Tags:
Node Thumbnail

Deno รันไทม์สำหรับรันจาวาสคริปต์บนเซิร์ฟเวอร์ คู่แข่ง NodeJS ออกเวอร์ชั่น 1.9 โดยมีฟีเจอร์ใหญ่คือการเตรียมเปลี่ยน HTTP Server ในตัว จากเดิมที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เขียนด้วย TypeScript มาเป็นโครงการ Hyper ที่เป็นภาษา Rust (ตัว Deno เองเป็น Rust อยู่แล้ว)

การเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ใหม่ทำให้ Deno จะรองรับ HTTP/2 ไปด้วย และประสิทธิภาพยังดีขึ้นถึง 48% จากการทดสอบตอบกลับด้วยข้อความ Hello World อย่างเดียว แต่ตอนนี้ฟีเจอร์นี้ยังปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้น ต้องเปิดด้วยออปชั่น --unstable เท่านั้น

ฟีเจอร์อื่นๆ เช่น

  • ปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียกโค้ดภาษา Rust
  • รองรับ Blob URL
  • จำกัดสิทธิการอ่านตัวแปร environment ให้อ่านได้บางตัวแปร และจำกัดสิทธิการรันโปรแกรมภายนอกให้รันเฉพาะโปรแกรมที่กำหนด
  • ขอสิทธิเพิ่มเติมระหว่างการรันได้ ใช้สำหรับการรันสคริปต์ต่างๆ เช่น สคริปต์ติดตั้งโปรแกรม

ที่มา - Deno Blog

Get latest news from Blognone

Comments

By: sukjai
iPhoneAndroidRed HatUbuntu
on 16 April 2021 - 15:31 #1205956

รอต่อไปอีกซักระยะ

By: grenadin
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 16 April 2021 - 17:27 #1205967
grenadin's picture

การเปลี่ยเซิร์ฟเวอร์ -> การเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์
ในภาพมีแอบหลับด้วย