Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

AIS เปิดให้ประชาชนเข้ามาทำ NDID หรือทำการยืนยันตัวตนบนดิจิทัลที่ตู้ AIS Smart Kiosk ใน AIS Shop ทุกสาขา โดยเริ่มต้นการร่วมมือกับธนาคารเกียรตินาคินภัทรเป็นสถาบันการเงินรายแรกที่เปิดให้ลูกค้าแสดงตัวตน เพื่อเปิดบัญชีเงินฝากผ่านระบบดิจิทัลได้ โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาธนาคาร และในปี 2021 จะเริ่มขยายการทำ NDID ไปที่ ร้าน Telewiz ทุกสาขาทั่วประเทศ และ AIS Buddy สาขาที่เข้าร่วมโครงการ

เมื่อลูกค้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นธนาคารเกียรตินาคินภัทรแล้ว สามารถใช้ช่องทาง AIS ในการยืนยันตัวตนได้ จากนั้นจึงไปยืนยันตัวตนด้วยการเสียบบัตรประชาชนที่ตู้ kiosk ที่ AIS Shop และกรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อทำการยืนยันตัวตน

No Description

ที่มา - ข่าวประชาสัมพันธ์

Get latest news from Blognone

Comments

By: ravipon
iPhoneWindows
on 14 December 2020 - 16:53 #1189688
ravipon's picture

ทรูก็มีกับเกียรตินาคิน แต่เป็นในแอพทรูไอดีเลย

By: sian
Windows PhoneAndroidWindows
on 14 December 2020 - 17:19 #1189691
sian's picture

ลิงก์ที่มาเสียครับ