Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

IETF รองรับร่างมาตรฐาน draft-ietf-quic-http-34.txt หรือ HTTP/3 เข้าเป็นมาตรฐานเสนอแนะ (Proposed Standard) หลังจากแก้ไขมาหลายสิบครั้งตั้งแต่ปี 2016

มาตรฐาน HTTP/3 ปรับปรุงการทำงานหลายส่วน โดยเปลี่ยนไปใช้ UDP และบังคับเข้ารหัสการเชื่อมต่อด้วย TLS 1.3 รองรับการบีบอัดส่วนหัวของการเชื่อมต่อ (HTTP header) และรองรับการส่งข้อมูลหลายสตรีมในการเชื่อมต่อเดียวกัน

Proposed Standard เป็นขั้นแรกของการเข้าสู่มาตรฐานอินเทอร์เน็ต (Internet Standard) ของ IETF โดยตัวมาตรฐานต้องได้รับการยอมรับ มีการอิมพลีเมนต์ตามมาตรฐาน ส่วนการเลื่อนขั้นเป็น Internet Standard จะต้องมีการอิมพลีเมนต์อย่างน้อยสองชุดแยกจากกันและทำงานร่วมกันได้จริง ส่วนคุณภาพของตัวมาตรฐานจะต้องไม่มีข้อบกพร่องจนการอิมพลีเมนต์ตามมาตรฐานไม่สามารถทำงานร่วมกับอิมพลีเมนต์อื่นได้ ตลอดจนตัวมาตรฐานต้องไม่ผูกขาดอยู่กับสิทธิบัตรของผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง

จุดเด่นของ HTTP/3 คือมันไม่บังคับการเชื่อมต่อว่าต้องเป็นการเชื่อมต่อแบบเชื่อถือได้ (ส่งข้อมูลซ้ำหากมีข้อมูลหาย) ทำให้สามารถเปลี่ยนกระบวนการส่งข้อมูลให้เป็นแบบไม่รับประกันความน่าเชื่อถือสำหรับข้อมูลเช่นวิดีโอและเสียง ร่างมาตรฐาน draft-ietf-quic-datagram-02 ที่เขียนโดยแอปเปิลและกูเกิลก็กำลังวางมาตรฐานการส่งข้อมูลแบบนี้เช่นกัน

ที่มา - IETF

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: big50000
AndroidSUSEUbuntu
on 22 February 2021 - 00:28 #1200011
big50000's picture

มันรองรับการบีบอัดส่วนหัวของการเชื่อมต่อ (HTTP header) และรองรับการส่งข้อมูลหลายสตรีมในการเชื่อมต่อาเดียวกัน

มัน
การเชื่อมต่อา -> การเชื่อมต่อ