Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Facebook เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ Drives เป็นแหล่งรวมของบริจาค สิ่งของจำเป็นเช่น ข้าวปลาอาหาร, เสื้อผ้า แก่ผู้ที่ต้องการ โดย Drive เป็นปุ่มที่เพิ่มขึ้นมาใน Community Help หรือช่องทางขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ของ Facebook โดยตอนนี้เปิดใช้งานเฉพาะในสหรัฐฯก่อน

วิธีการใช้งานคือ เข้าไปที่ Community Help บนมือถือ > กด Request or Offer Help > กด Create Drive ระบุรายการสิ่งของที่ต้องการเพื่อนำไปให้แก่คนที่ต้องการ หลังจากนั้นจึงโพสต์ โดยโพสต์จะปรากฏทั้งในไทม์ไลน์ของตัวเอง และบน Community Help และแสดงแถบเครื่องหมายให้เห็นว่า เราได้สิ่งของตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือยัง

No Description
ภาพจาก Facebook Blog

ที่มา - TechCrunch

Get latest news from Blognone

Comments

By: sian
Windows PhoneAndroidWindows
on 24 November 2020 - 16:25 #1187121
sian's picture

สิงของ > สิ่งของ

By: freeriod on 24 November 2020 - 16:32 #1187123
freeriod's picture

อยากให้ทำ drive storage มากกว่า