Tags:
Node Thumbnail

Cloudflare อัพเกรดบริการ Workers ให้รองรับมาตรฐาน WASI ที่จะเปิดทางให้นักพัฒนาเขียนโปรแกรมภาษาอะไรก็ได้เพื่อคอมไพล์เป็นแบบ WebAssembly และ WASI แล้วส่งขึ้นไปรันบน Workers

WASI สำหรับโปรแกรมที่คอมไพล์เป็น WebAssembly มองเห็น system call ที่เป็นเหมือนระบบปฎิบัติการบนคอมพิวเตอร์ทั่วๆ ไป สำหรับเราสามารถคอมไพล์โปรแกรมเดิมๆ ไปรันบนแพลตฟอร์มใหม่ๆ ที่รองรับ WASI ได้โดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม

Clouflare สาธิตการใช้โปรแกรมเดิมๆ คอมไพล์ไปรันบน Workers เช่น SWC สำหรับการคอมไพล์ TypeScript เป็น JavaScript หรือ zstd สำหรับบีบอัดไฟล์

การทำ WASI ไปใช้กับ Workers ทำให้บริการเหมือนย้อนกลับไปยุค CGI ที่เป็นการเขียนโปรแกรมภาษาอะไรก็ได้เพื่อให้บริการเป็นเว็บ แต่ในยุคนี้กระบวนการรักษาความปลอดภัยก็ซับซ้อนกว่ามาก และเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการ Workers ก็แชร์กันระหว่างลูกค้าของ Cloudflare จำนวนมาก ทำให้สามารถให้บริการได้ในราคาถูก

ที่มา - Cloudflare

Get latest news from Blognone

Comments

By: freeriod on 8 July 2022 - 07:32 #1254512
freeriod's picture

แหล่ม

By: sukjai
iPhoneAndroidRed HatUbuntu
on 8 July 2022 - 08:07 #1254514

CGI มัน classic มาก