Comments

By: kadeep
AndroidUbuntuWindows
on 16 August 2022 - 14:56 #1258373
kadeep's picture

ชอบสินค้าหัวเหว่ย ออกแบบไอคอน การวางเลย์เอ้าท์ก็สบายตา ขนาดตัวหนังสือก็ไม่เล็กจนอ่านไม่ออก เรื่องความเสถียร แบตเตอรี่ทน สรุปโดยภาพรวมคือดีกว่าทุกยี่ห้อแอนดรอยในความรู้สึก ส่วนประสิทธิภาพด้านอื่นไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ เพราะเดี่ยวนี้ก็ไม่ค่อยต่างกันมาก

By: big50000
AndroidSUSEUbuntu
on 24 August 2022 - 10:21 #1259176
big50000's picture

ถ้าจะโฆษณาตีตลาด Creative จริง ๆ ไปเป็น partner กับ Clip Studio หรือแอประดับโปรสักตัวหนึ่งให้ได้ก่อนค่อยคุย ตอนนี้มันก็ยังแทบไม่มีอะไรเหมือนเดิม