Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Google Print ของใหม่จาก Google มาอีกแล้วครับ โดยจะแสดงหน้าของหนังสือที่ตรงกับคำที่เราค้นหา และเปิดดูหน้าถัดไปได้อีกหน้าสองหน้า ซึ่งคิดดูแล้วได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เราก็หาหนังสือที่เกี่ยวข้องได้สะดวก (ยิ่งเวลาค้นข้อมูลทำรายงาน) สำนักพิมพ์ก็มีโอกาสขายหนังสือได้มากขึ้น ถึงแม้ว่า Google Print ฟังดูแล้วจะเป็นคู่แข่งกับ A9 ของ Amazon.com แต่ Google ก็บอกว่าจะจับมือเป็นพันธมิตรกันด้วย

Get latest news from Blognone