Tags:
Node Thumbnail

ธนาคารกรุงไทยสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ สู้ศึกดิจิทัลในวงการธนาคารไทยที่แข่งขันกันอย่างดุเดือด ด้วยการเปิดตัวบริษัทลูก อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จำกัด (Infinitas by Krungthai) ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เผยที่มาของการก่อตั้งบริษัท Infinitas by Krungthai ว่า ทางธนาคารกรุงไทย เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ Digital Economy โดยพัฒนาแพลตฟอร์มที่ ตอบโจทย์การให้บริการทางการเงินและยุทธศาสตร์ที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาธนาคารได้ขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์คู่ขนาน 2-Banking Model แบ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบิน (Carrier) หรือการดำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิม เช่น การดูแลธุรกิจคุณภาพสินเชื่อ การเร่งปรับกระบวนการทำงานโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ และ แบบเรือเร็ว (Speed Boat) เพื่อตามหานวัตกรรมใหม่ ซึ่งเป็นที่มาของการจัดตั้ง Infinitas by Krungthai

No Description

ยุทธศาสตร์เรือเร็วของ Infinitas by Krungthai และเป้าหมายสำคัญ

อย่างที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้วว่า หน้าที่สำคัญของ Infinitas by Krungthai คือเป็นเรือเร็ว เพื่อหานวัตกรรมและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ดังนั้นความคล่องตัวของทีมงาน วัฒนธรรมการทำงาน รวมถึง DNA ของคนทำงานจึงเป็นเรื่องสำคัญ

นางประราลี รัตน์ประสาทพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน Digital Solutions และรักษาการกรรมการผู้จัดการ Infinitas by Krungthai เผยเป้าหมายสำคัญในระยะยาวของ Infinitas by Krungthai ว่า เป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ ให้แก่ตัวธนาคารกรุงไทย, บริษัทในเครือ, ลูกค้าของธนาคารทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน รวมถึงการเชื่อมต่อกับ partner ทางธุรกิจต่างๆ และเน้นการพัฒนา Innovations & Digital Platforms ต่างๆ เพื่อ เข้าสู่ Open Banking, Digital Banking Service, Data as a Services รวมถึง Digital Solutions อย่างเต็มรูปแบบ

No Description

และด้วยการนำแนวคิดการทำงานแบบ Fail Fast, Learn Faster พร้อมทีมงานที่มี DNA เดียวกันในการคิดค้น พัฒนา ต่อยอดและแก้ไขปัญหา ก็จะช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถคิดค้นนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างบริการหลายตัวของธนาคารกรุงไทย เช่น แอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ถุงเงิน วอลเล็ต สบม.

Infinitas by Krungthai จะต่อยอดนวัตกรรมที่มีอยู่แล้วอย่างเช่น AI & ML บนโครงสร้างระบบ Technology ที่ยืดหยุ่น คล่องตัว มีเสถียรภาพและความปลอดภัย มาสร้างของใหม่ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและประชาชน พร้อมก้าวเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมโดยนำบริการทางการเงินไปฝังไว้ในชีวิตประจำวันในทุกมิติ เช่น Health Platform, Tourist Platform, Capital Market Platform

Infinitas by Krungthai กับเทรนด์โลกที่เปลี่ยนเร็ว

นายสมคิด จิรานันตรัตน์ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เผยเทรนด์สำคัญที่เกิดขึ้นแล้วคือ โลกเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ เราไม่จำเป็นต้องแสดงเอกสารที่เป็นกระดาษ ไม่ต้องเดินทางไปแสดงตัวตนเอง ในภาคบริการการเงินจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างโครงสร้างใหม่ เพื่อให้ขยายการบริการได้เร็ว บนต้นทุนที่แข่งขันได้ และจะเป็นแพลตฟอร์มแบบเปิดกว้างให้มีผู้เข้าร่วมบริการที่หลากหลาย ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจดิจิทัลเต็มรูปแบบ

No Description

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย และประธานกรรมการ Infinitas by Krungthai บอกว่าที่ผ่านมา แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ของธนาคารกรุงไทย ได้มีส่วนในการสร้างความโปร่งใสในระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศผ่านโครงการต่างๆ ของภาครัฐที่เน้นการการกระจายรายได้ และความช่วยเหลือ ต่างๆสู่ ภาคประชาชนอย่างถูกต้อง ดังนั้นอีกเป้าหมายที่สำคัญของบริษัทคือ การคิดค้นนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชน

วันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของ Infinitas by Krungthai และเพื่อให้ถึงเป้าหมายการสร้างนวัตกรรมเพื่อคนไทย ทางบริษัทจึงได้เปิดรับคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการความท้าทายและอยากสร้างสิ่งใหม่ๆ สามารถสมัครเข้ามาได้ที่ careers@infinitaskt.com

Get latest news from Blognone

Comments

By: avaya
Android
on 24 November 2020 - 18:37 #1187145
avaya's picture

ทำไมต้องแยกเป๋าตังนะ ไม่เข้าใจ ขี้เกียจโหลด