Tags:
Node Thumbnail

กูเกิลประกาศเพิ่มฟีเจอร์ใน Google Workspace สำหรับลูกค้าองค์กร ทั้งการเข้ารหัสและการป้องกันข้อมูลรั่วไหล แบ่งเป็น 3 ฟีเจอร์ ได้แก่

  • เข้ารหัสข้อมูลโดยลูกค้า (client-side encryption) เปิดให้องค์กรเก็บกุญแจเข้ารหัสไว้กับตัวเอง โดยช่วงแรกอาจจะต้องเลือกใช้บริการเก็บกุญแจเข้ารหัสที่รองรับ Google Workspace ได้แก่ Flowcrypt, Futurex, Thales, และ Virtru แต่ต่อไปกูเกิลจะเปิด API ให้องค์กรใช้กุญแจของตัวเองเข้ารหัสข้อมูลได้โดยตรง
  • ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลข้ามองค์กร (trust rule) ฟีเจอร์นี้เปิดให้ผู้ดูแลระบบกำหนดผู้ใช้ขององค์กรอื่นเข้าถึงเอกสารที่แชร์กันได้ โดยอาจจะกำหนดเป็นกลุ่มหรือผู้ใช้รายคน
  • ป้องกันข้อมูลรั่วไหล (data loss prevention - DLP) ฟีเจอร์กำหนดชั้นความลับเอกสารเพื่อตั้งนโยบายเพิ่มเติม เช่นห้ามดาวน์โหลด, ห้ามพิมพ์, หรือห้ามแชร์ ความพิเศษคือกูเกิลมีระบบอัตโนมัติสำหรับจัดชั้นความลับเอกสารหากผู้สร้างเอกสารไม่ได้ตั้งค่าไว้เอง

บริการ DLP เปิดให้ลูกค้าจ่ายเงินตั้งแต่ Business Standard ขึ้นไป ส่วน trust rule ต้องเป็นลูกค้าระดับ Enterprise Standard หรือ Education Plus ขึ้นไป ฟีเจอร์เข้ารหัสต้องเป็นระดับ Enterprise Plus หรือ Education Plus เท่านั้น และกูเกิลเตรียมขยายฟีเจอร์เข้ารหัสไปยังบริการอื่นๆ รวมถึงไฟล์จากภายนอกด้วย

ที่มา - Google Cloud Blog

No Description

Get latest news from Blognone