 มีพนักงานพร้อมให้บริการหลายสิบคนในประเทศ และมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาให้บริการกับลูกค้า เพื่อสร้างความใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีการเติบโตและมีการใช้งานมากที่สุดในภูมิภาคนี้ หากไม่นับสิงคโปร์

แต่สิ่งที่ Salesforce ต้องการให้เกิดขึ้นคือ มีกรณีศึกษา (Use case) ที่เป็นรูปธรรม ใช้แล้วเกิดประโยชน์จริง พร้อมกับสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี AI ว่า ไม่ได้มาแทนที่คน แต่มาเพื่อเพิ่มพลังในการทำงานให้มากขึ้น ซึ่งลักษณะขององค์กรในไทยมีความเป็น Traditional อยู่ไม่น้อย ซึ่งต้องการการเปลี่ยนแปลงพอสมควร เพื่อให้สามารถเติบโตต่อไปได้ เป็นสิ่งที่ Salesforce ต้องการเข้าไปช่วย

Get latest news from Blognone