Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

โครงการ BuildKit ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Docker รับแพตช์ Here-Documents สำหรับการฝังสคริปต์ลงใน Dockerfile ทำให้หลังจากนี้การฝังสคริปต์ลงใน Dockerfile โดยตรงจะสะดวกขึ้น

ก่อนหน้านี้การฝังสคริปต์แบบหลายบรรทัดใน Dockerfile ต้องอาศัยเครื่องหมาย backslash (\) เพื่อให้ Docker อ่านบรรทัดต่อเนื่องเป็นบรรทัดเดียวกัน แนวทางนี้ทำให้สคริปต์ดูรกไปบ้าง และแก้ไขได้ลำบากในบางกรณี หลายครั้งต้องแยกสคริปต์ออกเป็นไฟล์แยกทั้งที่สคริปต์ไม่ได้ยาวอะไรนัก

การรับแพตช์ครั้งนี้ทำให้ Docker เวอร์ชั่นต่อไปที่ใช้ BuildKit ตัวใหม่จะเริ่มฝังสคริปต์หลายบรรทัดได้โดยตรง หรือหากต้องการใช้คำสั่ง buildkit โดยตรงก็ดาวน์โหลดได้จากตัวโครงการ โดยตอนนี้สามารถใช้กับคำสั่ง RUN และ COPY และฟีเจอร์ยังอยู่ในชั้น labs ทำให้ต้องเพิ่ม flag ในหัวไฟล์เพื่อใช้งาน

ที่มา - BuildKit

No Description

Get latest news from Blognone