Tags:
Node Thumbnail

CNCF ประกาศให้โครงการ etcd เข้าสู่สถานะ Graduated หลังจากโครงการมีนักพัฒนาเข้าร่วมโครงการจากหลายองค์กรและมีจำนวนนักพัฒนาที่มีส่วนร่วมในโครงการมากพอ

etcd เป็นระบบเก็บข้อมูลแบบ key-value ที่กระจายตัว ที่สร้างโดย CoreOS และบริจาคเข้า CNCF ในปี 2018 มันเปิดทางให้บริการอื่นๆ สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้โดยไม่มีจุดที่สร้างความเสียหายให้ระบบรวม (single point of failure) โครงการ Kubernetes เองก็พึ่ง etcd อย่างหนักในการทำงาน

CNCF หรือ Cloud Native Computing Foundation เป็นองค์กรแม่ที่ดูแลโครงการในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแอปพลิเคชั่นยุคใหม่ในรูปแบบคอนเทนเนอร์และ Kubernetes จำนวนมาก โดยมีแนวทางการรับโครงการเข้ามาในความดูแลตั้งแต่ระดับ Sandbox ที่โครงการอาจจะมีนักพัฒนาจากบริษัทเดียวเท่านั้น แต่เริ่มได้รับความสนใจสูง เลื่อนมาจน Incubating และ Graduated ที่เป็นระดับสูงสุด

No Description

เกณฑ์การได้สถานะ Graduated จะต้องมีกระบวนการดูแลโครงการที่ดีตามแนวทางของ Core Infrastructure Initiative, มีผู้ดูแลโครงการจากองค์กรอย่างน้อยสององค์กร, ตลอดจนต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยโค้ดจากภายนอก

ตัว etcd มีทีมงานจากบริษัทชั้นนำจำนวนมาก ทั้ง Alibaba, Amazon, Cockroach Labs, Google Cloud, IBM, Indeed, และ Red Hat รวมมีนักพัฒนาส่งโค้ดเข้ามาในปีล่าสุดถึง 200 คน ขณะที่ etcd เวอร์ชั่น 3.4 ผ่านการตรวจสอบโค้ดจาก Trail of Bits เมื่อกลางปีที่ผ่านมา และเจอช่องโหว่ร้ายแรงเพียงจุดเดียว

ที่มา - CNCF

Get latest news from Blognone

Comments

By: wiennat
Writer
on 25 November 2020 - 11:49 #1187256

"พลาดการพาดหัวแบบนี้ไปได้ไงครับ 'etcd ประกาศจบการศึกษา จาก CNCF' "

มิตรสหายท่านหนึ่ง


onedd.net

By: nomkhonwaan
AndroidUbuntuWindows
on 25 November 2020 - 13:27 #1187278 Reply to:1187256

+1