Tags:
Node Thumbnail

กูเกิลประกาศส่งโครงการ ko ที่ใช้สำหรับสร้างอิมเมจคอนเทนเนอร์ (container image builder) สำหรับแอปพลิเคชั่นภาษา Go ใน Kubernetes โดยไม่ต้องใช้ Docker เลย

ภาษา Go ได้รับความนิยมสำหรับแอปพลิเคชั่นบนคลาวด์จำนวนมาก การที่นักพัฒนาสามารถคอมไพล์โปรแกรมใน Kubernetes ได้โดยตรงทำให้สามารถใช้งานกับระบบ CI/CD ได้สะดวกขึ้น

CNCF เองมีโครงการที่ดูแลหลักคือ Kubernetes ที่กูเกิลส่งโครงการเข้าไปแล้วก่อนหน้านี้ การส่งโครงการเข้า CNCF ทำให้องค์กรอื่นๆ สามารถใช้งานได้สะดวกใจยิ่งขึ้น เพราะทั้งโค้ด, ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง, และเครื่องหมายการค้าต่างๆ จะดูแลโดย CNCF ที่เป็นองค์กรกลาง

ที่มา - Google Open Source Blog

No Description

Get latest news from Blognone