Tags:
Node Thumbnail

Spotify รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2021 บริษัทระบุว่าตัวเลขสำคัญทุกรายการออกมาดีกว่าที่บริษัทคาดการณ์ไว้ ยกเว้นจำนวนผู้ใช้งานรวมเป็นประจำทุกเดือน (MAUs) ซึ่งคาดว่าเป็นผลกระทบจากโควิด-19

จำนวนผู้ใช้งานแบบ MAUs เพิ่มขึ้น 22% จากช่วงเดียวกันในปีก่อนเป็น 365 ล้านบัญชี มีจำนวนผู้ใช้งานใหม่ 9 ล้านบัญชี เป็นผู้ใช้งานพรีเมียมรวม 165 ล้านบัญชี (เพิ่มขึ้น 7 ล้านบัญชี)

บริษัทมีรายได้รวมในไตรมาส 2,331 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 23% เป็นรายได้จากลูกค้าพรีเมียมเพิ่มขึ้น 17% ที่ 2,056 ล้านยูโร ส่วนรายได้จากโฆษณาเพิ่มขึ้น 110% เป็น 275 ล้านยูโร ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการขายโฆษณาผ่านพอดคาสต์

ที่มา: Spotify

alt="Spotify"

Get latest news from Blognone