Tags:
Node Thumbnail

Instagram เพิ่มเซกชั่นใหม่ ผู้ใช้สามารถระบุคำสรรพนามที่อยากให้คนอื่นเข้าใจเกี่ยวกับตัวตนของเรามากขึ้น ในหน้า Edit Profile ผู้ใช้งานจะมองเห็นช่อง pronouns สามารถระบุได้ว่าอยากใช้สรรพนามแทนตัวแบบไหน He, She, His, Her เลือกได้ด้วยว่าจะแสดงสรรพนามแก่ใครบ้าง แสดงเป็นสาธารณะ หรือแสดงให้เห็นเฉพาะคนที่ติดตามเรา

หากผู้ใช้คิดว่าสรรพนามที่กำหนดมาให้ยังมีจำกัด ก็สามารถใส่อีโมจิเข้าไปได้ด้วย เมื่อระบุแล้วจะมองเห็นเป็นตัวอักษรจางๆ หลังชื่อโปรไฟล์ของเรา ฟีเจอร์ใหม่เปิดใช้งานในบางประเทศ และจะค่อยๆ ขยายการใช้งานไปยังประเทศอื่นๆ ต่อไป

No Description

ที่มา - Instagram, TechCrunch

Get latest news from Blognone

Comments

By: big50000
AndroidSUSEUbuntu
on 12 May 2021 - 15:06 #1208801
big50000's picture

ฟีเจอร์ที่ดูเหมือนจะไร้สาระในสมัยก่อน ตอนนี้กลายเป็นของจำเป็นไปละ ต่อไปน่าจะมี sex interests ด้วยแน่ ๆ