Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

WhatsApp อัพเดตข้อมูล จากเดิมที่ผู้ใช้งานต้องยอมรับข้อตกลงใช้งานใหม่ภายในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ มิฉะนั้นจะเข้าถึงการใช้งานบางอย่างไม่ได้ โดยเปลี่ยนมาระบุว่า จะไม่มีบัญชีใดถูกลบหรือใช้งานไม่ได้จากผลของข้อตกลงการใช้งานใหม่ ที่มีผลวันที่ 15 พฤษภาคมนี้

กรณีที่ผู้ใช้ยังไม่ยอมรับข้อตกลงการใช้งานใหม่ ที่ต้องแชร์ข้อมูลให้ Facebook นั้น WhatsApp จะยังคงแสดงข้อความเตือนต่อเนื่อง ส่วนการใช้งานจะยังถูกจำกัดคุณสมบัติต่อไป แต่จะไม่เกิดกับผู้ใช้ทุกคนในเวลาเดียวกัน โดยจะไม่สามารถเข้าถึงลิสต์ผู้ติดต่อได้ แต่ยังรับสายโทรเข้าและวิดีโอคอลได้ อ่านข้อความผ่านส่วนการแจ้งเตือนได้ และในไม่กี่สัปดาห์จากนั้น (ไม่ระบุเวลา) หากยังไม่ยอมรับข้อตกลง จะไม่สามารถรับสายหรืออ่านข้อความได้อีก

ประกาศนี้อาจไม่ต่างจากของเดิมมากในแง่ระยะเวลาที่มีผล แต่เป็นการลงรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นหากผู้ใช้ยังไม่ยอมรับข้อตกลงใหม่ที่จะมีผล 15 พฤษภาคมนี้ โดยเฉพาะการย้ำว่าจะไม่ลบบัญชีผู้ใช้งานนั่นเอง

ที่มา: WhatsApp และ The Verge

WhatsApp

Get latest news from Blognone

Comments

By: PJ_Johnny
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 8 May 2021 - 01:07 #1208360
PJ_Johnny's picture

ถ้าไม่ได้ติดต่องานไปมาเลเซีย ผมไม่มีเหตุผลใดๆที่ต้องใช้ WhatsApp เลยนะ แต่แบบนี้ก็เหมือนบังคับทางอ้อมไม่งั้นก็อดใช้ Facebook Instagram ก็ขึ้นข้อความแจ้งตลอดเรื่องการขอแชร์ข้อมูลผู้ใช้ iOS iPadOS 14.5 ขึ้นไป

By: PriteHome
ContributorAndroidWindows
on 8 May 2021 - 13:38 #1208384
PriteHome's picture

ไม่สามารถรับสายหรืออ่านข้อความได้ แต่ไม่ลบบัญชี