Tags:
Node Thumbnail

สหภาพยุโรปแสดงความไม่พอใจ AstraZeneca หลังบริษัทระบุว่ากำลังผลิตของโรงงานสำหรับยุโรปนั้นต่ำกว่าที่คาดไว้ทำให้ต้องลดปริมาณส่งมอบ จากเดิมสัญญาไว้ 80 โดสภายในเดือนมีนาคม เหลือเพียง 31 ล้านโดสเท่านั้น แม้ว่าจะได้รับค่าวัคซีนล่วงหน้าไปแล้วถึง 336 ล้านยูโร และสัญญารวมต้องส่งมอบวัคซีนถึง 300 ล้านโดส

ทางสหภาพยุโรปออกมาเร่งให้บริษัทหาทางแก้ไข และอธิบายปัญหาให้ชัดเจนกว่านี้ นอกจากนี้ยังเตือนว่าสหภาพยุโรปมีสิทธิขอเข้าตรวจสอบบัญชีการผลิตและการจัดส่งได้ หลังจากทางสหภาพยุโรปได้ข่าวว่าบริษัทส่งมอบวัคซีนให้ชาติต่างๆ นอกสหภาพยุโรป

ทางรอยส์เตอร์ยังอ้างคำพูดนายอนุทิน​ ชาญวีรกูล ว่าทางไทยเจรจาขอซื้อวัคซีนเพิ่มเติมจาก AstraZeneca ไป 1 ล้านโดสแต่ได้มาเพียง 150,000 โดสเท่านั้น โดยก่อนหน้านี้เอกสารขอขึ้นทะเบียนจาก AstraZeneca นั้นระบุว่าล็อตแรก 150,000 โดสนี้เป็นวัคซีนที่ผลิตจากโรงงานในอิตาลี

ที่มา - South China Morning Post

ภาพตัวอย่างวัคซีนของ AstraZeneca จากมหาวิทยาลัย Oxford

Get latest news from Blognone

Comments

By: zyzzyva
Blackberry
on 26 January 2021 - 03:02 #1196046

ขนาด EU สั่งวัคซีนจากหกบริษัท ครอบคลุมสามเท่าของจำนวนประชากร ยังขาดของ

ส่วนไทยได้มา 150,000 โดสนี่คือโชคดีแล้ว เท่าที่อ่านข่าวดู EU อาจจะพิจารณาไม่ให้ส่งออกวัคซีนที่ผลิตในอาณาเขตด้วยซ้ำ ว่าแต่อยากรู้ว่าซื้อแบบไหนจัง ถ้าซท้อแบบจ่ายเงินไปแล้ว 1 ล้านโดสแต่ได้มาแค่แสนห้า ที่เหลืออาจได้ช้าเกินกำหนด รัฐไทยก็ควรออกมาโวยวายบ้างนะ

By: tae_taeez
Contributor
on 26 January 2021 - 08:08 #1196052 Reply to:1196046

+1

By: darknw on 26 January 2021 - 07:22 #1196048
darknw's picture

เดิมสัญญาไว้ 80 โดส -> ล้านโดส

By: crucifier
iPhoneAndroidUbuntu
on 26 January 2021 - 08:57 #1196061

เห็นโลโก้แล้วนึกถึงนักยิมนาสติกลีลาแฮะ

https://burlogymnastics.com/wp-content/uploads/2019/12/home3.jpg

By: angel13th
Android
on 26 January 2021 - 10:51 #1196086
angel13th's picture

แต่อินเดียเสนอขายสองล้านโดสไทยไม่ซื้อ

By: sjb
iPhone
on 27 January 2021 - 16:15 #1196448 Reply to:1196086

คำแนะนำ
1. ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษ
2. กลับไปอ่านข่าวต้นทางที่คุณอ่านมา แล้วจะเข้าใจว่า
เค้าอ้างอิงข้อมูลจากที่ไหน
และสถานทูตอินเดีย กต.ไทย และ สธ. ตอบว่าอย่างไร